Působnost ombudsmana

Dohled nad omezováním osobní svobody

Ombudsman je tzv. národním preventivním mechanismem a chrání lidi omezené na svobodě před špatným zacházením. Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody proto provádí návštěvy míst, kde se lidé omezení na svobodě nacházejí nebo mohou nacházet.

Justice, migrace, finance

Odbor justice, migrace a financí se ročně zabývá asi 1000 podnětů ze tří tematických skupin: státní správa soudnictví, cizinecké právo a daně, poplatky a cla.

Rovné zacházení a diskriminace

Od roku 2009 je ombudsman národním orgánem pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací. Jeho úkolem je poskytovat obětem diskriminace metodickou pomoc, provádět výzkumy v oblasti diskriminace, vydávat doporučení k prosazování rovného zacházení.

Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení je nejčastějším tématem podnětů ombudsmanovi. Odbor sociálního zabezpečení jich vyřídí ročně okolo 1500 týkajících se důchodů a dávek.

Stavební řád a životní prostředí

Stavebnictví je druhou největší oblastí, kterou se ombudsman zabývá. Odbor stavebního řádu se však kromě stavebnictví věnuje také problematice životního prostředí, památkové péči, pohřebnictví, ale také ochraně před nadměrným hlukem nebo ochranou zvířat před týráním. Ročně řešíme asi 900 podnětů.

Veřejný pořádek

Zabýváme se velkou škálou témat: přestupky (dopravními i proti občanskému soužití), dopravně-správní agendou, která zahrnuje problematiku veřejných cest, ale také dopravní značení, řidičská oprávnění apod., ochranou spotřebitele, evidencí obyvatel a s tím souvisejícím vydáváním občanských průkazů, cestovních pasů, činností matrik aj.