AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Aktuálně

Krymská platforma spojila i ombudsmany z celého světa, jejich online setkání uspořádal veřejný ochránce práv spolu s ukrajinským ombudsmanem

Tisková zpráva

Před začátkem druhého parlamentního summitu Krymské platformy konaného v Praze se na online konferenci nazvané „Bitva o Krym. Bitva o lidská práva“ setkali ombudsmani a představitelé národních lidskoprávních institucí (NHRI) z více než šedesáti zemí celého světa. Ukrajinský ombudsman — komisař ukrajinského parlamentu pro lidská práva – Dmytro Lubinec požádal o spolupořádání konference veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Společně s účastníky diskutovali o aktuálních problémech a porušování lidských práv na okupovaném Krymu.

Dozvuky ombudsmanského setkání expertů na lidská práva: národní lidskoprávní instituce (NHRI) si jako nezávislý prostředník mezi státem, občanskou společností i veřejností musí nejdříve získat jejich důvěru

Tisková zpráva

V době vrcholících příprav novely zákona o veřejném ochránci práv, která předpokládá, že by mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI) v Česku vykonával právě ombudsman, diskutovali v Kanceláři veřejného ochránce práv o poslání i praktickém fungování NHRI představitelé několika zahraničních lidskoprávních institucí spolu s ministrem pro legislativu, akademiky, nevládními organizacemi a zástupci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv. Shodli se, že síla NHRI spočívá v její důvěryhodnosti a autoritě. Podobně jako ombudsman tak může iniciovat potřebné změny i bez formálních pravomocí pouze na základě svých odborných doporučení.

Představitelé ombudsmanských institucí států Visegrádské čtyřky ve společném prohlášení zdůraznili, že jakékoli rozšíření jejich pravomocí vyžaduje odpovídající financování a personální zajištění

Tisková zpráva

Společnou deklaraci inicioval polský ombudsman Marcin Wiącek jako letošní hostitel každoročního setkání ombudsmanů států V4. S postupným rozšiřováním mandátu mají zkušenosti ombudsmani ve všech čtyřech zemích. Například slovenský ombudsman aktuálně začíná dohlížet nad právy lidí omezených na osobní svobodě. V Česku zase připravovaná novela zákona o veřejném ochránci práv počítá se zřízením dětského ombudsmana a předpokládá, že by veřejný ochránce práv vykonával i mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI).

Na kávu s ombudsmanem, 97. díl: Podvodná jednání v e-prostoru

Podcast

V novém podcastu radíme, jak nenaletět podvodníkům a nenechat se okrást. Odhalujeme praktiky podvodníků, kteří se snaží vylákat z lidí údaje o platební kartě, internetovém bankovnictví či jiné citlivé informace, aby se dostali k cizím penězům. Častou praxí je také navádění na odkaz či stažení přiloženého souboru se škodlivým virem nebo malwarem.

Vyřizování žádostí o odškodnění za protiprávní sterilizace doprovázejí na Ministerstvu zdravotnictví pochybení, zjistil ombudsman

Tisková zpráva

Podle zjištění veřejného ochránce práv Ministerstvo zdravotnictví nestíhá žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací vyřizovat ve lhůtě stanovené zákonem. Předepsaných 60 dní v některých případech překročilo i trojnásobně. V komunikaci s žadatelkami navíc nebylo dlouhodobě vstřícné a také je dostatečně nepoučovalo o jejich právech. Se svými závěry seznámil ombudsman ministra zdravotnictví a doporučil mu například, aby ministerstvo udělalo několik úprav v poučení pro žadatelky o odškodnění.

Průtahům v řízeních by měly soudy věnovat zvýšenou pozornost, připomněl ombudsman na sněmu Soudcovské unie

Tisková zpráva

Ročně dostane veřejný ochránce práv na šest desítek stížností kvůli neúměrné délce soudních řízení. Týkají se nejen extrémně složitých případů, jako bylo železniční neštěstí ve Studénce, ale i běžných řízení s menším počtem účastníků. Jako zvlášť citlivé vnímá ombudsman průtahy v opatrovnických sporech, kdy dlouhé řízení poznamenává děti i jejich rodiny. Právě v této oblasti, a především u řízení o návrzích na výkon rozhodnutí, se na veřejného ochránce práv obracejí lidé kvůli průtahům stále častěji. Na sněmu Soudcovské unie popsal ombudsman Stanislav Křeček soudcům svá zjištění i konkrétní případy.

