AKTUÁLNĚ: POZOR: Vstup veřejnosti do prostor Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem osobního podání podnětu do protokolu je i v současné době možný každý pracovní den od 8.00 do 16.00. Doporučujeme však upřednostnit podání podnětu e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Výroční zprávy

Ombudsman má povinnost předložit vždy do 31. 3. Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti. Její součástí jsou i doporučení ombudsmana k přijetí nebo změně právních předpisů nebo k systémovému řešení zjištěných problémů. Poslanecká sněmovna obvykle po projednání zprávy ukládá vládě, aby se doporučeními ombudsmana zabývala.