AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Tiskové zprávy

Ombudsman upozorňuje zákonodárce, že mnoho Ukrajinců prchajících před válkou nezvládá platit za bydlení. Současný systém je tlačí k nelegální práci

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv v dopisech předsedům všech senátorských klubů popsal, jak současné nastavení systému podpory v oblasti bydlení v mnohých případech brání tomu, aby si příchozí z Ukrajiny zajistili a udrželi důstojné bydlení. Ukrajinské rodiny proto často žijí v nevyhovujících podmínkách na ubytovnách nebo v nebytových prostorech. Někdy jim ovšem ani tak nestačí peníze na zaplacení bydlení a dalších potřeb. Mnozí z nich tak svou situaci řeší nelegální prací nebo návratem na Ukrajinu. Ombudsman senátory vyzval, aby tyto informace vzali v potaz při schvalování několika projednávaných předpisů upravujících dosavadní podporu bydlení pro lidi s dočasnou ochranou.

Ombudsman nesouhlasí s plánovanými změnami ve školství – zhorší kvalitu výuky a zasáhnou především samotné žáky

Tisková zpráva

Připravované snížení maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu (PHmax) i změna platového stupně pro asistenty pedagogů a další pedagogické pracovníky poskytující podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle ombudsmana českému školství neprospějí. Pocítí je nejen rozpočty škol, ale především žáci a studenti, kteří se například dočkají menšího počtu dělených hodin a mohou přijít o individualizovanou výuku především ve volitelných a praktických předmětech.

Místo individuální podpory léky na zklidnění. I s takovými případy se veřejný ochránce práv setkává při návštěvách zařízení, kde žijí lidé s postižením

Tisková zpráva

Příběhy dvou mužů s mentálním postižením, které spolu s dalšími zaznamenali během návštěv v zařízeních pracovníci Kanceláře ombudsmana, ilustrují dosud téměř přehlížený fenomén: někteří lidé s mentálním postižením, především ti s chováním náročným na péči, dostávají vysoké dávky léků na zklidnění. Tato praxe se podle zástupce ombudsmana musí změnit. Chování je totiž pro lidi, kteří nedokáží jinak navázat kontakt s ostatními, často jediná možná forma komunikace. Je proto nutné, aby okolí pochopilo, jaké nenaplněné potřeby za náročným chováním stojí, a dokázalo na ně odpovídajícím způsobem reagovat. Léky na zklidnění nesmějí být prvním, natož jediným a trvalým „řešením“.

Zástupce ombudsmana chce zlepšit postavení obětí trestných činů žádajících o peněžitou pomoc od státu. S Ministerstvem spravedlnosti bude jednat o svých doporučeních

Tisková zpráva

Zákon o obětech trestných činů počítá s vyplácením peněžité pomoci obětem na léčbu fyzických i duševních následků a překlenutí zhoršené sociální situace způsobené trestným činem. Veřejný ochránce práv se opakovaně setkává s případy, kdy vyřizování žádostí o peněžitou pomoc vázne a lidé musí na peníze čekat i několik let. Zabýval se také stížnostmi na to, že Ministerstvo spravedlnosti peněžitou pomoc lidem vůbec nepřiznalo, přestože mělo. Zástupce ombudsmana po rozsáhlé analýze ministerstvu doporučil, jak by v mnoha ohledech mělo dosavadní praxi zlepšit. Upozornil také, že výše peněžité pomoci už deset let zůstává stejná, její reálná hodnota se tak postupem času snížila víc než o třetinu. Namístě by proto podle něj bylo přikročit k valorizaci. Ostatně například prostředky z odklonů v trestním řízení, výslovně určené na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, z větší části končí ve státním rozpočtu, a nikoli u poškozených.

Poradní orgán ombudsmana pro oblast lidí s postižením se dnes věnuje přístupnosti veřejných budov i služeb

Tisková zpráva

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm spolu s právníky Kanceláře ombudsmana seznámil členy poradního orgánu se dvěma aktuálně dokončovanými výzkumy. V prvním z nich přímo lidé s různým typem postižení testovali uživatelskou přístupnost vybraných veřejných budov v krajských městech. Druhý je věnovaný přístupnosti veřejných budov z pohledu stavebního práva, povolování staveb a kontrole toho, zda vyhovují požadavkům bezbariérovosti. 29. listopadu uspořádá veřejný ochránce práv celodenní konferenci věnovanou přístupnosti a bezbariérovosti. Na ní budou s představiteli i právníky Kanceláře ombudsmana o výsledcích výzkumů a s nimi spojených doporučeních diskutovat zástupci ministerstev, pracovníci stavebních úřadů z celé republiky a odborníci z praxe, jako jsou stavaři nebo projektanti. Zúčastní se také lidé s postižením a zástupci organizací hájících jejich práva.

