Tiskové zprávy

Tisková zpráva

Školy mohou vystoupit z šedé zóny – poslanci umožnili poskytování zdravotních služeb během vyučování

Ve školce malému chlapci z jižní Moravy podával inzulín asistent pedagoga. Při výběru základní školy se rodiče předškoláka s diabetem rozhodovali i podle toho, zda by někdo jejich synovi v dané škole s aplikací inzulínu pomohl. Zákony totiž na takové situace dosud nepamatovaly a záleželo na vstřícnosti vedení škol i samotných učitelů, jak se k podobným potřebám žáků postaví. Přitom jen dětí a žáků s diabetem jsou u nás podle odhadů na čtyři a půl tisíce. Ti mladší se bez asistence dospělého neobejdou. Na zástupkyni ombudsmana se v této souvislosti obrátili nejen rodiče školáků s podobným problémem, ale například i Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí a další zájmová sdružení.

Tisková zpráva

Jen systematické sledování a analýza umožní zjistit, jak si Česká republika vede při naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zaznělo na mezinárodním semináři

V Česku žije přes 1,1 milionu lidí s postižením. Zatímco některá data o jejich situaci jsou dostupná z různých zdrojů už dnes, jiná u nás dosud nikdo nesleduje. Proto navrhla zástupkyně ombudsmana soubor ukazatelů, které by jako celek mohly v budoucnu ilustrovat, jak si Česko vede v naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Tisková zpráva

Ředitelé a ředitelky mateřských škol mají šanci na vyšší platové ohodnocení, Ministerstvo školství slíbilo upravit chybnou metodiku - zda to ale stihne ještě letos, není jasné

Šetření zástupkyně ombudsmana ukázalo, že metodika Ministerstva školství ze srpna 2019 k odměňování ředitelů a ředitelek mateřských škol obsahovala zavádějící příklad, který je v rozporu s nařízením vlády. Do 11. platové třídy totiž neměli být podle metodiky zařazeni ředitelé a ředitelky, pokud má jejich mateřská škola nemovitý majetek pouze ve výpůjčce od zřizovatele. To může znamenat nižší plat pro řadu lidí ve vedení mateřských škol.

Tisková zpráva

Bezdoplatkové zóny končí, Ústavní soud rozhodl po téměř čtyřech letech

Ústavní soud dnes vyhověl návrhu skupiny senátorů na zrušení části zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala obcím vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Nově přistěhovaní obyvatelé tam nemohli získat doplatek na bydlení — tedy dávku určenou lidem v tíživé sociální situaci. K návrhu senátorů se v roce 2018 připojila už předchozí ombudsmanka a jako vedlejší účastnice řízení po Ústavním soudu také požadovala zrušení zmíněné části zákona. Ta podle ní zasahovala do práva lidí na pomoc v hmotné nouzi, a proto byla v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Tisková zpráva

Finanční úřad vymáhal po prodeji bytu daň neoprávněně i za další roky od původního vlastníka – ombudsman pomohl zrušit exekuci

Prodejem nemovitosti povinnosti původního vlastníka nekončí. Pokud změnu neoznámí finančnímu úřadu, může se stát, že mu úřad bude i nadále vyměřovat daň z nemovitých věcí. Údaje na finančním úřadě totiž nejsou vždy automaticky aktualizované u jednotlivých poplatníků podle katastru nemovitostí. Na základě případu stěžovatele upozorňujeme ty, kteří své nemovitosti v minulých letech prodali, a finančnímu úřadu to neoznámili, aby si ověřili, že o změně vlastníka příslušný FÚ ví.

Tisková zpráva

Nová živnost podle ombudsmana legalizuje protiprávní poskytování právních služeb – obrátil se proto na Ústavní soud

Nařízení vlády umožnilo lidem od 1. července letošního roku podnikat ve volné živnosti s názvem „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“. Náplň této živnosti se podle ombudsmana i názoru profesních organizací, především České advokátní komory, kryje s obsahovou náplní práce advokátů, a tím prakticky umožňuje takzvané „vinklaření“ či „pokoutnictví“, tedy neoprávněné poskytování právních služeb. Ombudsman se proto rozhodl využít svého oprávnění a podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení té části nařízení vlády č. 278/2008 Sb., která stanoví obsahovou náplň nové živnosti.

Tisková zpráva

Děti mají právo před hospitalizací na psychiatrii i během léčby vyjádřit svůj názor

Návštěvy týmu kanceláře ombudsmana v zařízeních poskytujících péči v oblasti dětské a dorostové psychiatrie ukázaly, že k účasti nezletilých pacientů na rozhodování o léčbě přistupují nemocnice nesourodě a někdy účast dítěte zanedbávají. Zástupkyně ombudsmana proto vydala Doporučení, které by mělo pomoci praxi sjednotit a posílit práva dítěte. Doporučení vzniklo ve spolupráci s odborníky z oboru, představiteli nemocnic a ve shodě s Ministerstvem zdravotnictví.

Tisková zpráva

Ombudsman upozornil ministryni Maláčovou na negativní důsledky souběhu sirotčího důchodu a pěstounské dávky

Za posledního tři čtvrtě roku se na ombudsmana obrátilo několik pěstounů, kteří řešili problém s výplatou sirotčího důchodu jim svěřeného dítěte. Namítali, že i když o dítě fakticky pečují, sirotčí důchod je nadále vyplácen biologickému rodiči dítěte, který jim však důchod nepředává. O vyplácený sirotčí důchod se přitom krátí příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pěstouni se tak ocitají v situaci, kdy nemají k dispozici prostředky k úhradě výdajů spojených s péčí o svěřené dítě.

