AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Výroční zpráva

Zprávy pro Poslaneckou sněmovnu 2017

Zpráva za 4. čtvrtletí roku 2017

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: nezákonně uložená pokuta cyklistce, postup věznice při vyřízení stížnosti.

Zpráva za 3. čtvrtletí roku 2017

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: nepřiměřený zákrok policie, jiný způsob využívání zkolaudované stavby, opravy v evidenci obyvatel, stanovení data vzniku invalidity, doplacení starobního důchodu, posuzování stavební činnosti, výzva k udržovacím pracím.

Zpráva za 2. čtvrtletí roku 2017

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: nečinnost stavebního úřadu v Nové Pace, odstranění nepovolené stavby oplocení (ÚMČ Praha 8), výkon rozhodnutí nařízení odstranění stavby oplocení (Zlín)

Zpráva za 1. čtvrtletí roku 2017

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: nevyplacení přiznané dotace, kázeňské řízení s odsouzenými, neúčast odsouzeného na pohřbu příbuzného, nedostatečné vyřízení stížnosti odsouzeného