Při zrušení zaručené mzdy podle ombudsmana hrozí, že mnozí zaměstnanci nedostanou spravedlivou odměnu

Tisková zpráva

V připomínkách k navrhované změně zákoníku práce se veřejný ochránce práv postavil za zachování institutu takzvané zaručené mzdy. Ta představuje nejnižší možnou odměnu pro jednotlivé profese. Začíná na minimální mzdě a roste podle toho, jak složitou, odpovědnou a namáhavou práci lidé dělají. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní navrhlo dvě možné varianty změny zákoníku práce. Podle té první by se výpočet zaručené mzdy pouze upravil a místo 8 skupin prací by zůstaly 4. Druhá varianta počítá, že by se zaručená mzda úplně zrušila. To by ale podle ombudsmana vedlo ke snížení mezd a platů části zaměstnanců.

Ukrajinci v Česku: Ombudsman jim nabízí pomoc při řešení obtíží

Tisková zpráva

Novým informačním letákem ochránce vyzývá Ukrajince, aby se na něj neváhali obracet se svými problémy: „Když budeme mít zmapované, co je aktuálně trápí, dokážeme jim nabídnout efektivní pomoc.“  V minulosti například ombudsman pomohl se získáním dočasné ochrany ženě, která utekla od manžela, jenž ji týral, nebo nezletilé dívce, o kterou se v zahraničí neměl kdo starat.

Krymská platforma spojila i ombudsmany z celého světa, jejich online setkání uspořádal veřejný ochránce práv spolu s ukrajinským ombudsmanem

Tisková zpráva

Před začátkem druhého parlamentního summitu Krymské platformy konaného v Praze se na online konferenci nazvané „Bitva o Krym. Bitva o lidská práva“ setkali ombudsmani a představitelé národních lidskoprávních institucí (NHRI) z více než šedesáti zemí celého světa. Ukrajinský ombudsman — komisař ukrajinského parlamentu pro lidská práva – Dmytro Lubinec požádal o spolupořádání konference veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Společně s účastníky diskutovali o aktuálních problémech a porušování lidských práv na okupovaném Krymu.

Dozvuky ombudsmanského setkání expertů na lidská práva: národní lidskoprávní instituce (NHRI) si jako nezávislý prostředník mezi státem, občanskou společností i veřejností musí nejdříve získat jejich důvěru

Tisková zpráva

V době vrcholících příprav novely zákona o veřejném ochránci práv, která předpokládá, že by mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI) v Česku vykonával právě ombudsman, diskutovali v Kanceláři veřejného ochránce práv o poslání i praktickém fungování NHRI představitelé několika zahraničních lidskoprávních institucí spolu s ministrem pro legislativu, akademiky, nevládními organizacemi a zástupci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv. Shodli se, že síla NHRI spočívá v její důvěryhodnosti a autoritě. Podobně jako ombudsman tak může iniciovat potřebné změny i bez formálních pravomocí pouze na základě svých odborných doporučení.

Představitelé ombudsmanských institucí států Visegrádské čtyřky ve společném prohlášení zdůraznili, že jakékoli rozšíření jejich pravomocí vyžaduje odpovídající financování a personální zajištění

Tisková zpráva

Společnou deklaraci inicioval polský ombudsman Marcin Wiącek jako letošní hostitel každoročního setkání ombudsmanů států V4. S postupným rozšiřováním mandátu mají zkušenosti ombudsmani ve všech čtyřech zemích. Například slovenský ombudsman aktuálně začíná dohlížet nad právy lidí omezených na osobní svobodě. V Česku zase připravovaná novela zákona o veřejném ochránci práv počítá se zřízením dětského ombudsmana a předpokládá, že by veřejný ochránce práv vykonával i mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI).

Vyřizování žádostí o odškodnění za protiprávní sterilizace doprovázejí na Ministerstvu zdravotnictví pochybení, zjistil ombudsman

Tisková zpráva

Podle zjištění veřejného ochránce práv Ministerstvo zdravotnictví nestíhá žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací vyřizovat ve lhůtě stanovené zákonem. Předepsaných 60 dní v některých případech překročilo i trojnásobně. V komunikaci s žadatelkami navíc nebylo dlouhodobě vstřícné a také je dostatečně nepoučovalo o jejich právech. Se svými závěry seznámil ombudsman ministra zdravotnictví a doporučil mu například, aby ministerstvo udělalo několik úprav v poučení pro žadatelky o odškodnění.

Průtahům v řízeních by měly soudy věnovat zvýšenou pozornost, připomněl ombudsman na sněmu Soudcovské unie

Tisková zpráva

Ročně dostane veřejný ochránce práv na šest desítek stížností kvůli neúměrné délce soudních řízení. Týkají se nejen extrémně složitých případů, jako bylo železniční neštěstí ve Studénce, ale i běžných řízení s menším počtem účastníků. Jako zvlášť citlivé vnímá ombudsman průtahy v opatrovnických sporech, kdy dlouhé řízení poznamenává děti i jejich rodiny. Právě v této oblasti, a především u řízení o návrzích na výkon rozhodnutí, se na veřejného ochránce práv obracejí lidé kvůli průtahům stále častěji. Na sněmu Soudcovské unie popsal ombudsman Stanislav Křeček soudcům svá zjištění i konkrétní případy.

