AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v oblasti diskriminační reklamy

Projekt „Naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v oblasti diskriminační reklamy“, který realizuje organizace NESEHNUTÍ Brno ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv, se zaměřuje na zlepšení praxe posuzování diskriminační reklamy u odpovědných orgánů (zejm. krajských živnostenských orgánů, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstva průmyslu a obchodu). Cílem projektu je podpora orgánů regulace reklamy ve vytváření etičtějšího a nediskriminujícího reklamního prostředí v ČR. V rámci projektu vzniknou analytické materiály pro zlepšení reklamního prostředí.

Podrobnosti na webových stránkách NESEHNUTÍ Brno.