AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

KULATÝ STŮL: Vyhrazené parkování pro lidi s postižením

V roce 2020 ochránce vydal zprávu o zjištěních výzkumu mapujícího praxi obcí a silničních správních úřadů při zřizování vyhrazených parkovišť pro lidi s postižením.

Již v roce 2012 pak ochránce vydal doporučení o naplňování práva na rovné zacházení při udělování souhlasů se zřizováním vyhrazených parkovacích místních komunikacích. Doporučení se zabývá možností, kdy neudělení souhlasu s vyhrazeným parkováním může být diskriminací z důvodu zdravotního postižení. Z praxe víme, že z něj obce  jako vlastníci komunikací i silniční správní úřady vychází.

V současné době veřejný ochránce práv plánuje doporučení aktualizovat. Před jeho vydáním jeho novou podobu konzultoval se subjekty, které se procesu zřizování vyhrazených parkovišť věnují v praxi.

Kulatý stůl Vyhrazené parkování pro lidi s postižením, který proběhl dne 21. září 2020 v Brně, byl zaměřen na vztah právní úpravy a praxe při povolování parkování pro lidi s postižením, tedy postupu silničních správních úřadů a obcí jako vlastníků komunikací. Jednotlivé roviny tohoto procesu upravuje několik právních předpisů, přičemž je vždy potřeba postupovat v souladu se všemi z nich.

Kulatý stůl poskytl příležitost k setkání aktérů z různých oblastí procesu zřizování vyhrazených parkovišť. Zúčastnili se zástupci a zástupkyně silničních správních úřadů a samospráv a zástupkyně Ministerstva vnitra ČR.

 

POZVÁNKU S PODROBNÝM PROGRAMEM NALEZNETE ZDE (403.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

SOUVISEJÍCÍ PREZENTACI NALEZNETE ZDE (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)