AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Tiskové zprávy

Přístupnost veřejných institucí stále pokulhává, ukázaly výzkumy. Zástupce ombudsmana připravuje doporučení pro ministerstva i úřady

Tisková zpráva

Dva výzkumy veřejného ochránce práv ověřovaly přístupnost veřejných budov z pohledu stavebního práva i přímo v praxi za pomoci lidí s různým postižením. Ukázalo se, že stavební úřady obcí s rozšířenou působností schvalují naprostou většinu žádostí o výjimky z bezbariérové vyhlášky. Budovy tak mohou být pro lidi s postižením obtížněji přístupné. Přímo v terénu zase testeři zjistili, že míra přístupnosti a množství překážek ve veřejných institucích se liší u jednotlivých typů postižení. Nejpřístupnější jsou budovy pro lidi s tělesným postižením. Naopak největší bariéry musí překonávat lidé s postižením sluchu.

V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí často převládají provozní potřeby zařízení nad potřebami klientů, zjistil zástupce ombudsmana

Tisková zpráva

Návštěvy pracovníků Kanceláře ombudsmana v domovech se zvláštním režimem ukázaly, že život tamních obyvatel nepříznivě ovlivňuje řada okolností. Zásadní je především nedostatek personálu pracujícího přímo s klienty. Pracovníci jsou často natolik vytížení zajišťováním základní obslužné péče, jako je dopomoc s hygienou nebo se stravováním, že nemají dostatečný prostor na individuální přístup ke klientům a posilování jejich samostatnosti. Zjištění z návštěv domovů se zvláštním režimem nyní zástupce ombudsmana uveřejnil v souhrnné zprávě spolu s doporučeními pro zařízení i s návrhy systémových změn určenými Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Vláda schválila vznik dětského ombudsmana i národní lidskoprávní instituce (NHRI)

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček dnes po jednání vlády o novele zákona o veřejném ochránci práv přivítal postoj ministra pro legislativu k instituci dětského ombudsmana. Zřízení ochránce práv dětí spolu s rozšířením mandátu ombudsmana v ochraně lidských práv dnes schválila vláda.

Ombudsman s vládní zmocněnkyní naučí Romy bránit se diskriminaci

Tisková zpráva

Dnešním Mezinárodním dnem Romů ombudsman společně s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny zahájili několikadílný seriál na sociálních sítích. Chtějí v něm Romům vysvětlit, jak poznat diskriminaci a jak se jí bránit.

Ombudsman přivítal v Brně ministra spravedlnosti. Jednali o řešení průtahů ve složitých soudních sporech, situaci ve vězeňství nebo o využívání podpůrných opatření pro lidi s postižením

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a jeho zástupce Vít Alexander Schorm na setkání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ocenili připravovanou novelu trestního zákoníku, díky které by mělo dojít ke snížení počtu vězňů. Zabývali se také návštěvami dětí u vězněných rodičů nebo srozumitelným poučováním vězňů o jejich právech. Při diskuzi o délce soudních řízení zopakoval zástupce ombudsmana návrh, aby mimořádně rozsáhlé trestní kauzy mohly ve výjimečných případech místo okresních soudů řešit ty krajské.

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby

Tisková zpráva

Stavebnímu úřadu jsme poradili, jak řešit stížnosti obyvatel domu na byty využívané ke krátkodobému ubytování. Stěžovateli vadilo, že sousední dva byty určené k trvalému bydlení využívají krátkodobě rekreanti. Nesouhlasil s tím, že úřady dostatečně nezasáhly. Obrátil se proto na ombudsmana. Šetřili jsme postup stavebního a krajského úřadu a společně jsme našli cesty, jak takové situace zdárně řešit.

Poradní orgán ombudsmana se letos bude zabývat především právem lidí s postižením na nezávislý život a přístupností webových stránek i mobilních aplikací

Tisková zpráva

Na prvním letošním zasedání poradního orgánu ombudsmana pro oblast práv lidí s postižením si jeho členové zvolili priority pro letošní rok. Budou i nadále sledovat, jak se v České republice daří přeměna ústavních služeb v služby komunitní. Ta je podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením jednou ze základních podmínek nezávislého způsobu života a zapojení lidí s postižením do společnosti. V této souvislosti bude poradní orgán prosazovat také dostatečné finanční zabezpečení lidí s postižením v podobě invalidních důchodů a příspěvků na péči. Naváže i na své dosavadní aktivity týkající se přístupnosti a zaměří na přístupnost informací v elektronické podobě.

Banka po zásahu ombudsmana změnila diskriminační přístup ke klientovi s mentálním postižením

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv pomohl muži s lehkým mentálním postižením, který se kvůli obezřetnému jednání banky nemohl dostat ke svým penězům. Banka podle posouzení ombudsmana nevhodně reagovala na skutečnost, že má muž opatrovnici pro nakládání s majetkem v hodnotě nad dvacet tisíc korun. Zásadní ovšem je, že zároveň soud dotyčného nijak neomezil ve svéprávnosti. Ombudsman bance vysvětlil, že v takovém případě je opatrovník nápomocí, kterou člověk může, ale nemusí využít. Banka pak umožnila klientovi s účty samostatně nakládat.