Na kávu s ombudsmanem, 96. díl: Sexuální obtěžování

Podcast

Sexuální obtěžování. Mluví se o něm všude, ne každý ale má správnou představu o tom, co sexuálním obtěžováním je anebo naopak není. V podcastu se budeme bavit o věcech, které si v tomto kontextu spousta lidí neuvědomuje, o různých mýtech spojených se sexuálním obtěžováním a také o tom, proč je důležité se o tomto tématu bavit a řešit ho. Bližší informace o tom, jak řešit sexuální obtěžování v práci si můžete poslechnout v našem předchozím podcastu o šikaně v práci – možnosti obrany proti šikaně a sexuálnímu obtěžování v práci jsou totiž stejné.

Ombudsman u Ústavního soudu podpořil návrh na zrušení části občanského zákoníku, která umožňuje odškodňování nemajetkové újmy na zdraví pouze podle „zásad slušnosti“

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv ve svém vyjádření pro Ústavní soud shrnul argumenty pro zrušení obecné a neurčité věty v občanském zákoníku týkající se náhrady za újmu na zdraví „Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti“. Její zrušení navrhl Ústavnímu soudu Okresní soud ve Vyškově. Ombudsman má stejně jako Okresní soud ve Vyškově za to, že tato věta je v rozporu s principem právní jistoty a předvídatelnosti práva. Podle veřejného ochránce práv navíc přímo umožnila vznik sporné Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a s ní spjatého znaleckého odvětví ´stanovení nemateriální újmy na zdraví´. Současná podoba předpisů negativně dopadá na poškozené a oběti trestných činů.

Na kávu s ombudsmanem, 95. díl: Šikana (obtěžování) na pracovišti

Podcast

Šikana. Jak ji poznat a jak se proti ní bránit. V podcastu se budeme bavit o tom, co šikana je. Jaké jsou její projevy a důsledky, právní ukotvení a možnosti obrany. Zaměříme se hlavně na šikanu v pracovním prostředí a na s tím spojená práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele.

Do Milostivého léta se tentokrát mohou zapojit i obce a kraje. Veřejný ochránce práv připravil formulář, na kterém je lidé mohou o odpuštění příslušenství dluhu požádat

Tisková zpráva

Ombudsman dlouhodobě usiluje, aby takzvaného Milostivého léta mohlo využít co nejvíc lidí. Vítá proto, že se podmínky pro různé skupiny dlužníků daří postupně narovnávat. V aktuální třetí vlně této oddlužovací akce zákonodárci umožnili, aby se do Milostivého léta podle svého uvážení zapojily také obce a kraje. Jejich zastupitelstva o tom musí rozhodnout do konce září. Lidé je pak budou moci požádat o odpuštění příslušenství dluhu na místních poplatcích nebo odvodu za porušení rozpočtové kázně. Využít k tomu mohou například formulář, který ombudsman zveřejnil na webových stránkách.

V Kanceláři ombudsmana budou o možném vzniku české národní lidskoprávní instituce (NHRI) v pondělí diskutovat odborníci na ochranu lidských práv ze sedmi evropských států

Tisková zpráva

Na pozvání ombudsmana a jeho zástupce zamíří do Brna ministr pro legislativu Michal Šalomoun i představitelé národních lidskoprávních organizací z Norska, Slovenska, Estonska a Slovinska. Společně s akademiky a nevládními organizacemi se setkají také se zástupci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou lidských práv, jako je Evropská síť národních lidskoprávních institucí (ENNHRI), Agentura EU pro základní práva (FRA) a Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) působící při OBSE. Debatovat budou také o aktuálně připravované změně zákona o veřejném ochránci práv. Ta předpokládá, že by mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI) vykonával v Česku právě ombudsman.

Státní služba by mohla být mezi zaměstnavateli vlajkovou lodí v zaměstnávání lidí s postižením

Tisková zpráva

Na včerejším jednání se na tom shodl ombudsman a jeho zástupce se „superúředníkem“. Shodli se také na důležitosti vzdělávání úředníků, kterému ombudsman napomáhá například v oblasti srozumitelnosti úředních textů nebo porozumění diskriminaci. Dále projednávali připravované změny pro úředníky ve státní službě.

