AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Bulletiny CRPD

Dvakrát ročně vydáváme bulletin určený lidem s postižením a organizacím zabývajícím se právy lidí s postižením. Kromě přehledu činnosti ombudsmana v oblasti monitorování práv lidí s postižením bulletin obvykle doplňuje řada příloh s odbornými zprávami, informacemi od mezinárodních orgánů, výstupy z činnosti poradního orgánu apod.