AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Výroční zpráva

Zprávy pro Poslaneckou sněmovnu 2023

Zpráva za 1. čtvrtletí roku 2023

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: problém s napojením na vodovod, nepřidělení čísla popisného/evidenčního garáži

Zpráva za 2. čtvrtletí roku 2023

Zpráva za 3. čtvrtletí roku 2023

Příloha: Věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy: doplatek na bydlení, použití doplatku důchodu k úhradě dluhu na pojistném a penále osoby samostatně výdělečně činné

Zpráva za 4. čtvrtletí roku 2023