Tisková zpráva

Stanislav Křeček diskutoval na Prague Pride

O LGBT+ výzkumech diskutoval ve čtvrtek v rámci Prague Pride také ombudsman Stanislav Křeček a vedoucí Úseku výzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv Marína Urbániková. V diskuzním panelu s názvem „Máte na to data?“ se zaměřili na výzkum předchozí ombudsmanky „Být LGBT v Česku“.

Tisková zpráva

Tvrdé omezení vstupu do ČR z mimounijních zemí s extrémním rizikem výskytu nákazy COVID-19 dopadá na mezinárodní rodiny

Na ombudsmana se obrátili lidé, jejichž rodinní příslušníci se nemohli dostat do České republiky – nevztahovala se na ně totiž výjimka z protiepidemického opatření. To zakazuje vstup do Česka cizincům, kteří v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin v zemích s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Ze zákazu ministerstvo sice stanovuje několik výjimek, jak ale při svém šetření zjistila zástupkyně ombudsmana, některé skupiny rodinných příslušníků opatření ve výjimkách zcela opomíjí.

Tisková zpráva

Nejistota kolem protikoronavirových opatření ohrožuje podle ombudsmana důvěru lidí ve fungování právního státu

Veřejný ochránce práv je mimořádně znepokojen aktuálním děním v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Na jedné straně jsou ministerstvem zdravotnictví přijímána opatření s cílem zamezit šíření koronaviru, na straně druhé jsou desítky těchto opatření soudy rušeny jako nezákonná. To může mezi lidmi vyvolávat nejistotu a otřásat jejich důvěrou v řádnou správu věcí veřejných a právní stát jako takový.

Tisková zpráva

Příspěvky pro přechodné pěstouny by se podle doporučení ombudsmana měly zvýšit

Ombudsman se dlouhodobě zabývá problematikou odměn pěstounů. V rámci legislativních doporučení za rok 2020 doporučil Poslanecké sněmovně, aby příspěvky pro pěstouny zvedla z dnešních 20 000 korun měsíčně pro pěstouny pečující o jedno dítě na 27 000 korun. Úměrně tomu by se měly zvýšit i odměny pro pěstouny pečující o více dětí. V případě péče o děti s postižením ombudsman navrhuje příspěvek 36 000 korun. Dnes budou o příspěvcích v rámci návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí hlasovat poslanci.

Tisková zpráva

Oběti nezákonných sterilizací se po letech dočkají odškodnění – zákon schválil Senát, zbývá jen podpis prezidenta

Senát na čtvrtečním jednání schválil zákon o odškodnění obětí nezákonných sterilizací. Budou mít nárok na jednorázovou částku 300 000 korun. Zákon se vztahuje na sterilizace provedené mezi červencem 1966 a koncem března 2012, tedy na dobu platnosti někdejšího zákona o zdraví lidu. Ombudsman na protiprávně prováděné sterilizace upozorňuje už přes 15 let.

Tisková zpráva

Sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství poslouží nejen vedení škol nebo úředníkům a pedagogům, ale i rodičům a žákům

Nový sborník stanovisek z oblasti školství přináší shrnutí nejčastějších témat, a to chronologicky od předškolního vzdělávání přes to základní až po problematiku středoškolského studia. Samostatná kapitola se věnuje školnímu stravování. Sborník uzavírá přehled úplných nebo zkrácených znění závěrů ombudsmana z konkrétních kauz.

Tisková zpráva

Neobvyklé jméno může způsobit problémy při registraci k očkování proti COVID-19

Díky případu stěžovatelky, jejíž totožnost nedokázal registrační systém k očkování proti COVID-19 ověřit v registru obyvatel, jsme zjistili, že může jít o víc než jen individuální problém. Přestože má stěžovatelka české občanství i české rodné číslo a údaje v prvním kroku registrace vyplnila správně, systém ji nepustil dál. Zůstala bez PIN2 a nemohla pokračovat k výběru termínu očkování. Podle zjištění ombudsmana není jediná s podobným problémem – na vině mohlo být její neobvyklé jméno.

Tisková zpráva

Diskuze o znaleckém posuzování nemajetkové újmy na zdraví bude pokračovat u kulatého stolu na Ministerstvu spravedlnosti

Veřejný ochránce práv zveřejnil zprávu o šetření ve věci Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Zabýval se okolnostmi jejího vzniku a zejména aspekty nově vytvořeného znaleckého odvětví. Za jeho nejzávažnější problém považuje skutečnost, že bylo vytvořeno bez hlubší diskuze s lékaři a aniž by bylo jasné, co bude a může být náplní znalecké činnosti a k čemu se mohou znalci (lékaři) ve znaleckých posudcích vyjadřovat.

Tisková zpráva

Ombudsman vydal první z řady monitorovacích zpráv o rovném zacházení – čtyřletý projekt sleduje vzdělávání Romů, rovné odměňování žen a mužů a procesní otázky

V úvodní monitorovací zprávě o rovném zacházení představujeme tři oblasti, které bude veřejný ochránce práv do roku 2023 systematicky sledovat. Při jejich výběru jsme vycházeli především z monitorovací a rozhodovací činnosti orgánů mezinárodních lidskoprávních úmluv jako je Výbor pro lidská práva, Výbor pro odstranění rasové diskriminace nebo Evropský výbor pro sociální práva. První monitorovací zpráva popisuje indikátory, které budeme v jednotlivých oblastech následující tři roky vyhodnocovat.