Ombudsman na Noci práva přivítal účastníky až z Havířova

Tisková zpráva

Velký zájem jsme v Kanceláři ombudsmana zaznamenali o prohlídky budovy. Návštěvníky zaujala zelená přístavba a její vychytávky, ale během večerních exkurzí se zajímali také o to, co všechno ombudsman dělá. Pro některé bylo nepříjemným zjištěním, že stále nemáme dětského ombudsmana.

Ombudsman apeluje: Příspěvek na péči je potřeba adekvátně zvýšit ve všech stupních

Tisková zpráva

Osm let se příspěvek na péči ve dvou nejnižších stupních nezvýšil. Vládní koalice nyní navrhuje zvýšit příspěvek jen ve vyšších stupních. Podle ombudsmana je navýšení příspěvku nedostatečné. „Apeluji na adekvátní zvýšení příspěvků na péči ve všech stupních. Obávám se o zranitelné skupiny lidí, které momentálně nemají příliš zastání,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Jak posílit ochranu lidských práv v České republice? Ombudsman čerpal ze zkušeností z Norska

Tisková zpráva

Ombudsman Stanislav Křeček a zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm dnes představili, jak se jejich úřad připravuje na případné další rozšiřování působnosti v oblasti ochrany lidských práv. V posledních čtyřech letech ombudsman využil 38 a čtvrt milionu korun z projektu Norských fondů[1] k obohacení práce v současných agendách s lidskoprávním přesahem o řadu výzkumů, zpráv či doporučení a další aktivity zaměřené na odborníky i laickou veřejnost. I díky partnerství s norskou národní lidskoprávní institucí získali zaměstnanci Kanceláře ombudsmana zkušenosti s metodami práce typickými pro instituce s širokým mandátem k ochraně lidských práv. Využívají je už ve své současné práci, a zužitkují je především při případné proměně veřejného ochránce práv v takzvanou národní lidskoprávní instituci (NHRI) či při zřízení dětského ombudsmana. Obojí předpokládá připravovaná novela zákona o veřejném ochránci práv. Její projednání má ve čtvrtek 29. února na programu Legislativní rada vlády.

Peněžitá pomoc obětem trestných činů zůstává už deset let stejná. Na místě je její zvýšení, shoduje se zástupce ombudsmana s pomáhajícími organizacemi

Tisková zpráva

Reálná hodnota peněžité pomoci pro oběti trestných činů za posledních deset let klesla kvůli inflaci o víc než třetinu. Aby příspěvek od státu nadále plnil svůj účel, musí se podle zástupce ombudsmana i organizací zaměřených na pomoc obětem zvýšit. Získané peníze mohou oběti využít na léčbu fyzických i duševních následků trestného činu nebo jimi dorovnat výpadek příjmů v době, kdy nezvládnou naplno pracovat.

Další z případů souvisejících s odškodněním za protiprávní sterilizace: nemocnice se díky ombudsmanovi omluvila ženě, které předčasně skartovala zdravotnickou dokumentaci

Tisková zpráva

Alespoň symbolického zadostiučinění v podobě omluvy se po zásahu ombudsmana dočkala žena z Moravskoslezského kraje, která chtěla žádat o odškodnění za protiprávní sterilizaci. Když přišla nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, zjistila, že nemocnice záznam o její sterilizaci spojené s porodem skartovala o celých třicet let dřív, než podle předpisů měla.

Skončilo šetření okolností demolice vily v Brně. Úřady přijaly opatření uložená ombudsmanem

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv ukončil šetření postupu úřadů v případě několikaletého chátrání a následné náhlé demolice historické vily v brněnské ulici Hlinky. Stavební odbory městské části Brno-střed a brněnského magistrátu, stejně jako tamní odbor památkové péče a Ministerstvo kultury podle zjištění ombudsmana navzájem dostatečně nespolupracovaly na ochraně a záchraně hodnotné neorenesanční budovy. V reakci na zjištění ombudsmana úřady například slíbily přesné posuzování takzvaných udržovacích prací nebo to, že se budou lépe a rychleji informovat. Zásadní je podle ombudsmana změna přístupu úředníků ke stavbám, u kterých se teprve rozhoduje o jejich prohlášení za kulturní památku.

Spor kolem výškové stavby Šantovka Tower v Olomouci se vrací před krajský soud. Nejvyšší správní soud vyhověl stížnosti ombudsmana

Tisková zpráva

Krajský soud se bude muset znovu zabývat žalobou veřejného ochránce práv v případě Šantovka Tower v Olomouci. Vyplývá to z dnešního rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS). Ombudsman se u olomoucké pobočky ostravského krajského soudu takzvanou žalobou ve veřejném zájmu domáhal zrušení územního rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower vydaného olomouckým magistrátem.