Tiskové zprávy

Ombudsman v době letních brigád upozorňuje na povinnost nezaměstnaných v evidenci úřadu práce: včasné nahlášení přivýdělku ušetří nepříjemnosti i peníze

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv se pravidelně setkává s případy lidí v evidenci úřadu práce, kteří doplatili na to, že řádně neoznámili brigádu. Nahlášení možného přivýdělku je přitom jednou z povinností nezaměstnaných. Oznámit jej musí dokonce i v případě, že pracovat nezačnou, ale mají pouze podepsanou dohodu. Jinak je úřad vyřadí z evidence a lidé si musí doplatit zdravotní pojištění. Musí také vrátit již vyplacenou podporu v nezaměstnanosti. Případům, kdy lidem kvůli nenahlášení přivýdělku vznikaly dluhy, by mohla od července částečně předcházet povinnost zaměstnavatelů registrovat všechny uzavřené dohody o práci u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Právo narazilo u Novomlýnských nádrží na hranici vymahatelnosti. Dvě šetření ombudsmana potvrdila, že na stovky černých staveb jsou úřady krátké

Tisková zpráva

V případě nepovolených staveb okolo nádrže Nové Mlýny u jihomoravské obce Přítluky se stavební úřad dostal podle zjištění veřejného ochránce práv do patové situace. Množství černých staveb s nejasným vlastnictvím v kombinaci s omezeným množstvím úředníků vedou k tomu, že stavební úřad nezvládá v řízeních o odstranění staveb rozhodovat v zákonných lhůtách. Po upozornění veřejného ochránce práv se do řešení léta rostoucího problému zapojí krajský úřad i Ministerstvo pro místní rozvoj. Ombudsman zároveň v druhém samostatném šetření prověřoval postup Městského úřadu v Břeclavi, a to v souvislosti s ochranou životního prostředí v lokalitě zasažené černou výstavbou. Břeclavský odbor životního prostředí ani po opakovaných urgencích ombudsmana situaci na místě nezkontroloval ani nepředložil plán kontrolních prohlídek. Ombudsman se proto o pochybení úřadu rozhodl informovat krajský úřad i veřejnost.

Všechny příjmy odsouzených se budou od příštího roku rozdělovat podle stejných pravidel

Tisková zpráva

Po letech diskuzí zavádí Ministerstvo spravedlnosti jednotná pravidla pro nakládání s penězi odsouzených. Všechny příjmy odsouzených pocházející ze zdrojů mimo věznici, jako důchody, výsluhy nebo prostředky poslané rodinou, se budou od ledna 2025 rozdělovat stejně jako výdělky. 72 % příjmů půjde podle vyhlášky na splátky dluhů, zbylých 28 % budou mít vězni pro vlastní potřebu. To je zásadní změna pro zadlužené odsouzené s příjmy mimo věznici. Dosud totiž všechny jejich peníze mířily právě na splátky dluhů. Ombudsmanovi se v posledních letech svěřily desítky odsouzených, které se ocitaly zcela bez prostředků například na léky nebo základní hygienické potřeby. Ombudsman změnu pravidel prosazoval už od roku 2018. 

O plánované stavbě Šantovka Tower v Olomouci bude podruhé rozhodovat Nejvyšší správní soud – ombudsman podal kasační stížnost

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv napadl u Nejvyššího správního soudu (NSS) usnesení olomouckého krajského soudu. Ten letos v březnu opětovně odmítl jako nepřípustnou žalobu ombudsmana týkající se rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower v Olomouci. V kasační stížnosti ombudsman mimo jiné upozornil, že se krajský soud neřídil předchozím závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu.  Ombudsman zároveň požádal, aby Nejvyšší správní soud přiznal stížnosti odkladný účinek. Díky němu by olomoucký magistrát nesměl až do skončení řízení o kasační stížnosti vydat investorovi stavební povolení. 

Ve dvou z jedenácti navštívených domovů pro lidi s demencí zjistil ombudsman špatné zacházení s klienty

Tisková zpráva

Zástupce ombudsmana uzavírá sérii návštěv domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem poskytujících péči lidem se syndromem demence. Od roku 2021 navštívili pracovníci Kanceláře ombudsmana celkem jedenáct zařízení v deseti různých krajích. Ve dvou domovech odhalili špatné zacházení s klienty. Šlo o pochybení ve více oblastech péče, jako je například omezování volného pohybu, respektování soukromí i vůle klientů, sledování pitného režimu a prevence podvýživy nebo komunikace a péče s ohledem na zdravotním stav klientů. V souhrnu tak zjištěná pochybení dosahovala intenzity špatného zacházení.

