AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Kybernetická bezpečnost KVOP

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0003134

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na realizaci opatření pro zvýšení kybernetické bezpečnosti Kanceláře veřejného ochránce práv, která je správcem významného informačního systému. V rámci projektu budou realizována opatření na zvýšení fyzické bezpečnosti, systém zálohování, ochrana před vnějšími útoky, sběr a vyhodnocování dat o síťových tocích, systém pro testování zranitelnosti a v neposlední řadě bude zaveden management bezpečnostních informací a událostí s PIM/PAM.

Cíl projektu (záměr):

Realizace technických opatření v Kanceláři veřejného ochránce práv, dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

Výsledky:
  • Modernizace firewallu na síťovém perimetru v HA
  • Systém pro NetFlow – analýza interních síťových datových toků
  • Implementace a zajištění centralizovaného sběru a zpracování logovacích informací ze systémů v HA
  • Implementace Provozně – technického monitorovacího systému a vybudování druhého záložního místa
  • Implementace systému testování zranitelností
  • Implementace systému pro management bezpečnostních informací a událostí s PIM/PAM
  • Zvýšení fyzické bezpečnosti serveroven

Včetně zajištění podpory provozu výsledků projektu po dobu udržitelnosti projektu tj. 5 let od skončení realizace.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z EU:

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu s finanční spoluúčastí státu a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Předpokládaná hodnota projektu:

Celkem: 13 938 111,- Kč včetně DPH, z toho:

Způsobilé výdaje: 7 924 411,- Kč vč. DPH

Nezpůsobilé výdaje: 6 013 700,- Kč vč. DPH

Míra finanční podpory pouze pro způsobilé výdaje z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
  • 80,863 % Evropský fond pro regionální rozvoj (6 407 916,47 Kč vč. DPH)
  • 19,137 % státní rozpočet (1 516 494,53 Kč vč. DPH)

Žadatel Kancelář veřejného ochránce práv hradí všechny nezpůsobilé výdaje.