AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Tiskové zprávy

Ústavní soud se přiklonil k argumentaci ombudsmana a zrušil část ustanovení zákona o advokacii, které upravovalo poskytování právní pomoci

Tisková zpráva

Ústavní soud dnes zrušil část zákona o advokacii. Vyhověl tak návrhu Městského soudu v Praze, ke kterému se připojil i veřejný ochránce práv. Zrušená pasáž omezuje okruh lidí, kterým může Česká advokátní komora určit advokáta, pouze na žadatele, jejichž „příjmové a majetkové poměry to odůvodňují“. I podle Ústavního soudu tím bylo ohrožené právo lidí na přístup k soudu a právo na zajištění právní pomoci zaručené Listinou základních práv a svobod.

Kanoista reprezentoval Československo na mistrovství světa i olympiádě, teď ale kvůli tomu má nižší důchod

Tisková zpráva

Kanoista Zbyněk Pulec vybojoval na přelomu 60. a 70. let pro Československo jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile na mistrovstvích světa. Na letní olympiádě v Mnichově v roce 1972 skončil v individuálním závodě devátý. Kvůli sportovní přípravě si o necelé dva roky prodloužil studium na vysoké škole. Když šel do důchodu, správa sociálního zabezpečení ale zmíněné dva roky při výpočtu jeho důchodu vynechala. Protože se ombudsmanovi nepovedlo úřady ani ministra práce a sociálních věcí přesvědčit, že takový postup je špatný, rozhodl se případ zveřejnit.

Ombudsman chce vrátit spolky do hry

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv by uvítal, kdyby se občanské spolky mohly opět víc zapojovat do řízení o povolování staveb. Od roku 2018 se totiž po poslední změně předpisů nemohou spolky účastnit velké části povolovacích procesů podle stavebního zákona. To se mohlo změnit díky aktuálně projednávanému návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku, který zahrnuje i úpravy zákona o ochraně přírody a krajiny. Ombudsman tento návrh už dříve připomínkoval. Do Sněmovny se ale nakonec dostala k projednání verze, která s větší účastí veřejnosti nepočítá.  

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a jeho zástupce Vít Alexander Schorm se dohodli, že od prvního února bude zástupce ombudsmana zaštiťovat především agendy s lidskoprávním přesahem

Tisková zpráva

Ombudsman i jeho zástupce chtějí úřad připravit na možné přijetí dalších lidskoprávních kompetencí. Veřejný ochránce práv už nyní řeší řadu otázek spojených lidskými právy nebo právy dětí. Česká republika se připravuje na zřízení funkce dětského ombudsmana a nezávislé instituce na ochranu lidských práv (NHRI). Obojí u nás – na rozdíl od většiny evropských zemí – totiž dosud chybí.

Ombudsman pomohl těžce nemocnému muži ve sporu se zdravotní pojišťovnou

Tisková zpráva

Jádrem problému bylo proplácení cest na lékařská vyšetření. Nevidomý pan Petr je i přes mnoho dlouhodobých zdravotních problémů aktivní nejen v osobním, ale i pracovním životě. Kvůli transplantaci ledviny a slinivky pravidelně dojíždí na kontroly do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Na ombudsmana se obrátil ve chvíli, kdy mu zdravotní pojišťovna po šestnácti letech odmítla poslední cesty do Prahy proplatit v plné výši s odůvodněním, že mu stejnou péči mohou poskytnout i lékaři v bližší fakultní nemocnici v Ostravě.  

Poradní orgán ombudsmana upozorňuje na to, že řada lidí s postižením stále nemá možnost vést nezávislý způsob života

Tisková zpráva

Šestého ledna jsme si na Noci důstojnosti připomněli tragický osud Doroty Šandorové, kterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou, kde žijí především děti, pracovníci Kanceláře ombudsmana museli nahlásit závažná zjištění. Ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na domov trestní oznámení. Naléhavý tlak na deinstitucionalizaci rezonuje ve společnosti stále více. Je zřejmé, že podpora, kterou stát poskytuje lidem s postižením, a to zejména těm s vyšší potřebou míry podpory, není dostatečná.

