AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Aktuálně ze světa ochránce práv

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 7 díl: Nesouhlasíte s důchodem

V dnešním podcastu Na kávu s ombudsmanem se naposledy zaměříme na důchody. V předchozích dílech jsme mluvili o tom, jak se na důchod připravit, jak se započítává různá doba pojištění apod. Dnes se zaměříme na moment, kdy už dostanete rozhodnutí o přiznání důchodu, ale nesouhlasíte s vyměřeným důchodem a nevíte, jak se bránit.

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 6. díl: Kdy do důchodu?

V tomto dílu podcastu vysvětlíme, kdy lze odejít do důchodu, tedy jaké jsou druhy důchodů a jaké podmínky je třeba splnit. Objasníme vám, kdy lze odejít do předčasného důchodu, řádného důchodu či důchodu pozdního. Řeč bude i o krácení předčasného důchodu a naopak o zvýšení důchodu při přesluhování.

Tisková zpráva

Ombudsman prověří vyloučení části podnikatelů z nároku na kompenzační bonus a praxi finančních úřadů při vyřizování žádostí

Ombudsman požádal ministryni financí o vysvětlení, z jakých důvodů byla část podnikatelů vyloučena z možnosti získat kompenzační bonus v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti kvůli pandemii koronaviru SARS CoV-2. Podle v listopadu přijatého zákona (zákon č. 461/2020 Sb.) totiž nemůže kompenzační bonus získat osoba, která byla v bonusovém období, tj. od 5. října 2020 v úpadku, i když dál podniká a dopadají na ni vládní omezení činnosti.

Tisková zpráva

Připomínky ke Strategii romské integrace

Ombudsman uplatnil připomínky ke Strategii romské integrace 2021 – 2030, v nichž konstatoval, že jde o nerealizovatelný dokument.

Tisková zpráva

Přesvědčivé určení data vzniku invalidity vedlo k vyššímu důchodu a doplatku

Datum vzniku invalidity je třeba určit přesvědčivě a řádně ho odůvodnit. Nelze za něj bez dalšího považovat datum vydání lékařské zprávy. Přesto se ombudsman s takovými případy setkává. Naštěstí se pochybení prakticky vždy podaří napravit. V souvislosti s invalidními důchody se na ombudsmana ročně obrátí více než 300 lidí.

Tisková zpráva

Věznice nesmí bránit advokátům v účasti na kázeňském řízení

Ani ve vězení člověk nepřichází o všechna svá práva. Jedním z nich je právo na právní pomoc, které garantuje Listina základních práv a svobod. Úspěšně jsme vyřešili případ odsouzeného, jehož advokátovi věznice bránila, aby se osobně účastnil kázeňského řízení, které proti odsouzenému vedla. Věznice takto postupovala proto, aby nemohlo dojít k protahování řízení. Takový argument jsme však považovali za neudržitelný.

Tisková zpráva

Partneři z jiných zemí mohou žít zase spolu

Přispěli jsme k prosazení výjimky pro partnery a partnerky občanů Evropské unie žijících v České republice, kteří nemohli kvůli ochranným opatřením vstupovat na její území. Ministerstvo zdravotnictví totiž svým ochranným opatřením stanovilo podmínky vstupu na české území pro zahraniční partnery českých občanů. Tyto podmínky se však nevztahovaly na partnery občanů Evropské unie, kteří v Česku žijí, což podle zástupkyně ombudsmana porušovalo Smlouvu o fungování EU, podle které se musí vztahovat stejná pravidla na občany EU pobývající v ČR jako na české občany.

Tisková zpráva

Ombudsman upozorňuje na možné problémy při výplatě „rouškovného“

V souvislosti s výplatou jednorázového příspěvku seniorům – tzv. rouškovného – upozorňuje ombudsman na problémy, s nimiž se mohou setkat lidé, kteří nepobírají důchod na bankovní účet. Příspěvek se nevyplácí spolu s důchodem a pro výplatu v hotovosti se využívá odlišná poštovní služba. Zatímco běžný důchod se lidem v hotovosti vyplácí prostřednictvím Důchodové služby, rouškovné se vyplácí složenkou typu B. Dle informací České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo takových složenek rozesláno 860 tisíc.

Tisková zpráva

Pravidla OSN pro zacházení s vězni nově v češtině

Ve výčtu relevantních dokumentů upravujících téma omezení osobní svobody ve vězení nesmí chybět základní dokumenty, které byly vytvořeny na půdě mezinárodních organizací a mají povahu toliko doporučení – tzv. soft law. Jejich význam spočívá v tom, že představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů. Tyto dokumenty jsou živé, reagují na stále se měnící svět za mřížemi. Patří k nim i „Pravidla Nelsona Mandely“, která právníci Kanceláře veřejného ochránce práv přeložili do češtiny.