ONLINE SEMINÁŘ: Právo na informace a ochrana osobních údajů (Zlínský kraj)

V pátek 19. února 2021 proběhl z Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně online seminář na téma Právo na informace a ochrana osobních údajů pro Zlínský kraj.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky a účastnice, zejména územní samosprávné celky a jimi zřizované instituce, které jsou povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s tím, jak plnit zákonnou povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

S poukazem na aktuální vývoj judikatury a konkrétní případy, které řešil veřejný ochránce práv, si účastníci a účastnice osvěžili základní pravidla a principy vyřizování žádostí o informace (náležitosti žádosti o informace, způsoby vyřízení žádosti, opravné prostředky, úhrada za mimořádné vyhledávání informací).

Pozornost byla věnována i posuzování zákonných důvodů pro odepření informace, problematice zneužití práva na informace, provádění testu proporcionality včetně platového testu a v neposlední řadě i základním zásadám ochrany osobních údajů.

 

Související pozvánka včetně programu je dostupná ZDE (297.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sborník stanovisek veřejného ochránce práv je dostupný ZDE