AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

KONFERENCE: Obecní bydlení z pohledu práva na rovné zacházení a sociální práce s klienty v bytové nouzi

Přes 50 000 domácností se v České republice ocitá v bytové nouzi. Úroveň bydlení má přitom zásadní vliv na kvalitu života a bytová nouze se negativně projevuje v dalších oblastech, jako je pracovní uplatnění, školní výsledky dětí nebo přístup ke zdravotní péči.

Bytová nouze je nepříznivou životní situací, při jejím řešení hrají důležitou roli sociální pracovníci a pracovnice.

Jedním z faktorů, které mohou k tomuto stavu přispívat, je omezený přístup k obecnímu bydlení.

Účastníci a účastnice konference Obecní bydlení z pohledu práva na rovné zacházení a sociální práce s klienty v bytové nouzi, která se konala 10. února 2020 v Brně, byli seznámeni s výsledky výzkumu veřejného ochránce práv, který se věnoval dostupnosti obecního bydlení a vyhodnocení pravidel pro přidělování bytů z pohledu práva na rovné zacházení.

Konference, která byla určena zejména zástupcům a zástupkyním měst a obcí, obecních a krajských úřadů, orgánů státní správy, sociálním pracovníkům a pracovnicím a expertům a expertkám zabývajícím se sociální prací, nabídla odpovědi na otázky:

Co se v sociální práci při řešení bytové nouze osvědčuje?

S jakými překážkami se sociální pracovníci a jejich klienti potýkají?

Jak bytové nouzi prostřednictvím sociální práce předcházet?

A může vůbec sama sociální práce bytovou nouzi vyřešit? 

POZVÁNKA JE DOSTUPNÁ ZDE (468.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

PROGRAM KONFERENCE ZAHRNOVAL TYTO PŘÍSPĚVKY A DISKUSNÍ CELKY:

konferenci moderovala:

Veronika Bazalová, Kancelář veřejného ochránce práv

Úvodní slovo

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv

  • VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRVÁV 2020 ZDE
Právo na rovné zacházení a obecní bydlení – poznatky z výzkumu

Jana Mikulčická a Magdalena Konečná, Kancelář veřejného ochránce práv

  • PREZENTACE ZDE (1.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
Dozor nad pravidly pro přidělování obecních bytů

Miroslav VeselýJan Šplíchal, Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

  • PREZENTACE ZDE (385.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
VIDEOZÁZNAM DOPOLEDNÍHO BLOKU

 

Náklady veřejných rozpočtů vyvolané bezdomovectvím

Magdalena Opletalová

  • analýza Agentury pro sociální začleňování (Náklady veřejných rozpočtů vyvolané bytovou nouzí a bezdomovectvím) je dostupná ZDE
Bytová nouze a role sociálních pracovníků

Petra ZdražilováJana Mikulčická, Kancelář veřejného ochránce práv

  • PREZENTACE ZDE (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
VIDEOZÁZNAM ODPOLEDNÍHO BLOKU

 

Sociální práce při řešení bytové nouze (panelová diskuse)

Jakub Majzel, Úřad městské části Praha 14, sociální pracovník projektu sociální bydlení

Kristýna Fuchsová, DROM, romské středisko, právnička

Renata Haráková, Magistrát města Brna, oddělní sociálního začleňování

Adam Fialík, IQ Roma servis, vedoucí programu pro dospělé

  • Metodika Rapid Re-Housing ZDE (8.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

Karolína Vodičková, Magistrát města Plzně, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení

  • metodické materiály města Plzně (dokumenty k sociálnímu bydlení, Koncepce sociálního a dostupného bydlení a Metodika prevence ztráty bydlení) jsou dostupné ZDE
VIDEOZÁZNAM PANELOVÉ DISKUSE A ZÁVĚREČNÉHO SHRNUTÍ

 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY OCHRÁNCE: