AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Bulletiny CRPD

Dvakrát ročně vydáváme bulletin určený lidem s postižením a organizacím zabývajícím se právy lidí s postižením. Kromě přehledu činnosti ombudsmana v oblasti monitorování práv lidí s postižením bulletin obvykle doplňuje řada příloh s odbornými zprávami, informacemi od mezinárodních orgánů, výstupy z činnosti poradního orgánu apod.