AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Výroční zpráva

Zprávy pro Poslaneckou sněmovnu 2022

Zpráva za 1. čtvrtletí roku 2022

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: vyřizování stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb, nesprávný postup úřadů při vyhodnocování a následném postupu při vyřizování podání

 

Zpráva za 2. čtvrtletí roku 2022

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: nemožnost matky navštívit tříměsíční dceru v nemocnici a neprošetření její stížnosti magistrátem, návrat dítěte zpět do péče rodičů a styk rodičů s dítětem umístěným do pěstounské péče na přechodnou dobu, černá stavba v památkové zóně

 

Zpráva za 3. čtvrtletí roku 2022

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: Úřad práce přiznal žadatelce nižší podporu v nezaměstnanosti, závadná kanalizační přípojka, rodiny přicházejí o slevu na dani na druhého z manželů kvůli výplatě předdůchodu

 

Zpráva za 4. čtvrtletí roku 2022

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: Mladé Buky jako zařízení poskytující péči bez oprávnění