AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Tiskové zprávy

Poradní orgán ombudsmana pro oblast lidí s postižením se dnes věnuje přístupnosti veřejných budov i služeb

Tisková zpráva

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm spolu s právníky Kanceláře ombudsmana seznámil členy poradního orgánu se dvěma aktuálně dokončovanými výzkumy. V prvním z nich přímo lidé s různým typem postižení testovali uživatelskou přístupnost vybraných veřejných budov v krajských městech. Druhý je věnovaný přístupnosti veřejných budov z pohledu stavebního práva, povolování staveb a kontrole toho, zda vyhovují požadavkům bezbariérovosti. 29. listopadu uspořádá veřejný ochránce práv celodenní konferenci věnovanou přístupnosti a bezbariérovosti. Na ní budou s představiteli i právníky Kanceláře ombudsmana o výsledcích výzkumů a s nimi spojených doporučeních diskutovat zástupci ministerstev, pracovníci stavebních úřadů z celé republiky a odborníci z praxe, jako jsou stavaři nebo projektanti. Zúčastní se také lidé s postižením a zástupci organizací hájících jejich práva.

Při zrušení zaručené mzdy podle ombudsmana hrozí, že mnozí zaměstnanci nedostanou spravedlivou odměnu

Tisková zpráva

V připomínkách k navrhované změně zákoníku práce se veřejný ochránce práv postavil za zachování institutu takzvané zaručené mzdy. Ta představuje nejnižší možnou odměnu pro jednotlivé profese. Začíná na minimální mzdě a roste podle toho, jak složitou, odpovědnou a namáhavou práci lidé dělají. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní navrhlo dvě možné varianty změny zákoníku práce. Podle té první by se výpočet zaručené mzdy pouze upravil a místo 8 skupin prací by zůstaly 4. Druhá varianta počítá, že by se zaručená mzda úplně zrušila. To by ale podle ombudsmana vedlo ke snížení mezd a platů části zaměstnanců.

Ukrajinci v Česku: Ombudsman jim nabízí pomoc při řešení obtíží

Tisková zpráva

Novým informačním letákem ochránce vyzývá Ukrajince, aby se na něj neváhali obracet se svými problémy: „Když budeme mít zmapované, co je aktuálně trápí, dokážeme jim nabídnout efektivní pomoc.“  V minulosti například ombudsman pomohl se získáním dočasné ochrany ženě, která utekla od manžela, jenž ji týral, nebo nezletilé dívce, o kterou se v zahraničí neměl kdo starat.

Krymská platforma spojila i ombudsmany z celého světa, jejich online setkání uspořádal veřejný ochránce práv spolu s ukrajinským ombudsmanem

Tisková zpráva

Před začátkem druhého parlamentního summitu Krymské platformy konaného v Praze se na online konferenci nazvané „Bitva o Krym. Bitva o lidská práva“ setkali ombudsmani a představitelé národních lidskoprávních institucí (NHRI) z více než šedesáti zemí celého světa. Ukrajinský ombudsman — komisař ukrajinského parlamentu pro lidská práva – Dmytro Lubinec požádal o spolupořádání konference veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Společně s účastníky diskutovali o aktuálních problémech a porušování lidských práv na okupovaném Krymu.

Dozvuky ombudsmanského setkání expertů na lidská práva: národní lidskoprávní instituce (NHRI) si jako nezávislý prostředník mezi státem, občanskou společností i veřejností musí nejdříve získat jejich důvěru

Tisková zpráva

V době vrcholících příprav novely zákona o veřejném ochránci práv, která předpokládá, že by mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI) v Česku vykonával právě ombudsman, diskutovali v Kanceláři veřejného ochránce práv o poslání i praktickém fungování NHRI představitelé několika zahraničních lidskoprávních institucí spolu s ministrem pro legislativu, akademiky, nevládními organizacemi a zástupci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv. Shodli se, že síla NHRI spočívá v její důvěryhodnosti a autoritě. Podobně jako ombudsman tak může iniciovat potřebné změny i bez formálních pravomocí pouze na základě svých odborných doporučení.

Představitelé ombudsmanských institucí států Visegrádské čtyřky ve společném prohlášení zdůraznili, že jakékoli rozšíření jejich pravomocí vyžaduje odpovídající financování a personální zajištění

Tisková zpráva

Společnou deklaraci inicioval polský ombudsman Marcin Wiącek jako letošní hostitel každoročního setkání ombudsmanů států V4. S postupným rozšiřováním mandátu mají zkušenosti ombudsmani ve všech čtyřech zemích. Například slovenský ombudsman aktuálně začíná dohlížet nad právy lidí omezených na osobní svobodě. V Česku zase připravovaná novela zákona o veřejném ochránci práv počítá se zřízením dětského ombudsmana a předpokládá, že by veřejný ochránce práv vykonával i mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI).