Pat kvůli napojení na vodovod na Zlínsku. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s ombudsmanem, jak podobné případy v budoucnu řešit

Tisková zpráva

Už od podzimu 2018 se manželé ze Zlínska neúspěšně snaží napojit tři plánované rodinné domy na existující blízký vodovod. Přestože podle zákona o vodovodech a kanalizacích musí vlastník vodovodu takové napojení umožnit, pokud je to technicky a kapacitně možné, 16 z 25 soukromých vlastníků vodovodu manželům souhlas neudělilo. Podle zlínského magistrátu i krajského úřadu se tím vlastníci vodovodu dopustili přestupku. Ministerstvo zemědělství ale v září 2020 obě rozhodnutí úřadů zrušilo a přestupkové řízení zastavilo. Ombudsman ve svém šetření opakovaně vyjádřil nesouhlas s argumentací ministerstva, podle které se stavebník musí s vlastníkem vodovodu vždy předem dohodnout na konkrétním místě napojení na vodovod. Právní názor, že si stavebník nemůže sám určit místo napojení, jde podle ombudsmana proti smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. Protože ministerstvo odmítlo svůj přístup k této problematice do budoucna změnit, rozhodl se ombudsman o zlínském případu informovat veřejnost. 

Vězeňská služba přijala i díky ombudsmanovi pravidla pro používání kamer nebo zaznamenávání známek špatného zacházení

Tisková zpráva

Kromě poznatků z aktuální série návštěv vazebních věznic probral veřejný ochránce práv tento týden s představiteli Vězeňské služby na jednání v Brně také aktuální změny ve vězeňství. O některá zlepšení podmínek se v rámci ochrany práv lidí omezených na osobní svobodě zasadil právě ombudsman.

Na Noci důstojnosti jsme si připomněli nejen Dorotu Šandorovou, ale i situaci dalších lidí s postižením

Tisková zpráva

Dorota Šandorová zažívala řadu let týrání ze strany pečovatelů. Jeden z nich ji před dvěma lety právě v noci z 6. na 7. ledna zabil – zalehl ji, brutálně zkroutil ruce za záda a plnou silou jí tlačil na hrudník, až upadla do bezvědomí a udusila se. Soud pachatele odsoudil za vraždu, následně ji překvalifikoval na usmrcení z nedbalosti. Tato událost až do loňského listopadu nepronikla na veřejnost a neobjevila se ani v odborných kazuistikách. Dnes jsme si i my v Kanceláři veřejného ochránce práv spolu s lidmi na dalších místech po celé České republice Dorotu Šandorovou připomněli.

Vzniká zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2021

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv připomínkoval aktuální Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2021. Vadilo mu například, že autoři Zprávy zařadili jeho snahu o širší diskuzi o tématech spojených s romskou menšinou do kapitoly týkající se takzvaného anticiganismu, tedy po bok případů slovních či fyzických útoků na Romy.

Pozvánka na Noc důstojnosti 6. ledna 2023

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv pořádá ve svém brněnském sídle v pátek 6. ledna Noc důstojnosti. Cílem této pietní akce je uctění památky Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro osoby s postižením, kterou před dvěma lety v noci z 6. na 7. ledna usmrtil pracovník v přímé péči. Účastníci si mohou společně připomenout situaci všech lidí s mentálním postižením ohrožených nevhodným nastavením českého systému sociálních a zdravotních služeb, stejně jako dalších lidí s mentálním postižením, kteří trpí následkem nevhodně nastavené péče v systému.

