AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Aktuálně

Na kávu s ombudsmanem, 57. díl: Rodiče na pracovním trhu I

Podcast

V dnešním podcastu se věnujeme rodičům na pracovním trhu v souvislosti s příručkou, kterou ombudsman právě vydal. Dnešní epizoda je první ze dvou a budeme se v ní věnovat přijímání a ukončování zaměstnání. Budeme se bavit o tom, jakým nástrahám mohou v souvislosti s rodičovstvím lidé čelit při ucházení se o práci a jak mohou naopak typicky vypadat problematické situace v případě, že dojde k ukončení zaměstnání.

Ombudsman vydal praktickou příručku pro rodiče na pracovním trhu

Tisková zpráva

Praktická příručka práva na rovné zacházení pro rodiče na pracovním trhu se chronologicky věnuje otázkám zaměstnávání od nástupu až po skončení pracovního poměru, je tak užitečná pro všechny zaměstnance. Dozvíte se také, jak se v konfliktních situacích bránit. V příručce naleznete ilustrační příklady, které pomáhají lépe pochopit základní principy a právní pravidla, i případy z praxe ochránce shromážděné v průběhu posledních dvanácti let.

Přeložili jsme aktualizovaná Evropská vězeňská pravidla – nově počítají i s povinným zveřejňováním zpráv kontrolních orgánů

Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana zaslala Generálnímu řediteli Vězeňské služby český překlad aktualizovaných Evropských vězeňských pravidel. Tento dokument Výboru ministrů Rady Evropy shrnuje základní principy pro oblast vězeňství, ať už jde o podmínky pro výkon trestu, zdravotní péči nebo například standardy týkající se vedení a personálu věznic. Evropská vězeňská pravidla mají povahu doporučení, jde o takzvané soft law. Jejich význam spočívá v tom, že představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů. Tyto dokumenty jsou živé, reagují na stále se měnící svět za mřížemi. Právě proto prochází čas od času aktualizací.

Na kávu s ombudsmanem, 56. díl: Evidence stanovisek ochránce

Podcast

V dnešním podcastu představíme Evidenci stanovisek ochránce (zkráceně ESO). Jedná se o veřejnou databázi zpráv a stanovisek ombudsmana, která je přístupná z webu ochránce. Vysvětlíme, co v databázi najdete a pro koho je užitečná. Také vás provedeme vyhledáváním v ní. Proto pokud můžete, sledujte i video tohoto podcastu, které je interaktivní a návodné.

Změna pravidel pro používání omezovacích prostředků ve zdravotnictví míří dobrým směrem. Do zákona se ale dostala bez širší diskuze s odborníky

Tisková zpráva

V novele zákona o zdravotních službách se podstatně zkrátila a zjednodušila definice použití psychofarmak a jiných léků jako omezovacího prostředku. Úplně pak ze seznamu omezovacích prostředků vypadla síťová lůžka. Přestože jde o vítané změny v duchu současných trendů v psychiatrii i zdravotnictví obecně, nepředcházela přijetí novely rozsáhlejší diskuze s odborníky — včetně těch z Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se dlouhodobě zabývají ochranou práv lidí omezených na osobní svobodě.

Ombudsman apeluje na MPSV, aby lidé s postižením dostali náležitý příspěvek na péči, jinak se pro ně stanou služby sociální péče nedostupné

Tisková zpráva

Ochránce se vymezil proti návrhu prováděcí vyhlášky, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá navýšit úhrady za péči, pobyt nebo stravu. Ochránce v této souvislosti upozorňuje zejména na to, že nelze navýšit úhrady u pečovatelské služby a služby osobní asistence, aniž by se odpovídajícím způsobem nezvedl také příspěvek na péči.

Na kávu s ombudsmanem, 55. díl: Mimořádná okamžitá pomoc

Podcast

Nemáte dost peněz na zaplacení vyúčtování od dodavatele poslední instance (DPI)? Stěhujete se a nevíte, z čeho uhradíte výdaje spojené se stěhováním, kauci a případně první nájem? Jede vaše dítě na lyžák a vy přemýšlíte, na čem ušetřit, abyste mu ho mohli dopřát? Poradíme vám. V novém podcastu budeme vysvětlovat, jak je to s mimořádnou okamžitou pomocí – jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi.

Po novele zákona dosáhne na příspěvek na bydlení víc domácností. Zákonodárci zohlednili většinu připomínek ombudsmana

Tisková zpráva

Lidé mohou začít žádat o příspěvek na bydlení vypočítaný už podle nových, vstřícnějších, pravidel. Novela zákona o státní sociální podpoře už vyšla ve Sbírce zákonů. Po úpravě předpisu volal v minulosti také ombudsman. V souvislosti s energetickou krizí a růstem cen energií začaly být pro mnohé domácnosti výdaje spojené s bydlením neúnosné. Díky novele na příspěvek dosáhne více žadatelů a jeho výše zohlední právě i rostoucí ceny energií. Změny platí zpětně již od začátku roku.

