AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Výroční zpráva

Zprávy pro Poslaneckou sněmovnu 2013

Zpráva za 4. čtvrtletí roku 2013

Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv (o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy):

  • pochybení Stavebního úřadu v Hostivicích a KÚ Středočeského kraje – skládka Chýně
  • pochybení MMR při poskytování zadostiučinění v případech nemajetkové újmy

Zpráva za 3. čtvrtletí roku 2013

Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm b) zákona o veřejném ochránci práv (o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy):

  • pochybení ČSSZ při posouzení nároku na invalidní důchod
  • pochybení MPSV a Úřadu práce ČR při aplikaci novely zákona o zaměstnanosti před její účinností
  • pochybení MŽP a Státního fondu životního prostředí při poskytování dotací z programu Zelená úsporám
  • pochybení MSp a Vězeňské služby ČR při provádění plošných osobních prohlídek ve věznicích

Zpráva za 2. čtvrtletí roku 2013

Zpráva za 1. čtvrtletí roku 2013