V připravované novele energetického zákona jsou zranitelní zákazníci definovaní příliš úzce, míní ombudsman

Tisková zpráva

V připomínkách k novele energetického zákona veřejný ochránce práv upozornil, že navrhovaná definice zranitelného zákazníka zahrnuje pouze část lidí ohrožených energetickou chudobou. Současný návrh zahrnuje do kategorie zranitelných zákazníků pouze určité typy lidí se zdravotním postižením. Evropská směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou sice nechává definování kategorie zranitelných zákazníků na členských státech, zároveň ale vymezuje i další kritéria, která mohou zohlednit. Kromě zdravotního postižení může jít například o věk, výši příjmů nebo podíl výdajů na energii v rámci disponibilního příjmu.

Žádost o peněžitou pomoc pro oběti trestných činů by mohla být i díky veřejnému ochránci práv v budoucnu jednodušší

Tisková zpráva

Právníci Kanceláře ombudsmana spolupracují s Ministerstvem spravedlnosti na úpravě formulářů pro žádost o peněžitou pomoc obětem trestných činů. Toto odškodnění vyplácí stát obětem k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené trestným činem. Využít ho mohou například na léčbu fyzických i duševních následků události nebo kompenzaci ušlého výdělku. Zlepšení postavení obětí při poskytování peněžité pomoci bylo jednou z priorit ombudsmana pro letošní rok.

Úsporná opatření se při vytápění dotknou všech, ale plíseň v bytě mít zbytečně nemusíte

Tisková zpráva

Ombudsman v souvislosti s probíhající topnou sezónou a vysokými cenami za energie radí, jak na jedné straně dodržet požadavky na úsporná opatření a na druhé straně zachovat tepelnou pohodu a zároveň předejít výskytu plísní. Těmto nežádoucím důsledkům lze předejít správně nastaveným vytápěním i dodržováním zásad správného větrání.

Ombudsman informoval vládu o dalším neregistrovaném domově pro seniory

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv upozornil vládu na případ dalšího zařízení, které poskytuje sociální služby bez patřičného oprávnění. Zákon o sociálních službách přesně definuje domov pro seniory jako zařízení poskytující pobytové služby pro lidi závislé na péči zejména kvůli jejich věku. Zároveň zákon vymezuje okruh poskytovaných služeb. Pokud někdo poskytuje stejné služby, jako předpokládá zákon, musí k tomu získat registraci. Bez registrace chybí garance jakékoliv odbornosti pečujících, což může mít negativní dopad na zdraví ubytovaných seniorů.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou podle ombudsmana na hraně svých možností. Pokud stát nezačne jednat, může podle něj systém ochrany dětí zkolabovat

Tisková zpráva

Problémy, které podle zjištění veřejného ochránce práv řeší takzvané OSPODy (orgány sociálně-právní ochrany dětí), jsou podobné napříč celou republikou. Jde především o přetížení stávajících sociálních pracovníků kvůli nedostatečnému obsazení úřadů. Zatímco povinností OSPODům přibývá, jejich vedení se potýká s vysokou fluktuací zaměstnanců a nezájmem nových uchazečů o výběrová řízení. Ombudsman se proto se svými poznatky obrátil na ministra práce a sociálních věcí a upozornil ho, že neutěšená situace OSPODů negativně dopadá především na ohrožené děti.

Proč v Česku potřebujeme národní lidskoprávní instituci?

Tisková zpráva

U příležitosti Dne lidských práv zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm vysvětlil důležitost národní lidskoprávní instituce (NHRI), která by byla užitečná pro ochranu lidských práv nás všech. Národní lidskoprávní instituce na rozdíl od téměř všech členských států Evropské unie v Česku zatím chybí. Ombudsman však už takovou roli léta částečně plní, například chrání lidi omezené na svobodě nebo závislé na péči v zařízeních před špatným zacházením či třeba vypracovává doporučení k prosazování rovného zacházení. K tomu, aby lidskoprávní institucí ombudsman opravdu byl, je však třeba změna zákona.