Mezinárodní den ochrany osobních údajů – ombudsman v době pandemie prověřoval předávání údajů o karanténách nebo vysvětloval souvislosti prokazování bezinfekčnost

Tisková zpráva

28. leden je Mezinárodní den ochrany osobních údajů, právě v tento den totiž přijala v roce 1981 Rada Evropy takzvanou Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. Toto téma v posledním roce rezonovalo i v případech, kterými se zabýval veřejný ochránce práv. Zjišťoval například, zda si policie, hygienické stanice a správa sociálního zabezpečení předávaly osobní údaje lidí s nařízenou karanténou v souladu s právem.

Na kávu s ombudsmanem, 54. díl: Jak se zapojit do povolování stavby?

Podcast

V tomto díle si budeme povídat o účastnících řízení při povolování staveb. Řekneme si, kdo se může stát účastníkem řízení a jaká práva mu z účastenství vyplývají. Vysvětlíme také, jak formulovat námitky proti povolované stavbě a proč je důležité sledovat úřední desku obce.

Novela vodního zákona je nezbytná, shodl se ombudsman s ministryní životního prostředí

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv seznámil na dnešním jednání ministryni životního prostředí se závěry svého šetření okolností havárie na řece Bečvě v září 2020 spojené s masivním úhynem ryb. Ombudsman už dříve poukázal na vážné systémové nedostatky současné právní úpravy především v oblasti ohlašování havárie nebo jasného vymezení kompetencí jednotlivých úřadů, které se na řešení havárií na vodách podílejí.  Své šetření ombudsman v lednu ukončil s tím, že dál bude usilovat právě o změnu vodního zákona.

Na kávu s ombudsmanem, 53. díl: Nemocenské

Podcast

V dnešním podcastu vysvětlíme, co je to dávka nemocenského v případě dočasné pracovní neschopnosti. Objasníme, za jakých podmínek a jak dlouho ji můžete pobírat (tzv. podpůrčí doba). A také poradíme, co dělat, pokud nebudete souhlasit s ukončením „neschopenky“ nebo pokud vám nemocenská nebude přiznána po uplynutí podpůrčí doby.

Na kávu s ombudsmanem, 52. díl: Veřejné cesty 2

Podcast

Dnešní podcast navazuje na 11. díl, ve kterém jsme se začali zabývat veřejnými cestami. V pokračujícím podcastu si dnes budeme více povídat o situaci, kdy vám veřejná cesta může vzniknout i na vašem soukromém pozemku, pokud po něm necháte delší dobu volně jezdit nebo chodit kdekoho. Vysvětlíme, jestli se dá taková situace řešit ke spokojenosti všech, tedy jestli vlastník komunikace má nějaký nárok na ochranu. Řekneme také, jestli je třeba možné nějak regulovat provoz na sice veřejné, ale přesto stále vlastní cestě. A taky povíme, co v těchto kauzách vlastně řeší ombudsman.

Ombudsman se kvůli očkovací vyhlášce obrátil na ministra zdravotnictví

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv požádal ministra zdravotnictví o informace o plánovaných krocích jeho rezortu v souvislosti s takzvanou očkovací vyhláškou. Předchozí vláda rozhodla, že očkování proti nemoci covid-19 bude od března povinné pro vybrané profesní skupiny a lidi nad 60 let.

Na kávu s ombudsmanem, 51. díl: Když spravedlnost přijde pozdě

Podcast

V prvním podcastu nového roku 2022 navážeme na 19. díl, ve kterém jsme se věnovali stížnostem na průtahy v soudním řízení. V navazujícím dílu si řekneme, jak postupovat, pokud bychom chtěli po státu žádat odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení, a na co si v takovém případě dát největší pozor.

Změny v nemocenském pojištění reagují i na výhrady, se kterými se lidé obraceli na ombudsmana

Tisková zpráva

Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné může od začátku letošního roku čerpat víc lidí. U otcovské se prodloužila doba vyplácení dávky. A rozvolnila se pravidla otcovské u dětí, které musí po narození zůstat v nemocnici. Do novely zákona o nemocenském pojištění se tak promítly i některé dřívější připomínky veřejného ochránce práv vycházející z jeho případů.

Pracovníci ze zemí Evropské unie mají právo na stejné zacházení jako ti tuzemští – ombudsman shrnuje doporučení pro úřady, obce, kraje i ministerstva

Tisková zpráva

Doporučení formuloval veřejný ochránce práv na základě rozsáhlého výzkumu mezi unijními občany žijícími v České republice. Víc než tisícovka lidí poměrně zastoupených nejen podle národnosti, ale i vzdělání nebo místa, kde v Česku žijí, popisovala zkušenosti s jednáním na úřadech, poskytováním zdravotní péče nebo vzděláváním. Především se ale účastníci výzkumu vyjadřovali k tématům týkajícím se práce a zaměstnání – a na tuto oblast také míří většina doporučení ombudsmana. Jeho působnost se o oblast práva na volný pohyb občanů EU rozšířila od roku 2018. České úřady, se kterými cizinci nejčastěji jednají, by podle ombudsmana měly zlepšit komunikaci a například pravidelně aktualizovat české i cizojazyčné webové stránky s informacemi určenými právě zahraničním pracovníkům. Zásadní je podle ombudsmana také role Státního úřadu inspekce práce.