Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv

Obrázek zobrazuje loga EU a Ministerstva pro místní rozvoj.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vytvoření plně elektronického portálu, prostřednictvím kterého budou moci občané ČR podávat stížnosti (tj. podněty pro vznik agend KVOP) a to ve formě úplného elektronického podání včetně možnosti sledovat stavy vyřizování jejich případu. Součástí projektu jsou i navazující moduly IS, zaměřené na vnitřní řízení chodu úřadu, včetně Content management systému a Identity management systému.

Cíl projektu (záměr):

Elektronizace procesu podávání stížností (podnětů pro Kanceláře veřejného ochránce práv) s možností plnohodnotné práce online pro občany v rámci ČR a elektronizace a zefektivnění vnitřních procesů Kanceláře.

Výsledky:
  • Vytvoření nového IS tzv. O-Portálu pro zajištění úplného elektronického podání
  • Elektronizace vnitřních procesů při vyřizování agend
  • Identity management
Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z EU:

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu s finanční spoluúčastí státu a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Předpokládaná hodnota projektu:

Celkem: 14 979 800,- Kč včetně DPH, z toho:

Způsobilé výdaje: 14 979 800,- Kč vč. DPH

Nezpůsobilé výdaje: 0,- Kč vč. DPH

Míra finanční podpory pouze pro způsobilé výdaje z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:

  • 80,86 % Evropský fond pro regionální rozvoj (12 112 666,27 Kč vč. DPH)
  • 19,14 % státní rozpočet (2 867 133,73 Kč vč. DPH)