Ombudsman u Ústavního soudu podpořil návrh na zrušení části občanského zákoníku, která umožňuje odškodňování nemajetkové újmy na zdraví pouze podle „zásad slušnosti“

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv ve svém vyjádření pro Ústavní soud shrnul argumenty pro zrušení obecné a neurčité věty v občanském zákoníku týkající se náhrady za újmu na zdraví „Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti“. Její zrušení navrhl Ústavnímu soudu Okresní soud ve Vyškově. Ombudsman má stejně jako Okresní soud ve Vyškově za to, že tato věta je v rozporu s principem právní jistoty a předvídatelnosti práva. Podle veřejného ochránce práv navíc přímo umožnila vznik sporné Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a s ní spjatého znaleckého odvětví ´stanovení nemateriální újmy na zdraví´. Současná podoba předpisů negativně dopadá na poškozené a oběti trestných činů.

Do Milostivého léta se tentokrát mohou zapojit i obce a kraje. Veřejný ochránce práv připravil formulář, na kterém je lidé mohou o odpuštění příslušenství dluhu požádat

Tisková zpráva

Ombudsman dlouhodobě usiluje, aby takzvaného Milostivého léta mohlo využít co nejvíc lidí. Vítá proto, že se podmínky pro různé skupiny dlužníků daří postupně narovnávat. V aktuální třetí vlně této oddlužovací akce zákonodárci umožnili, aby se do Milostivého léta podle svého uvážení zapojily také obce a kraje. Jejich zastupitelstva o tom musí rozhodnout do konce září. Lidé je pak budou moci požádat o odpuštění příslušenství dluhu na místních poplatcích nebo odvodu za porušení rozpočtové kázně. Využít k tomu mohou například formulář, který ombudsman zveřejnil na webových stránkách.

V Kanceláři ombudsmana budou o možném vzniku české národní lidskoprávní instituce (NHRI) v pondělí diskutovat odborníci na ochranu lidských práv ze sedmi evropských států

Tisková zpráva

Na pozvání ombudsmana a jeho zástupce zamíří do Brna ministr pro legislativu Michal Šalomoun i představitelé národních lidskoprávních organizací z Norska, Slovenska, Estonska a Slovinska. Společně s akademiky a nevládními organizacemi se setkají také se zástupci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv, jako je Evropská síť národních lidskoprávních institucí (ENNHRI), Agentura EU pro základní práva (FRA) a Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) působící při OBSE. Debatovat budou také o aktuálně připravované změně zákona o veřejném ochránci práv. Ta předpokládá, že by mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI) vykonával v Česku právě ombudsman.

Státní služba by mohla být mezi zaměstnavateli vlajkovou lodí v zaměstnávání lidí s postižením

Tisková zpráva

Na včerejším jednání se na tom shodl ombudsman a jeho zástupce se „superúředníkem“. Shodli se také na důležitosti vzdělávání úředníků, kterému ombudsman napomáhá například v oblasti srozumitelnosti úředních textů nebo porozumění diskriminaci. Dále projednávali připravované změny pro úředníky ve státní službě.

Díky zástupci ombudsmana jednali na Ministerstvu spravedlnosti o změnách ve veřejném opatrovnictví i přímo lidé s postižením

Tisková zpráva

Připravovaná změna občanského zákoníku by měla zlepšit život lidí s omezenou svéprávností, kteří mají obec jako veřejného opatrovníka. O zkušenosti s omezením svéprávnosti i mírnějšími podpůrnými opatřeními mohli díky iniciativě zástupce ombudsmana na Ministerstvu spravedlnosti diskutovat s politiky a zástupci Sdružení místních samospráv také lidé s postižením spolupracující s organizací Skok do života.  

Podle pravidel pro žáky s lehkým mentálním postižením se pořád učí více romských dětí, než by odpovídalo zastoupení Romů mezi všemi školáky

Tisková zpráva

Stejně jako v předchozích letech ukázala data Ministerstva školství i v právě uplynulém školním roce, že romští žáci odcházejí z psychologických poraden zhruba desetkrát častěji s diagnózou lehkého mentálního postižení než jejich neromští spolužáci. Za tři roky monitorování se tak podle veřejného ochránce práv situace ve vzdělávání Romů příliš nezlepšila. Základní školy navštěvuje průměrně 3,5 % romských dětí. Mezi žáky vzdělávanými podle pravidel se sníženými nároky, určených právě pro děti s lehkým mentálním postižením, je ale víc než čtvrtina (26,2 %) Romů. Takový nepoměr vzbuzuje otázky, zda je u nás zajištěno rovné zacházení s Romy v jejich přístupu ke vzdělávání a jeho poskytování.

Změny v důchodovém pojištění budou mít pro některé seniory vážné důsledky. Ombudsman nicméně oceňuje, že prezident popsal své výhrady ke změně pravidel

Tisková zpráva

Ombudsman Stanislav Křeček přivítal komentář, který prezident Petr Pavel připojil k informaci o podpisu zákona o důchodovém pojištění. Výhrady prezidenta republiky ke změně pravidel pro odchod do předčasného důchodu se shodují s obavami, které v souvislosti s dopady zákona opakovaně zveřejnil ombudsman.