AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!

Kancelář veřejného ochránce práv realizuje od 1. května 2015 společně s Genderovým informačním centrem NORA, o. p. s. projekt “Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!”.

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti v ČR o problematice nerovného odměňování žen a mužů a také podnítit celospolečnenskou diskuzi o tomto jevu s dlouhodobými dopady na nerovné postavení žen v české společnosti. Projekt cílí rovněž na hledání způsobů, jak předcházet nerovnému odměňování žen a mužů v českém kontextu.

Právničky a právníci Oddělení rovného zacházení spolu s odbornicemi z GIC NORA, o. p. s. mimo jiné realizují celorepublikovou kampaň v jejímž rámci diskutují s veřejností, studujícími středních škol a sociálními partnery (zaměstnavateli, odbory apod.), sbírají podklady pro poziční dokument a připravují závěrečnou mezinárodní konferenci k tématu, která se uskuteční v lednu 2016 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv.

Více informací včetně aktuálního dění v projektu naleznete na www.jetofer.cz.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.