AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Důstojné pracoviště ve veřejné správě

Partneři projektu

Projekt Důstojné pracoviště slouží ke vzdělávání a rozvoji pracovníků veřejné správy v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovišti. Připravili jsme pro vás inovativní koncept, jehož cílem je dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji, poskytnout metodické a evaluační postupy, jež zvýší krizovou připravenost, zlepší komunikaci a umožní vytvářet respekt a zdravé vztahy na pracovišti.

https://www.dustojnepracoviste.cz/

Obrázek znázorňuj plakát projektu s titulkem “Vracíme důstojnost na vaše pracoviště” a s logy EU a MPSV.