AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

ONLINE DISKUSE: Lidé s postižením a Evropská úmluva o ochraně lidských práv (1950-2020)

Před sedmdesáti lety státy Rady Evropy podepsaly v Římě Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.

Přestože v jejím textu nenalezneme slovo "postižení", čas ukázal, jak Úmluva a její kontrolní mechanismy významným způsobem přispívají k dodržování základních práv lidí s postižením. Evropský soud pro lidská práva se v řadě případů zastal jednotlivců a jeho rozsudky přiměly státy ke změně právní úpravy či praxe.

Jak aplikace Úmluvy přispěla k ochraně lidí s postižením? A kterým tématům by státní orgány měly věnovat více pozornosti?

Rekapitulace dosaženého standardu, aktuální praxe a výhled do budoucna byly hlavními pilíři online diskuse mezi právními odbornicemi a odborníky setkání konaného u příležitosti Mezinárodního dne lidí s postižením, který si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981.

Lidé s postižením a Evropská úmluva o ochraně lidských práv (1950 – 2020):

Odkazy na tematicky související doporučení VOP:

Odkazy na tematicky související výzkumy VOP: