AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Dejme ženám šanci

www.dejmezenamsanci.cz

Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

(reg.č. CZ12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/Domácí násilí a násilí založené na pohlaví)

Kancelář veřejného ochránce práv je partnerem neziskové organizace Alternativa 50+, o.p.s. zaměřeného na zlepšování antidiskriminační a sociální politiky ve prospěch znevýhodněných žen. Cílem projektu je zlepšit postavení žen, jež je do značné míry ovlivněné nejen genderovou a věkovou diskriminací, ale také znevýhodněním sociálním a konkrétně znevýhodněním osob pečujících. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

Kancelář veřejného ochránce práv je partnerem nevládní organizace Nesehnutí v projektu Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Projekt reaguje na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. Cílem je změnit praxi dozorových a samoregulačních orgánů reklamy, která nevyužívají dostatečně kompetence, které jim současná legislativa umožňuje. Zároveň bude zapojovat veřejnost tak, aby se o problematice nejen kvalitně dozvěděla, ale také se aktivně podílela na řešení.

Obrázek představuje logo norway grants.

Obrázek představuje logo OPEN SOCIETY FUND.