AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

ONLINE KONFERENCE: Regulace sexistické reklamy v 21. století

Dne 15. září 2020 proběhla v online podobě závěrečná konference projektu Naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v oblasti diskriminační reklamy, kterou pořádalo NESEHNUTÍ ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv.

  • Více informací o projektu naleznete ZDE

ONLINE KONFERENCE SESTÁVALA ZE DVOU ČÁSTÍ: 

I. ČÁST

První část konference tvořil stream s editorkami závěrečné publikace o regulaci sexistické reklamy Janou Kvasnicovu z Kanceláře veřejného ochránce práv a Petrou Havlíkovou z NESEHNUTÍ, které hovořily o regulaci sexistické reklamy v České republice i zahraničí a dopadech sexistické reklamy na společnost. Rozebrán byl i konkrétní příklad sexistické reklamy.

  • Stream je ke shlédnutí dostupný ZDEZDE

II. ČÁST

Druhou část konference představovalo šest záznamů rozhovorů s autory a autorkami publikace Sexistická reklama, konkrétně s

Alenou Jaškovou (právnička),

Pavlou Špondrovou (právnička),

Radkou Hanzlovou (CVVM),

Josefem Kotáskem (vedoucí katedry obchodního práva PrF MU),

Veronikou Bazalovou (KVOP) a

Martinem Šarochem (asistent soudkyně NSS).

  • Playlist rozhovorů je dostupný ZDE