AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Výroční zprávy

Ombudsman má povinnost předložit vždy do 31. 3. Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti. Její součástí jsou i doporučení ombudsmana k přijetí nebo změně právních předpisů nebo k systémovému řešení zjištěných problémů. Poslanecká sněmovna obvykle po projednání zprávy ukládá vládě, aby se doporučeními ombudsmana zabývala.