AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Aktuálně

Na kávu s ombudsmanem, 96. díl: Sexuální obtěžování

Podcast

Sexuální obtěžování. Mluví se o něm všude, ne každý ale má správnou představu o tom, co sexuálním obtěžováním je anebo naopak není. V podcastu se budeme bavit o věcech, které si v tomto kontextu spousta lidí neuvědomuje, o různých mýtech spojených se sexuálním obtěžováním a také o tom, proč je důležité se o tomto tématu bavit a řešit ho. Bližší informace o tom, jak řešit sexuální obtěžování v práci si můžete poslechnout v našem předchozím podcastu o šikaně v práci – možnosti obrany proti šikaně a sexuálnímu obtěžování v práci jsou totiž stejné.

Ombudsman u Ústavního soudu podpořil návrh na zrušení části občanského zákoníku, která umožňuje odškodňování nemajetkové újmy na zdraví pouze podle „zásad slušnosti“

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv ve svém vyjádření pro Ústavní soud shrnul argumenty pro zrušení obecné a neurčité věty v občanském zákoníku týkající se náhrady za újmu na zdraví „Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti“. Její zrušení navrhl Ústavnímu soudu Okresní soud ve Vyškově. Ombudsman má stejně jako Okresní soud ve Vyškově za to, že tato věta je v rozporu s principem právní jistoty a předvídatelnosti práva. Podle veřejného ochránce práv navíc přímo umožnila vznik sporné Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a s ní spjatého znaleckého odvětví ´stanovení nemateriální újmy na zdraví´. Současná podoba předpisů negativně dopadá na poškozené a oběti trestných činů.

Na kávu s ombudsmanem, 95. díl: Šikana (obtěžování) na pracovišti

Podcast

Šikana. Jak ji poznat a jak se proti ní bránit. V podcastu se budeme bavit o tom, co šikana je. Jaké jsou její projevy a důsledky, právní ukotvení a možnosti obrany. Zaměříme se hlavně na šikanu v pracovním prostředí a na s tím spojená práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele.

Do Milostivého léta se tentokrát mohou zapojit i obce a kraje. Veřejný ochránce práv připravil formulář, na kterém je lidé mohou o odpuštění příslušenství dluhu požádat

Tisková zpráva

Ombudsman dlouhodobě usiluje, aby takzvaného Milostivého léta mohlo využít co nejvíc lidí. Vítá proto, že se podmínky pro různé skupiny dlužníků daří postupně narovnávat. V aktuální třetí vlně této oddlužovací akce zákonodárci umožnili, aby se do Milostivého léta podle svého uvážení zapojily také obce a kraje. Jejich zastupitelstva o tom musí rozhodnout do konce září. Lidé je pak budou moci požádat o odpuštění příslušenství dluhu na místních poplatcích nebo odvodu za porušení rozpočtové kázně. Využít k tomu mohou například formulář, který ombudsman zveřejnil na webových stránkách.

V Kanceláři ombudsmana budou o možném vzniku české národní lidskoprávní instituce (NHRI) v pondělí diskutovat odborníci na ochranu lidských práv ze sedmi evropských států

Tisková zpráva

Na pozvání ombudsmana a jeho zástupce zamíří do Brna ministr pro legislativu Michal Šalomoun i představitelé národních lidskoprávních organizací z Norska, Slovenska, Estonska a Slovinska. Společně s akademiky a nevládními organizacemi se setkají také se zástupci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv, jako je Evropská síť národních lidskoprávních institucí (ENNHRI), Agentura EU pro základní práva (FRA) a Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) působící při OBSE. Debatovat budou také o aktuálně připravované změně zákona o veřejném ochránci práv. Ta předpokládá, že by mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI) vykonával v Česku právě ombudsman.

Státní služba by mohla být mezi zaměstnavateli vlajkovou lodí v zaměstnávání lidí s postižením

Tisková zpráva

Na včerejším jednání se na tom shodl ombudsman a jeho zástupce se „superúředníkem“. Shodli se také na důležitosti vzdělávání úředníků, kterému ombudsman napomáhá například v oblasti srozumitelnosti úředních textů nebo porozumění diskriminaci. Dále projednávali připravované změny pro úředníky ve státní službě.

