AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Tiskové zprávy

Ombudsmanův průvodce stavbou rodinného domu Domek polopatě je nyní ještě praktičtější

Tisková zpráva

Pokud stavíte nebo se chystáte stavět rodinný dům, bude pro vás Domek polopatě následující měsíce vyhledávaným pomocníkem. Domek polopatě je webová stránka, která vás provede stavbou rodinného domu od výběru pozemku pro stavbu až po přidělení čísla popisného – a to polopatě. Nyní jsme web ještě doplnili o nahraná audia, v nichž na jednoduchých kauzách z praxe ochránce vysvětlujeme problematická stavební témata. 

Kauza ilegálního chrámu v Mukařově se vrací na začátek. Stěžovatel uspěl s žalobou, jejíž podání mu doporučil ombudsman

Tisková zpráva

Před rokem informoval ombudsman o závěru šetření v kauze modlitebny, kterou její vlastník protiprávně vydával za rodinný dům. Sousedé budovy postavené v oblasti určené pro bydlení před nedávnem uspěli s žalobou u Krajského soudu v Praze. Soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o povolení změny v užívání rodinného domu. Podání žaloby stěžovatelům doporučil právě ombudsman.

Poradní orgán ombudsmana požaduje zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí s postižením

Tisková zpráva

Členové poradního orgánu, který vede zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a který zprostředkovává praktické zkušenosti týkající se života lidí se zdravotním postižením a jejich práv, dlouhodobě upozorňují na problémy dětí ve speciálních školách. Aktuálně poradní orgán požaduje zrušení současné podoby vyhlášky Ministerstva školství, která od roku 2020 znemožnila poskytování intenzivní podpory dětem ve speciálních školách.

Ukrajinská ombudsmanka požádala veřejného ochránce práv o pomoc s informováním lidí odcházejících z Ukrajiny

Tisková zpráva

Ukrajinská ombudsmanka Lyudmyla Denisová na dnešním online setkání ocenila aktivity českého veřejného ochránce práv v souvislosti s příchodem lidí z válkou zasažené Ukrajiny. Zároveň ombudsmana požádala o sdílení jeho informačních letáků i dalších materiálů a odkazů, které příchozím pomohou usnadnit pobyt v České republice. 

Představitelé UNICEF jednali s ombudsmanem o pomoci ukrajinským dětem v Česku

Tisková zpráva

Náměstek regionální ředitelky UNICEF pro Evropu a střední Asii Philippe Cori představil veřejnému ochránci práv možnosti Dětského fondu OSN při zvládání výzev spojených s příchodem lidí zasažených válkou na Ukrajině. Většina příchozích jsou právě děti a jejich příbuzné. UNICEF bude v příštích třech letech poskytovat podporu České republice i dalším zemím přijímajícím lidi zasažené válkou. Veřejný ochránce práv je spolu s ministerstvy a zástupci regionálních samospráv pro UNICEF jednou z klíčových institucí, která dokáže identifikovat, kam a v jaké podobě by měla pomoc ukrajinským dětem směřovat.

Představitelé ombudsmanských institucí států Visegrádské čtyřky: „Ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině nelze ospravedlnit žádnými prostředky a argumenty.“

Tisková zpráva

Ombudsmani z Česka, Maďarska a Polska spolu se slovenskou ombudsmankou ve společném prohlášení odsoudili ruský vojenský útok na Ukrajinu. Ruské vojenské akce podle nich představují hrubé a bezprecedentní porušení mezinárodního práva a útok na hodnoty demokratické a civilizované společnosti.

Válka na Ukrajině se u nás nesmí stát důvodem pro porušování lidských práv, varuje ombudsman

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček naléhavě připomíná, že i v době nouzového stavu mohou být práva a svobody omezeny jen na nezbytnou míru a po nezbytně dlouhou dobu. Upozorňuje, že práva a povinnosti uložené podle antidiskriminačního zákona nemohou být ani v době nouzového stavu významněji omezeny, protože ty s důvody vyhlášení nouzového stavu nijak nesouvisí.

Ombudsman ujistil ukrajinské konzuly i ukrajinskou ombudsmanku o své aktivní pomoci a podpoře Ukrajinců postižených válkou

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv v dopisech ukrajinské ombudsmance a konzulce i konzulovi Ukrajiny působícím na konzulátu v Brně důrazně odsoudil napadení jejich země Ruskou federací. Zároveň je ubezpečil, že v maximální možné míře bude pomáhat Ukrajincům v České republice a poskytovat jim podporu v jejich tíživé situaci.  

Vyjádření k aktuálním událostem na Ukrajině

Tisková zpráva

Jednostranná agrese proti suverénnímu státu je v přímém rozporu s normami i společenskou etikou 21. století. Ochrana práv i životů lidí, stejně jako budoucnosti národa, na nějž tento extrémní čin míří, je velkou výzvou pro celé mezinárodní společenství. Cítíme se všemi, které dnešní události přímo zasáhly, a litujeme zbytečných obětí na obou stranách konfliktu. Stojíme na straně těch, kteří hájí lidská práva kdekoli na světě.

Ministerstvo spravedlnosti vyslyšelo ombudsmana. Novým rozhodnutím přiznalo peněžitou pomoc muži, který při napadení přišel o zuby

Tisková zpráva

Lidé, kteří se stanou obětí trestného činu, mohou požádat stát o peníze na léčbu fyzických i duševních následků události. Počítá s tím zákon o obětech trestných činů. O takzvanou peněžitou pomoc lidé žádají odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti. Veřejný ochránce práv nyní pomohl žadateli, kterému ministerstvo peníze napoprvé nepřiznalo. Po upozornění ombudsmana ministerstvo přehodnotilo své původní rozhodnutí a uznalo, že podle povahy zranění má mladý muž na pomoc nárok.

Ombudsman vydal praktickou příručku pro rodiče na pracovním trhu

Tisková zpráva

Praktická příručka práva na rovné zacházení pro rodiče na pracovním trhu se chronologicky věnuje otázkám zaměstnávání od nástupu až po skončení pracovního poměru, je tak užitečná pro všechny zaměstnance. Dozvíte se také, jak se v konfliktních situacích bránit. V příručce naleznete ilustrační příklady, které pomáhají lépe pochopit základní principy a právní pravidla, i případy z praxe ochránce shromážděné v průběhu posledních dvanácti let.

Přeložili jsme aktualizovaná Evropská vězeňská pravidla – nově počítají i s povinným zveřejňováním zpráv kontrolních orgánů

Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana zaslala Generálnímu řediteli Vězeňské služby český překlad aktualizovaných Evropských vězeňských pravidel. Tento dokument Výboru ministrů Rady Evropy shrnuje základní principy pro oblast vězeňství, ať už jde o podmínky pro výkon trestu, zdravotní péči nebo například standardy týkající se vedení a personálu věznic. Evropská vězeňská pravidla mají povahu doporučení, jde o takzvané soft law. Jejich význam spočívá v tom, že představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů. Tyto dokumenty jsou živé, reagují na stále se měnící svět za mřížemi. Právě proto prochází čas od času aktualizací.

Změna pravidel pro používání omezovacích prostředků ve zdravotnictví míří dobrým směrem. Do zákona se ale dostala bez širší diskuze s odborníky

Tisková zpráva

V novele zákona o zdravotních službách se podstatně zkrátila a zjednodušila definice použití psychofarmak a jiných léků jako omezovacího prostředku. Úplně pak ze seznamu omezovacích prostředků vypadla síťová lůžka. Přestože jde o vítané změny v duchu současných trendů v psychiatrii i zdravotnictví obecně, nepředcházela přijetí novely rozsáhlejší diskuze s odborníky — včetně těch z Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se dlouhodobě zabývají ochranou práv lidí omezených na osobní svobodě.

Ombudsman apeluje na MPSV, aby lidé s postižením dostali náležitý příspěvek na péči, jinak se pro ně stanou služby sociální péče nedostupné

Tisková zpráva

Ochránce se vymezil proti návrhu prováděcí vyhlášky, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá navýšit úhrady za péči, pobyt nebo stravu. Ochránce v této souvislosti upozorňuje zejména na to, že nelze navýšit úhrady u pečovatelské služby a služby osobní asistence, aniž by se odpovídajícím způsobem nezvedl také příspěvek na péči.

Po novele zákona dosáhne na příspěvek na bydlení víc domácností. Zákonodárci zohlednili většinu připomínek ombudsmana

Tisková zpráva

Lidé mohou začít žádat o příspěvek na bydlení vypočítaný už podle nových, vstřícnějších, pravidel. Novela zákona o státní sociální podpoře už vyšla ve Sbírce zákonů. Po úpravě předpisu volal v minulosti také ombudsman. V souvislosti s energetickou krizí a růstem cen energií začaly být pro mnohé domácnosti výdaje spojené s bydlením neúnosné. Díky novele na příspěvek dosáhne více žadatelů a jeho výše zohlední právě i rostoucí ceny energií. Změny platí zpětně již od začátku roku.

Mezinárodní den ochrany osobních údajů – ombudsman v době pandemie prověřoval předávání údajů o karanténách nebo vysvětloval souvislosti prokazování bezinfekčnost

Tisková zpráva

28. leden je Mezinárodní den ochrany osobních údajů, právě v tento den totiž přijala v roce 1981 Rada Evropy takzvanou Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. Toto téma v posledním roce rezonovalo i v případech, kterými se zabýval veřejný ochránce práv. Zjišťoval například, zda si policie, hygienické stanice a správa sociálního zabezpečení předávaly osobní údaje lidí s nařízenou karanténou v souladu s právem.

Novela vodního zákona je nezbytná, shodl se ombudsman s ministryní životního prostředí

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv seznámil na dnešním jednání ministryni životního prostředí se závěry svého šetření okolností havárie na řece Bečvě v září 2020 spojené s masivním úhynem ryb. Ombudsman už dříve poukázal na vážné systémové nedostatky současné právní úpravy především v oblasti ohlašování havárie nebo jasného vymezení kompetencí jednotlivých úřadů, které se na řešení havárií na vodách podílejí.  Své šetření ombudsman v lednu ukončil s tím, že dál bude usilovat právě o změnu vodního zákona.

Ombudsman se kvůli očkovací vyhlášce obrátil na ministra zdravotnictví

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv požádal ministra zdravotnictví o informace o plánovaných krocích jeho rezortu v souvislosti s takzvanou očkovací vyhláškou. Předchozí vláda rozhodla, že očkování proti nemoci covid-19 bude od března povinné pro vybrané profesní skupiny a lidi nad 60 let.

Změny v nemocenském pojištění reagují i na výhrady, se kterými se lidé obraceli na ombudsmana

Tisková zpráva

Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné může od začátku letošního roku čerpat víc lidí. U otcovské se prodloužila doba vyplácení dávky. A rozvolnila se pravidla otcovské u dětí, které musí po narození zůstat v nemocnici. Do novely zákona o nemocenském pojištění se tak promítly i některé dřívější připomínky veřejného ochránce práv vycházející z jeho případů.