AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Tiskové zprávy

Ženy v Česku se kvůli těhotenství a mateřství setkávají v práci s mnohými bariérami, potvrdil výzkum veřejného ochránce práv

Tisková zpráva

Rodičovství podle aktuálního výzkumu často nepříznivě zasahuje do pracovního života žen ve všech jeho fázích – od nabídek práce a pohovorů, přes návrat po rodičovské dovolené až po odměňování nebo rozvázání pracovního poměru. Výzkum také potvrdil, že právě ženy výrazně častěji ustupují ze svých profesních cílů ve prospěch péče o děti.

Tisíce lidí se zdravotním postižením jsou v Česku omezeny ve svéprávnosti, přitom by mnohým stačila jen podpora, shodují se členové poradního orgánu ombudsmana

Tisková zpráva

Členové poradního orgánu ombudsmana na dnešním zasedání vyjádřili znepokojení, jak velké množství lidí se zdravotním postižením je v České republice omezeno ve svéprávnosti. Soudy totiž stále často přistupují k omezování svéprávnosti namísto jiných způsobů podpory. Dokládá to i výzkum ombudsmana. Lidé omezení ve svéprávnosti nemohou samostatně rozhodovat v důležitých oblastech svého života. Nemohou třeba volně hospodařit s vlastním majetkem, rozhodovat o svém zdraví, uzavírat manželství nebo volit. To je v rozporu s článkem 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. I Výbor OSN je znepokojený, že občanský zákoník nadále umožňuje omezit svéprávnost a svěřit osobu se zdravotním postižením do částečného opatrovnictví.

Ústavní soud posoudí návrh skupiny poslanců na zrušení části zákona o důchodovém pojištění, ombudsman do řízení nevstoupil

Tisková zpráva

V návrhu Ústavnímu soudu opoziční poslanci napadli červnový výpočet valorizace penzí, kdy důchodci dostali v průměru nižší částku. Ústavní soud nyní ombudsmanovi zaslal návrh s dotazem, zda do řízení vstoupí jako vedlejší účastník. Ombudsman se rozhodl, že tohoto práva nevyužije. Způsob valorizace důchodů je výsledkem konkrétní sociální politiky vlády, do které ombudsman
přímo nezasahuje.

Olomoucký stavební úřad opakovaně chybuje a nedokáže vyhodnotit možné obstrukční jednání stavebníka

Tisková zpráva

Průtahy a další pochybení provázely podle ombudsmana jednání stavebního úřadu olomouckého magistrátu v případě několika nepovolených staveb pro koně na Prostějovsku. Protože se magistrát neřídil navrženými doporučeními, rozhodl se ombudsman o svém šetření informovat nadřízený Krajský úřad Olomouckého kraje i veřejnost.

Pro lidi s postižením je zvýšení příspěvku na péči nezbytnou podmínkou, aby mohli vést důstojný a plnohodnotný život, upozorňuje zástupce ombudsmana

Tisková zpráva

Vít Alexander Schorm oslovil premiéra Petra Fialu kvůli plánované úpravě příspěvku na péči. Ministerstvo financí se totiž i přes varování odborníků postavilo proti pravidelné valorizaci příspěvku, se kterou počítal aktuální návrh novely zákona o sociálních službách. Zástupce ombudsmana požádal premiéra, aby toto téma zařadil na program červnového zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Právě Petr Fiala tomuto výboru předsedá.

Děti zažívající násilí v rodinách hledají pomoc také u ombudsmana

Tisková zpráva

Z desítek dětí, které se ročně obrátí na veřejného ochránce práv, se přibližně polovina potýká s nepříznivou situací v rodině. Část z nich pak přímo zažívá násilí ze strany rodičů nebo blízkých. Ombudsman Stanislav Křeček i zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm se připojili k výzvě iniciativy Dětství bez násilí, která se chce mimo jiné zasadit také o stanovení nepřípustnosti tělesných trestů v občanském zákoníku.

Na co se ptát při koupi nemovitosti? S tím vám poradí právníci ombudsmana v novém videu

Tisková zpráva

Ve videu poradíme, co vše je potřeba před koupí domu nebo bytu pohlídat a vyřešit. Vysvětlíme, proč je nutné ještě před koupí zjistit, zda je stavba povolená a jak je zkolaudovaná. A naučíme vás klást realitnímu makléři nebo přímo prodejci i další důležité otázky. Video je tak přínosem pro všechny, kteří plánují koupi nemovitosti.

Středoškoláci chtějí měnit svět kolem sebe, své nápady představili v brněnském sídle ombudsmana

Tisková zpráva

Do Brna dnes přijeli autoři sedmi nejlepších středoškolských projektů přihlášených do soutěže Elevator: nápadem to začíná*. Tu vyhlásil ombudsman ve spolupráci s Centrem podpory podnikavosti z brněnského střediska pro environmentální vzdělávání Lipka. Studenti měli příležitost konzultovat projekty s právníky Kanceláře ombudsmana a dalšími odborníky z veřejné i neziskové sféry a posunout se díky tomu blíž k uskutečnění svých nápadů.

Ombudsman se zaměří na azbest. Chce zjistit, jak k likvidaci nebezpečné látky přistupují úřady

Tisková zpráva

Právníci z odboru stavebního řádu a životního prostředí Kanceláře veřejného ochránce práv na jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj otevřeli řadu témat spojených s odstraňováním azbestu ze staveb. Po dalších jednáních s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví a s Českou inspekcí životního prostředí ombudsman zváží další postup – může například na toto téma zahájit šetření z vlastní iniciativy.