Díky zástupci ombudsmana jednali na Ministerstvu spravedlnosti o změnách ve veřejném opatrovnictví i přímo lidé s postižením

Tisková zpráva

Připravovaná změna občanského zákoníku by měla zlepšit život lidí s omezenou svéprávností, kteří mají obec jako veřejného opatrovníka. O zkušenosti s omezením svéprávnosti i mírnějšími podpůrnými opatřeními mohli díky iniciativě zástupce ombudsmana na Ministerstvu spravedlnosti diskutovat s politiky a zástupci Sdružení místních samospráv také lidé s postižením spolupracující s organizací Skok do života.  

Na kávu s ombudsmanem, 94. díl: Co je to datová schránka?

Podcast

Budeme si povídat o tom, co jsou datové schránky, jak a komu se zřizují, jaké jsou s nimi spojené povinnosti, jaká mají pozitiva a negativa, zda a komu je lze zrušit, co dělat v případě ztráty hesla. Smyslem je šíření informace o tom, že „datovka“ je ve své podstatě jen jiný e-mail a jejich používání je tudíž jednoduché a přitom přináší mnohé výhody – byť má i své mouchy.

Podle pravidel pro žáky s lehkým mentálním postižením se pořád učí více romských dětí, než by odpovídalo zastoupení Romů mezi všemi školáky

Tisková zpráva

Stejně jako v předchozích letech ukázala data Ministerstva školství i v právě uplynulém školním roce, že romští žáci odcházejí z psychologických poraden zhruba desetkrát častěji s diagnózou lehkého mentálního postižení než jejich neromští spolužáci. Za tři roky monitorování se tak podle veřejného ochránce práv situace ve vzdělávání Romů příliš nezlepšila. Základní školy navštěvuje průměrně 3,5 % romských dětí. Mezi žáky vzdělávanými podle pravidel se sníženými nároky, určených právě pro děti s lehkým mentálním postižením, je ale víc než čtvrtina (26,2 %) Romů. Takový nepoměr vzbuzuje otázky, zda je u nás zajištěno rovné zacházení s Romy v jejich přístupu ke vzdělávání a jeho poskytování.

Změny v důchodovém pojištění budou mít pro některé seniory vážné důsledky. Ombudsman nicméně oceňuje, že prezident popsal své výhrady ke změně pravidel

Tisková zpráva

Ombudsman Stanislav Křeček přivítal komentář, který prezident Petr Pavel připojil k informaci o podpisu zákona o důchodovém pojištění. Výhrady prezidenta republiky ke změně pravidel pro odchod do předčasného důchodu se shodují s obavami, které v souvislosti s dopady zákona opakovaně zveřejnil ombudsman.

Rada pomohla. Muž dostal po téměř roce zpět přeplatek za elektřinu

Tisková zpráva

Případ spotřebitele ze Zlínska ilustruje, jaké možnosti mají lidé při sporech s dodavateli energií a jak jim může pomoci ombudsman. Toho oslovil bezradný muž, který se od loňského srpna neúspěšně snažil od dodavatele elektřiny získat přeplatek záloh. Místo vyplacení bezmála 16 000 korun ale společnost dlouhodobě nekomunikovala. Právnička Kanceláře ombudsmana stěžovateli vysvětlila, jak může dál postupovat, a spotřebitel nakonec své peníze dostal.

Pokud Senát schválí přísnější pravidla pro odchod do předčasného důchodu, obrátí se ombudsman na prezidenta

Tisková zpráva

Podle navrhovaných změn bude možné odejít do předčasného důchodu později než dosud. To spolu s okamžitou účinností plánovaných změn podle veřejného ochránce práv nepříznivě ovlivní životy lidí, kteří s předčasnou penzí už počítali. Opakovaně varoval, že změna pravidel uvrhne některé pojištěnce do nepříznivé sociální situace. Jeho připomínky ale zákonodárci nepřijali. Proto se ombudsman Stanislav Křeček rozhodl, že pokud Senát ve středu novelu zákona o důchodovém pojištění schválí, osloví prezidenta Petra Pavla a upozorní jej na možné dopady plánovaných změn.

Poučily se úřady z Bečvy? Ombudsman si to ověří na případu znečištění jihomoravské Trkmanky

Tisková zpráva

Při červnovém požáru galvanovny ve Ždánicích se do místní říčky dostaly těžké kovy a další nebezpečné látky. Voda je nesla na jih k soutoku s Dyjí. Opakovala se podobná situace jako po úniku jedovatých látek do řeky Bečvy. Ombudsman se rozhodl prověřit, jak na havárii reagovala inspekce životního prostředí, kraj a vodoprávní úřady v obcích podél celého toku. Zajímá ho, zda úřady dokázaly spolupracovat podle zákona.