Vyřizování žádostí o odškodnění za protiprávní sterilizace doprovázejí na Ministerstvu zdravotnictví pochybení, zjistil ombudsman

Tisková zpráva

Podle zjištění veřejného ochránce práv Ministerstvo zdravotnictví nestíhá žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací vyřizovat ve lhůtě stanovené zákonem. Předepsaných 60 dní v některých případech překročilo i trojnásobně. V komunikaci s žadatelkami navíc nebylo dlouhodobě vstřícné a také je dostatečně nepoučovalo o jejich právech. Se svými závěry seznámil ombudsman ministra zdravotnictví a doporučil mu například, aby ministerstvo udělalo několik úprav v poučení pro žadatelky o odškodnění.

Průtahům v řízeních by měly soudy věnovat zvýšenou pozornost, připomněl ombudsman na sněmu Soudcovské unie

Tisková zpráva

Ročně dostane veřejný ochránce práv na šest desítek stížností kvůli neúměrné délce soudních řízení. Týkají se nejen extrémně složitých případů, jako bylo železniční neštěstí ve Studénce, ale i běžných řízení s menším počtem účastníků. Jako zvlášť citlivé vnímá ombudsman průtahy v opatrovnických sporech, kdy dlouhé řízení poznamenává děti i jejich rodiny. Právě v této oblasti, a především u řízení o návrzích na výkon rozhodnutí, se na veřejného ochránce práv obracejí lidé kvůli průtahům stále častěji. Na sněmu Soudcovské unie popsal ombudsman Stanislav Křeček soudcům svá zjištění i konkrétní případy.

Ombudsman u Ústavního soudu podpořil návrh na zrušení části občanského zákoníku, která umožňuje odškodňování nemajetkové újmy na zdraví pouze podle „zásad slušnosti“

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv ve svém vyjádření pro Ústavní soud shrnul argumenty pro zrušení obecné a neurčité věty v občanském zákoníku týkající se náhrady za újmu na zdraví „Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti“. Její zrušení navrhl Ústavnímu soudu Okresní soud ve Vyškově. Ombudsman má stejně jako Okresní soud ve Vyškově za to, že tato věta je v rozporu s principem právní jistoty a předvídatelnosti práva. Podle veřejného ochránce práv navíc přímo umožnila vznik sporné Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a s ní spjatého znaleckého odvětví ´stanovení nemateriální újmy na zdraví´. Současná podoba předpisů negativně dopadá na poškozené a oběti trestných činů.

Do Milostivého léta se tentokrát mohou zapojit i obce a kraje. Veřejný ochránce práv připravil formulář, na kterém je lidé mohou o odpuštění příslušenství dluhu požádat

Tisková zpráva

Ombudsman dlouhodobě usiluje, aby takzvaného Milostivého léta mohlo využít co nejvíc lidí. Vítá proto, že se podmínky pro různé skupiny dlužníků daří postupně narovnávat. V aktuální třetí vlně této oddlužovací akce zákonodárci umožnili, aby se do Milostivého léta podle svého uvážení zapojily také obce a kraje. Jejich zastupitelstva o tom musí rozhodnout do konce září. Lidé je pak budou moci požádat o odpuštění příslušenství dluhu na místních poplatcích nebo odvodu za porušení rozpočtové kázně. Využít k tomu mohou například formulář, který ombudsman zveřejnil na webových stránkách.

V Kanceláři ombudsmana budou o možném vzniku české národní lidskoprávní instituce (NHRI) v pondělí diskutovat odborníci na ochranu lidských práv ze sedmi evropských států

Tisková zpráva

Na pozvání ombudsmana a jeho zástupce zamíří do Brna ministr pro legislativu Michal Šalomoun i představitelé národních lidskoprávních organizací z Norska, Slovenska, Estonska a Slovinska. Společně s akademiky a nevládními organizacemi se setkají také se zástupci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv, jako je Evropská síť národních lidskoprávních institucí (ENNHRI), Agentura EU pro základní práva (FRA) a Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) působící při OBSE. Debatovat budou také o aktuálně připravované změně zákona o veřejném ochránci práv. Ta předpokládá, že by mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI) vykonával v Česku právě ombudsman.

Státní služba by mohla být mezi zaměstnavateli vlajkovou lodí v zaměstnávání lidí s postižením

Tisková zpráva

Na včerejším jednání se na tom shodl ombudsman a jeho zástupce se „superúředníkem“. Shodli se také na důležitosti vzdělávání úředníků, kterému ombudsman napomáhá například v oblasti srozumitelnosti úředních textů nebo porozumění diskriminaci. Dále projednávali připravované změny pro úředníky ve státní službě.

Díky zástupci ombudsmana jednali na Ministerstvu spravedlnosti o změnách ve veřejném opatrovnictví i přímo lidé s postižením

Tisková zpráva

Připravovaná změna občanského zákoníku by měla zlepšit život lidí s omezenou svéprávností, kteří mají obec jako veřejného opatrovníka. O zkušenosti s omezením svéprávnosti i mírnějšími podpůrnými opatřeními mohli díky iniciativě zástupce ombudsmana na Ministerstvu spravedlnosti diskutovat s politiky a zástupci Sdružení místních samospráv také lidé s postižením spolupracující s organizací Skok do života.  

