AKTUÁLNĚ: POZOR: Vstup veřejnosti do prostor Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem osobního podání podnětu do protokolu je i v současné době možný každý pracovní den od 8.00 do 16.00. Doporučujeme však upřednostnit podání podnětu e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Bulletiny CRPD

Dvakrát ročně vydáváme bulletin určený lidem s postižením a organizacím zabývajícím se právy lidí s postižením. Kromě přehledu činnosti ombudsmana v oblasti monitorování práv lidí s postižením bulletin obvykle doplňuje řada příloh s odbornými zprávami, informacemi od mezinárodních orgánů, výstupy z činnosti poradního orgánu apod.