Nový stavební zákon přináší od července řadu změn. Ombudsman shrnul nejdůležitější novinky pro malé stavebníky

Tisková zpráva

Žádosti o stavební povolení podané od 1. července už budou stavební úřady vyřizovat podle nových pravidel. Zásadní proměna stavebního práva se nevyhne ani malým stavebníkům. Veřejný ochránce práv proto shrnul, na co by si lidé například při stavbě rodinného domu měli dát pozor, a jaké nové možnosti jim zákon dává.

Nové standardy zajistí srovnatelnou ochranu před diskriminací napříč Evropou. Ombudsman bude moci efektivněji pomáhat obětem diskriminace

Tisková zpráva

Po letech může dojít na rozšíření kompetencí ombudsmana, které posílí ochranu lidí před diskriminací. Evropská unie přistoupila ke sjednocení fungování orgánů pro rovné zacházení, protože míra pomoci je nyní v každé zemi jiná. V Česku plní už 15 let roli orgánu pro rovné zacházení (equality body) ombudsman. Nově by tak mohl pomáhat obětem diskriminace rychleji, řešit spory smírně mediací nebo se jich zastat u soudu.

Komunitní sociální služby musí definovat přímo zákon, shodl se poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s postižením

Tisková zpráva

Poradní orgán pro oblast práv lidí s postižením na svém dnešním zasedání vyzval zástupce ombudsmana, aby s ministrem práce a sociálních věcí projednal zásadní otázky týkající se proměny sociálních služeb. Především jde o zakotvení definice komunitních sociálních služeb přímo v zákoně. Doplnit by ji zákonodárci mohli například do aktuálně projednávané úpravy takzvaného sociálně zdravotního pomezí

Autoškoly musí být připravené i na žáky s postižením. Komplikace při získávání řidičáku zažívají především lidé s postižením sluchu

Tisková zpráva

Podle zjištění veřejného ochránce práv chybí instruktorům autoškol a zkušebním komisařům pravidla pro dorozumívání se žáky se sluchovým postižením. Některé autoškoly proto tyto zájemce odmítají. Ministerstvo dopravy teď na doporučení ombudsmana připravuje pro autoškoly manuál, jak při kurzech i zkouškách komunikovat s lidmi, kteří mají problémy se sluchem. 

Poslankyně sedmi parlamentních stran, vládní zmocněnkyně pro lidská práva i ministr pro legislativu podpořili na semináři v Poslanecké sněmovně vznik dětského ombudsmana

Tisková zpráva

Politici i odborníci ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně diskutovali nad novelou zákona o veřejném ochránci práv. Díky ní by měl při Kanceláři veřejného ochránce práv vzniknout dětský ombudsman a také národní lidskoprávní instituce (NHRI). Účastníci setkání se zaměřili na význam dětského ombudsmana, jeho pravomoci a svěřené úkoly i praktické otázky kolem jeho fungování včetně financování.

Epilepsie, cukrovka nebo alergie. Učitelé se leckdy bojí pomáhat žákům se zdravotními problémy. Jasnější pravidla pro zdravotní podporu teď vznikají i díky výzkumu ombudsmana

Tisková zpráva

Rodiče, učitelé i vedení škol by se už příští školní rok mohli dočkat podrobnějších pravidel, kdo a jak má během vyučování a školních aktivit pomáhat žákům s chronickým onemocněním nebo jinými zdravotními problémy. Na aktualizaci metodiky pro zajištění léčby a jiné zdravotní podpory dětí ve školách se podílí i veřejný ochránce práv. Nyní vzdělávání dětí se zdravotními problémy často komplikuje nejistota, jak mohou pomáhat třeba učitelé, a které úkony by měli dělat výhradně zdravotníci. To ukázal i výzkum ombudsmana.

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Tisková zpráva

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V podobné situaci jako tato rodina se může ocitnout až 400 tisíc Čechů, kteří podle posledního sčítání lidu mají v Česku evidovaný trvalý pobyt, ale žijí v zahraničí. I ti totiž někdy musí poplatky za odpady v Česku platit. Měli by si proto vždy ověřit, jaký typ poplatku za odpady jejich obec vybírá, a koho od placení případně osvobozuje. Obecní úřad také mohou ve výjimečných případech požádat o prominutí poplatku.

Ombudsman se zapojuje do další debaty k zákonu o podpoře v bydlení

Tisková zpráva

Vláda v květnu odložila projednávání návrhu zákona o podpoře v bydlení či jiného nástroje k řešení bytové nouze. Ombudsman Stanislav Křeček se k tomuto tématu vyjádřil již v obsáhlých připomínkách k návrhu zákona. Přijetí zákona o sociálním bydlení považoval za nezbytné už první veřejný ochránce práv. Také Ústavní soud ve svém nedávném rozhodnutí upozornil na dlouhodobou nejistotu obyvatel v oblasti bydlení.

Pomoc s úklidem, nákupem nebo třeba vařením se pro některé lidi s postižením stane nedostupná, upozornil ombudsman

Tisková zpráva

Senát v těchto dnech projedná novelu zákona o sociálních službách, která rozhodne o zvýšení příspěvku na péči. Pokud novelu schválí, změny by měly začít platit od července. Příspěvek využívají lidé s postižením, kteří se bez pomoci neobejdou. Podle ombudsmana je zvýšení nedostatečné. Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň navrhuje další zdražení cen sociálních služeb. Lidé, kteří potřebují pomoc, si tak budou moci dovolit opět méně hodin služby. Přitom příspěvek ve stupni I už dnes nestačí ani k úhradě 6 hodin osobní asistence za měsíc. 

Realita končících kojeneckých ústavů? Místo vážně nemocných batolat převažují předškoláci

Tisková zpráva

Měly by sloužit nejmenším dětem, které se neobejdou bez intenzivní pomoci zdravotníků. Ombudsmanské návštěvy v pěti domovech pro nejmenší děti, lidově označovaných jako kojenecké ústavy, ale ukázaly, že do nich míří spíš děti, pro které se jinde nenašlo vhodné místo. Často jde například o větší skupiny sourozenců. A převažují starší děti. Realitu českých kojeneckých ústavů popisuje nejnovější zpráva ombudsmana. Definitivní konec kojeneckých ústavů mohou v těchto dnech potvrdit poslanci.

Vyjádření ombudsmana Stanislava Křečka k postřelení slovenského premiéra Fica

Tisková zpráva

„Zpráva o střelném útoku na pana premiéra Fica mě šokovala. Takovéto jednání považuji za výsledek dlouhodobého nepřátelství ve společnosti. Pan Fico patří k mým osobním přátelům, útoku na něj velice lituji  a přeji mu brzké uzdravení,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček. 

Střechu s rakovinotvorným azbestem u nás mají tisíce rodinných domů. Ombudsman připravuje návod, jak její výměnu lidé zvládnou bezpečně a podle předpisů

Tisková zpráva

Kdysi oblíbený nehořlavý materiál se změnil ve strašáka majitelů tisícovek stárnoucích domů ze 70. až 90. let minulého století. Neodborné zacházení s azbestem může ohrozit zdraví řemeslníků, obyvatel i lidí v sousedství. Drobní stavebníci ale podle zjištění ombudsmana často nevědí, jaká pravidla musí při výměně azbestové střechy dodržovat. A ukazuje se, že leckdy nemají při výkladu předpisů jasno ani samotné úřady. Proto se ombudsman rozhodl připravit spolu s odborníky přehled základních informací, které budou moci využít jak majitelé chystající se na rekonstrukci, tak úředníci.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny projednal výroční zprávu ombudsmana za rok 2023

Tisková zpráva

Členy petičního výboru s výroční zprávou za loňský rok seznámili oba představitelé úřadu veřejného ochránce práv. Ombudsman Stanislav Křeček poukázal na vysokou úspěšnost šetření. Vyzdvihl také, že stále roste podíl podnětů v oblastech spadajících do působnosti veřejného ochránce práv. Lidé tedy častěji žádají o pomoc s těžkostmi, které ombudsman může přímo řešit například tím, že v daném případě prověří postup úřadů.