Podle pravidel pro žáky s lehkým mentálním postižením se pořád učí více romských dětí, než by odpovídalo zastoupení Romů mezi všemi školáky

Tisková zpráva

Stejně jako v předchozích letech ukázala data Ministerstva školství i v právě uplynulém školním roce, že romští žáci odcházejí z psychologických poraden zhruba desetkrát častěji s diagnózou lehkého mentálního postižení než jejich neromští spolužáci. Za tři roky monitorování se tak podle veřejného ochránce práv situace ve vzdělávání Romů příliš nezlepšila. Základní školy navštěvuje průměrně 3,5 % romských dětí. Mezi žáky vzdělávanými podle pravidel se sníženými nároky, určených právě pro děti s lehkým mentálním postižením, je ale víc než čtvrtina (26,2 %) Romů. Takový nepoměr vzbuzuje otázky, zda je u nás zajištěno rovné zacházení s Romy v jejich přístupu ke vzdělávání a jeho poskytování.

Změny v důchodovém pojištění budou mít pro některé seniory vážné důsledky. Ombudsman nicméně oceňuje, že prezident popsal své výhrady ke změně pravidel

Tisková zpráva

Ombudsman Stanislav Křeček přivítal komentář, který prezident Petr Pavel připojil k informaci o podpisu zákona o důchodovém pojištění. Výhrady prezidenta republiky ke změně pravidel pro odchod do předčasného důchodu se shodují s obavami, které v souvislosti s dopady zákona opakovaně zveřejnil ombudsman.

Rada pomohla. Muž dostal po téměř roce zpět přeplatek za elektřinu

Tisková zpráva

Případ spotřebitele ze Zlínska ilustruje, jaké možnosti mají lidé při sporech s dodavateli energií a jak jim může pomoci ombudsman. Toho oslovil bezradný muž, který se od loňského srpna neúspěšně snažil od dodavatele elektřiny získat přeplatek záloh. Místo vyplacení bezmála 16 000 korun ale společnost dlouhodobě nekomunikovala. Právnička Kanceláře ombudsmana stěžovateli vysvětlila, jak může dál postupovat, a spotřebitel nakonec své peníze dostal.

Pokud Senát schválí přísnější pravidla pro odchod do předčasného důchodu, obrátí se ombudsman na prezidenta

Tisková zpráva

Podle navrhovaných změn bude možné odejít do předčasného důchodu později než dosud. To spolu s okamžitou účinností plánovaných změn podle veřejného ochránce práv nepříznivě ovlivní životy lidí, kteří s předčasnou penzí už počítali. Opakovaně varoval, že změna pravidel uvrhne některé pojištěnce do nepříznivé sociální situace. Jeho připomínky ale zákonodárci nepřijali. Proto se ombudsman Stanislav Křeček rozhodl, že pokud Senát ve středu novelu zákona o důchodovém pojištění schválí, osloví prezidenta Petra Pavla a upozorní jej na možné dopady plánovaných změn.

Poučily se úřady z Bečvy? Ombudsman si to ověří na případu znečištění jihomoravské Trkmanky

Tisková zpráva

Při červnovém požáru galvanovny ve Ždánicích se do místní říčky dostaly těžké kovy a další nebezpečné látky. Voda je nesla na jih k soutoku s Dyjí. Opakovala se podobná situace jako po úniku jedovatých látek do řeky Bečvy. Ombudsman se rozhodl prověřit, jak na havárii reagovala inspekce životního prostředí, kraj a vodoprávní úřady v obcích podél celého toku. Zajímá ho, zda úřady dokázaly spolupracovat podle zákona.

Soudní systém by měl být lépe připravený i na složité případy, jako byl pád mostu ve Studénce, míní zástupce ombudsmana

Tisková zpráva

Ve dvanáct let trvajícím soudním řízení v kauze železničního neštěstí ve Studénce docházelo podle zjištění zástupce ombudsmana k vícenásobným dílčím průtahům. Nesoustředěný postup ovšem nelze přičítat pouze rozhodujícímu soudci. Zásadní vliv na délku a plynulost řízení měl nepružný soudní systém. Podrobnou analýzu přináší aktuálně zveřejněná zpráva o šetření. Od tragického nárazu vlaku do zříceného mostu dnes uplynulo 15 let.

Ombudsman podporuje ministerstvo ve snaze o posílení právní ochrany ovzduší. Osud novely zákona o ochraně ovzduší je ale nejistý

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv ocenil snahu Ministerstva životního prostředí posílit v novele zákona o ochraně ovzduší ochranu životního prostředí. Návrh počítá mimo jiné se širším zapojením veřejnosti do povolovacích procesů problematických zdrojů znečištění ovzduší. Ombudsman se ale zároveň obává o další osud novely. Navrhované změny se totiž nelíbí některým organizacím a institucím. Ty se v připomínkách postavily proti.