Díky zástupci ombudsmana jednali na Ministerstvu spravedlnosti o změnách ve veřejném opatrovnictví i přímo lidé s postižením

Tisková zpráva

Připravovaná změna občanského zákoníku by měla zlepšit život lidí s omezenou svéprávností, kteří mají obec jako veřejného opatrovníka. O zkušenosti s omezením svéprávnosti i mírnějšími podpůrnými opatřeními mohli díky iniciativě zástupce ombudsmana na Ministerstvu spravedlnosti diskutovat s politiky a zástupci Sdružení místních samospráv také lidé s postižením spolupracující s organizací Skok do života.  

Na kávu s ombudsmanem, 94. díl: Co je to datová schránka?

Podcast

Budeme si povídat o tom, co jsou datové schránky, jak a komu se zřizují, jaké jsou s nimi spojené povinnosti, jaká mají pozitiva a negativa, zda a komu je lze zrušit, co dělat v případě ztráty hesla. Smyslem je šíření informace o tom, že „datovka“ je ve své podstatě jen jiný e-mail a jejich používání je tudíž jednoduché a přitom přináší mnohé výhody – byť má i své mouchy.

Podle pravidel pro žáky s lehkým mentálním postižením se pořád učí více romských dětí, než by odpovídalo zastoupení Romů mezi všemi školáky

Tisková zpráva

Stejně jako v předchozích letech ukázala data Ministerstva školství i v právě uplynulém školním roce, že romští žáci odcházejí z psychologických poraden zhruba desetkrát častěji s diagnózou lehkého mentálního postižení než jejich neromští spolužáci. Za tři roky monitorování se tak podle veřejného ochránce práv situace ve vzdělávání Romů příliš nezlepšila. Základní školy navštěvuje průměrně 3,5 % romských dětí. Mezi žáky vzdělávanými podle pravidel se sníženými nároky, určených právě pro děti s lehkým mentálním postižením, je ale víc než čtvrtina (26,2 %) Romů. Takový nepoměr vzbuzuje otázky, zda je u nás zajištěno rovné zacházení s Romy v jejich přístupu ke vzdělávání a jeho poskytování.

Změny v důchodovém pojištění budou mít pro některé seniory vážné důsledky. Ombudsman nicméně oceňuje, že prezident popsal své výhrady ke změně pravidel

Tisková zpráva

Ombudsman Stanislav Křeček přivítal komentář, který prezident Petr Pavel připojil k informaci o podpisu zákona o důchodovém pojištění. Výhrady prezidenta republiky ke změně pravidel pro odchod do předčasného důchodu se shodují s obavami, které v souvislosti s dopady zákona opakovaně zveřejnil ombudsman.

Rada pomohla. Muž dostal po téměř roce zpět přeplatek za elektřinu

Tisková zpráva

Případ spotřebitele ze Zlínska ilustruje, jaké možnosti mají lidé při sporech s dodavateli energií a jak jim může pomoci ombudsman. Toho oslovil bezradný muž, který se od loňského srpna neúspěšně snažil od dodavatele elektřiny získat přeplatek záloh. Místo vyplacení bezmála 16 000 korun ale společnost dlouhodobě nekomunikovala. Právnička Kanceláře ombudsmana stěžovateli vysvětlila, jak může dál postupovat, a spotřebitel nakonec své peníze dostal.

Pokud Senát schválí přísnější pravidla pro odchod do předčasného důchodu, obrátí se ombudsman na prezidenta

Tisková zpráva

Podle navrhovaných změn bude možné odejít do předčasného důchodu později než dosud. To spolu s okamžitou účinností plánovaných změn podle veřejného ochránce práv nepříznivě ovlivní životy lidí, kteří s předčasnou penzí už počítali. Opakovaně varoval, že změna pravidel uvrhne některé pojištěnce do nepříznivé sociální situace. Jeho připomínky ale zákonodárci nepřijali. Proto se ombudsman Stanislav Křeček rozhodl, že pokud Senát ve středu novelu zákona o důchodovém pojištění schválí, osloví prezidenta Petra Pavla a upozorní jej na možné dopady plánovaných změn.