Soudní systém by měl být lépe připravený i na složité případy, jako byl pád mostu ve Studénce, míní zástupce ombudsmana

Tisková zpráva

Ve dvanáct let trvajícím soudním řízení v kauze železničního neštěstí ve Studénce docházelo podle zjištění zástupce ombudsmana k vícenásobným dílčím průtahům. Nesoustředěný postup ovšem nelze přičítat pouze rozhodujícímu soudci. Zásadní vliv na délku a plynulost řízení měl nepružný soudní systém. Podrobnou analýzu přináší aktuálně zveřejněná zpráva o šetření. Od tragického nárazu vlaku do zříceného mostu dnes uplynulo 15 let.

Ombudsman podporuje ministerstvo ve snaze o posílení právní ochrany ovzduší. Osud novely zákona o ochraně ovzduší je ale nejistý

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv ocenil snahu Ministerstva životního prostředí posílit v novele zákona o ochraně ovzduší ochranu životního prostředí. Návrh počítá mimo jiné se širším zapojením veřejnosti do povolovacích procesů problematických zdrojů znečištění ovzduší. Ombudsman se ale zároveň obává o další osud novely. Navrhované změny se totiž nelíbí některým organizacím a institucím. Ty se v připomínkách postavily proti.

Také na odměnu členů volebních komisí můžete uplatnit slevu na dani. Jde to i zpětně

Tisková zpráva

Případ volebního komisaře z Prahy přivedl veřejného ochránce práv ke shrnutí některých pravidel pro zdanění odměn za členství ve volebních komisích. Pokud lidé zjistí, že automaticky strženou daň z příjmů platit nemuseli, kdyby uplatnili slevu na poplatníka, mohou získat peníze zpět. Daňové přiznání mohou podat až tři roky zpětně. Zpozornět by měli především důchodci, studenti či rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené.  

Máte koupený zájezd na Rhodos? Ombudsman radí, jak postupovat

Tisková zpráva

Ombudsman je znepokojený situací lidí, kteří aktuálně řeší s cestovními kancelářemi své problémy se zájezdy na Rhodos. Rozhodl se jim proto preventivně pomoct a shrnuje základní postupy, které ve své situaci mohou lidé využít. 

Je dobře, že chce vláda zřídit dětského ombudsmana a národní lidskoprávní instituci. Bez lidí to ale nezvládneme, varuje ombudsman

Tisková zpráva

Ombudsman zaslal ministrovi pro legislativu své připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o veřejném ochránci práv. Vládní návrh zákona si klade za cíl zřídit dětského ombudsmana a národní lidskoprávní instituci (NHRI) při Kanceláři veřejného ochránce práv. To přinese mnoho nových povinností a úkolů. Ombudsman proto upozorňuje vládu, že k důstojnému vykonávání nových mandátů je potřeba náležité finanční a personální pokrytí.

Lidé závislí na péči musí chodit pravidelně k lékařům, aby nepřišli o příspěvek na péči, radí ombudsman

Tisková zpráva

Zdravotní stav lidí závislých na péči se pravidelně přehodnocuje. Aby nepřišli o příspěvek na péči, musí svůj zdravotní stav doložit lékařskými zprávami. Často to nevědí a spoléhají se jen na vlastní tvrzení a popis rozsahu závislosti. Svědčí o tom i případ, kterým se ombudsman v nedávné době zabýval.

Jaké bariéry brání soudům ve využívání alternativ k omezení svéprávnosti?

Tisková zpráva

Navázali jsme na naše aktivity v oblasti podpory lidem s postižením v právním jednání. Na půdě Kanceláře ombudsmana se uskutečnilo zasedání odborné skupiny Úřadu vlády věnující se lidem s omezenou schopností právně jednat. Členové diskutovali zejména o tom, proč se více nevyužívají způsoby podpory lidí s postižením v právním jednání, které nejsou spojeny se zásahem do svéprávnosti. „Při rozhodování o omezení svéprávnosti musí každý soud odůvodnit, proč nezvolil mírnější opatření,upozornil soudce Nejvyššího soudu Lubomír Ptáček.