Veřejný ochránce práv - Archiv vzdělávacích akcí
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí

Archiv vzdělávacích akcí

10. 12.
2013

Problematika diskriminace v praxi mediátora

Workshop veřejného ochránce práv pro mediátory a další zainteresované osoby. Jeho cílem je propojit metodu mediace jako jednoho ze způsobů mimosoudního či alternativního řešení sporů s antidiskriminačním právem a prezentovat poznatky veřejného ochránce práv.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
24. 06.
2013

Kolegiální orgány ve veřejné správě

7. ročník mezinárodní konference věnující se otázkám správního práva a veřejné správy, kterou pořádá Právnická fakulta Masarykovy univerzity společně s veřejným ochráncem práv.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
30. 05.
2013

Listina základních práv EU a a problematika její aplikační praxe

Expertní kulatý stůl, jehož spolupořadatelem je Úřad vlády ČR, probíhá v rámci národního fóra o budoucnosti Evropské unie. Zaměří se na vztah mezi právy obsaženými vi Listině a obecnými zásadami právními, na otázku dělby kompetencí mezi EU a členskými státy apod.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
25. 04.
2013

Vybrané problémy z aplikace stavebního zákona

Kulatý stůl s účastí zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, krajských úřadů, Magistrátů hl. m. Prahy a statutárního města Brna. Jeho cílem je porovnat zkušenosti a poznatky a zajistit jednotnost postupů v rámci metodických pokynů a stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
17. 04.
2013

Ochrana ohrožených dětí a jejich rodin

Seminář, jehož cílem je diskutovat o zjištěních a závěrech ochránce ze systematických návštěv zařízení pro děti.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
12. 03.
2013

Evidence pobytu českých občanů

Veřejný ochránce práv pořádá kulatý stůl k problematice evidence pobytu s ohledem na svobodu pobytu a potřeby veřejné správy a rovněž s přihlédnutím k potřebám a zájmům vlastníků objektů. Odborné setkání je určeno zejména zástupcům ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého statistického úřadu a Svazu měst a obcí.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
20. 02.
2013

Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv

Panelová diskuze a workshop, jejichž cílem je zhodnotit uplatňování antidiskriminačního zákona v českém prostředí, pojmenovat faktické, institucionální a zákonné bariéry a navrhnout způsoby řešení problémů v oblasti rovného zacházení.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
08. 11.
2012

Aktuální problémy vězeňství

Konference odborníků a institucí udávajících směr vývoje vězeňství, těch, kdo tyto kroky realizují v praxi, orgánů dohlížejích na dodržování zákonnosti a respektování práv osob vazebně stíhaných nebo odsouzených a orgánů, jejichž práce spočívá zejména v pomoci osobám, které věznice opouštějí.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
20. 09.
2012

Rovný přístup dětí ke vzdělání

Panelolvá diskuze navazuje na výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. Umožní odborníkům, aby v diskuzi hledali odpovědi na otázku, co může stát a samospráva udělat pro změnu stávající situace.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
03. 05.
2012

Sociální reforma v praxi

Pracovní konference s výměnou zkušeností plynoucích z praktických důsledků nové právní úpravy nepojistných sociálních dávek a aktivní politiky zaměstnanosti.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv