Veřejný ochránce práv - Hluková zátěž
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Hluková zátěž

28. 04. 2009 – 28. 04. 2008

Pozvánka v PDF ke stažení

Účelem konference je diskutovat o aktuálních i přetrvávajících problémech ochrany veřejného zdraví před hlukem.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Hluková zátěž

která se koná dne 28. dubna 2009 od 9:30 h ve velkém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Účelem konference je diskutovat o aktuálních i přetrvávajících problémech ochrany veřejného zdraví před hlukem.

Podněty dotýkající se hlukového zatížení jsou v praxi veřejného ochránce práv poměrně časté. Je pro ně typické, že se při jejich řešení prolíná otázka hlukového zatížení s problematikou stavebního práva, práva životního prostředí a s otázkami optimálního uspořádání dopravní infrastruktury. Nezřídka se za nimi také skrývají sousedské spory, kdy se nejedná ani tak o porušování veřejnoprávních předpisů a překračování hygienických limitů, ale spíše o otázku obtěžování hlukem nad míru přiměřenou poměrům.

V řadě případů je však ochránce nucen konstatovat zásadní nedostatky ve výkonu státní správy ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví. Kritice podrobují výkon státní správy na tomto úseku také některé nevládní organizace. Úkolem konference bude proto pojmenovat a zobecnit nejčastější pochybení při zajišťování veřejnoprávní ochrany obyvatelstva před hlukem. Konference zároveň nabídne prostor k hledání takových řešení sporných situací, která by byla v souladu s požadavky dobré správní praxe.

Konference se zúčastní zástupci krajských hygienických stanic, ústředních orgánů státní správy a nevládních organizací.

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE

28. dubna 2009

8:45 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 – 9:45

Úvodní slovo

RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv

MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR

9:45 – 10:00

Hlukové mapování a možnosti jeho využití pro účely územního plánování a umisťování nových staveb

JUDr. Jana Dudová, Ph.D., Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

10:00 – 10:15

Limity kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví na úseku ochrany před hlukem

JUDr. Ivo Krýsa, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

10:15 – 10:30

Hluk z hudebních produkcí

Mgr. Tomáš Maňas, Kancelář veřejného ochránce práv

10.30 – 11:00 Diskuse

11:00 – 11:20 Přestávka na kávu

11:20 – 11:35

Méně obvyklé metody měření hluku

Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

11:35 – 11:50

Prohřešky hygienických stanic proti dobré správě

Mgr. Karel Černín, Kancelář veřejného ochránce práv

11:50 – 12:10

Metodické vedení hygienických stanic a udělování tzv. hlukových výjimek

Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis

12:10 – 12:30 Diskuse

12:30 – 13:30 Oběd formou rautu

13:30 – 13:45

Obsah a přínos připravované novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Olga Kudějová, Ministerstva zdravotnictví ČR

13:45 – 14:00

Česká úprava hlukových limitů a její srovnání se zahraničím

Ing. Josef Novák, Akustika Praha, s.r.o. – Česká akustická společnost – International Institute of Noise Control Engineering

14:00 – 14:15 Diskuse

14:15

Ukončení konference

Sborník z konference naleznete v části Publikace – Sborníky z konferencí.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv