AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Výroční zpráva

Zprávy pro Poslaneckou sněmovnu 2016

Zpráva za 4. čtvrtletí roku 2016

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: neposkytování informací zdravotní pojišťovnou Revírní bratrská pokladna; nepřiznání tzv. hornického starobního důchodu; postup MěÚ Kuřim při výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Zpráva za 3. čtvrtletí roku 2016

Zpráva za 2. čtvrtletí roku 2016

Příloha: Legislativní doporučení k vydání zákona upravujícího práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem.

Zpráva za 1. čtvrtletí roku 2016

Přílohy: