AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Výroční zprávy

Ombudsman má povinnost předložit vždy do 31. 3. Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti. Její součástí jsou i doporučení ombudsmana k přijetí nebo změně právních předpisů nebo k systémovému řešení zjištěných problémů. Poslanecká sněmovna obvykle po projednání zprávy ukládá vládě, aby se doporučeními ombudsmana zabývala.