AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Bulletiny CRPD

Dvakrát ročně vydáváme bulletin určený lidem s postižením a organizacím zabývajícím se právy lidí s postižením. Kromě přehledu činnosti ombudsmana v oblasti monitorování práv lidí s postižením bulletin obvykle doplňuje řada příloh s odbornými zprávami, informacemi od mezinárodních orgánů, výstupy z činnosti poradního orgánu apod.