Na co si dát pozor při cestách do Mexika? České velvyslanectví doplnilo díky zástupci ombudsmana informace pro turisty na webu

Tisková zpráva

Místo dovolené deportace. Podobný scénář zažili v poslední době po příjezdu do Mexika i někteří čeští cestovatelé. Na základě stížnosti jedné z deportovaných turistek zjišťoval zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm, jak v takových případech postupuje české velvyslanectví v Mexiku. To podle závěrů šetření nepochybilo. Zástupce ombudsmana velvyslanectví přesto doporučil, aby doplnilo informace na svých webových stránkách.

Poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s postižením je znepokojený nedostatečnou výší příspěvku na péči. Vyzval ochránce, aby o situaci informoval ministra práce a sociálních věcí

Tisková zpráva

Příspěvek na péči je podle poradního orgánu ombudsmana nutné řešit v kontextu práva na nezávislý život zaručeného Úmluvou OSN o právech lidí s postižením. V usnesení ze svého dubnového zasedání poradní orgán zdůraznil, že podpora ze strany státu musí zohledňovat reálné potřeby lidí s postižením. Ocenil také, že veřejný ochránce práv i jeho zástupce, který poradnímu orgánu předsedá, dlouhodobě upozorňují na potřebu příspěvek na péči navýšit. Poradní orgán vyzval veřejného ochránce práv, aby o usnesení informoval ministra práce a sociálních věcí.  

Diskriminace v bydlení, vzdělávání nebo práci. Vyzkoušejte další části e-learningu ombudsmana

Tisková zpráva

E-learningový kurz o antidiskriminačním právu má pokračování v podobě pěti nových částí (modulů). Zaměřili jsme se na jednotlivé oblasti života, ve kterých se s diskriminací můžete nejčastěji setkat. Jde o diskriminaci v pracovním prostředí, v bydlení, v přístupu ke zboží a službám a ve vzdělávání. V jednom z modulů se dozvíte, jak se nerovnému zacházení bránit. Diskriminaci v oblastech, kterým se kurz věnuje, zakazuje antidiskriminační zákon. Oběť diskriminace se může obrátit na ombudsmana.

Ombudsman pořádá tradiční kulatý stůl o stavebním právu

Tisková zpráva

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a krajských úřadů dnes v Kanceláři veřejného ochránce práv diskutují o problematice vstupu pracovníků stavebních úřadů na pozemky a do staveb. Jako druhé hlavní téma pro letošní setkání odborníků na stavební právo zvolil ombudsman vzájemné odstupy staveb.

Jak lépe chránit zvířata před týráním? U ombudsmana diskutovali veterináři i úředníci

Tisková zpráva

Mezi aktuální otázky v oblasti ochrany zvířat proti týrání patří podle zástupců obcí a veterinárních správ například zajištění vstupu do obydlí i proti vůli chovatele. Také policie má v takových případech bez soudního příkazu k domovní prohlídce jen omezené prostředky. Kupříkladu kontrola možné nelegální množírny v bytě je tak pro úřady oříškem. I toto téma vyplynulo z výzkumu ombudsmana zaměřeného na spolupráci orgánů ochrany zvířat. Právě odborníky z řad úředníků, veterinářů i policistů pozval veřejný ochránce práv v dubnu na konferenci do Brna. Na základě debaty s nimi bude pokračovat v jednání s ministerstvy a dalšími úřady v této oblasti.

Ombudsman doporučuje Poslanecké sněmovně mimo jiné vznik nového zákona o ústavní výchově dětí

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a jeho zástupce Vít Alexander Schorm představili v úterý na jednání petičního výboru Poslanecké sněmovny výroční zprávu o činnosti veřejného ochránce práv v roce 2022. V ní ombudsman letos předkládá Poslanecké sněmovně celkem šest legislativních doporučení na změnu právních předpisů.  

Pomoc příchozím zasaženým válkou na Ukrajině, ochrana práv dětí i srozumitelnost úředních textů – ombudsman se ve výroční zprávě ohlíží za loňským rokem

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv předložil Poslanecké sněmovně výroční zprávu za rok 2022. Kromě přehledu klíčových aktivit a případů v jednotlivých oblastech své působnosti zařadil v letošním roce do zprávy také tři samostatné průřezové kapitoly. Popsal v nich, jak se jeho instituce zapojila do pomoci lidem přicházejícím z válkou sužované Ukrajiny, shrnul práci na poli ochrany práv dětí a vysvětlil, proč se spolu se svými spolupracovníky zasazuje o to, aby úředníci psali srozumitelně.

Pracovali jste v Česku i v zahraničí a máte nárok na výchovné? Díky ombudsmanovi můžete správu sociálního zabezpečení požádat o výhodnější přepočet důchodu

Tisková zpráva

Tisíce důchodců, kteří kvůli práci v zahraničí pobírají takzvaný dílčí důchod, mohou v souvislosti se zavedením výchovného požádat Českou správu sociálního zabezpečení o přepočet. Na popud ombudsmana se k takovému výkladu předpisů přiklonilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Veřejný ochránce práv se na ministerstvo obrátil kvůli podnětům seniorek, které v minulosti pracovaly mimo území ČR, zejména na Slovensku a v Německu. Ty veřejného ochránce práv upozorňovaly na značně sníženou výši výchovného.

Ombudsmanská témata třikrát u Ústavního soudu

Tisková zpráva

Hned tři nálezy Ústavního soudu se tento týden týkaly oblastí, kterými se zabýval i veřejný ochránce práv. Ústavní soudci zhodnotili pravidla pro stanovení výjimek z nočního klidu a posoudili způsob určování náhrady nemajetkové újmy za bolest a ztížení společenského uplatnění. Částečně také vyhověli stížnosti v dlouhotrvající kauze stavby hobbymarketu v okrajové části Brna.