AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Výroční zpráva

Zprávy pro Poslaneckou sněmovnu 2015

Zpráva za 4. čtvrtletí roku 2015

Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm c) zákona o veřejném ochránci práv (doporučení týkající se právních předpisů) – Doporučení ke změně přílohy č. 7 nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod a doporučení k podmínkám vzdělávání žáků se sluchovým postižením.

Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv (o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy) – Policie ČR neproplácela nezákonně nařizované přesčasy

Zpráva za 3. čtvrtletí roku 2015

Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm c) zákona o veřejném ochránci práv (doporučení týkající se právních předpisů) – Doporučení MPSV definovat personální a materiálně-technické standardy poskytování pobytových sociálních služeb.

Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv (o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy) – Ministerstvo financí odmítá řešit průtahy při vyřizování žádosti o povinnosti vrátit dotace podle malých rozpočtových pravidel.

Zpráva za 2. čtvrtletí roku 2015

Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv (o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy)

Zpráva za 1. čtvrtletí roku 2015

Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv (o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy): Pochybení Ministerstva financí při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen