AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Čtěte po sobě (přehled a pomůcka k tisku)

Můžete použít následující přehled a pomůcku k tisku:

Komu píšu? Co píšu?

 • Píšu adresný text:

  • Je můj čtenář odborník nebo laik?
  • Může mít potíže s porozuměním?
  • Co čtenář o věci ví?
 • Píšu neadresný text? Kdo budou typičtí čtenáři?

Čeho chci dosáhnout?

Co sdělím a co ne?

 • Sděluji jen to důležité? Vypouštím vše ostatní?
 • Píšu i informace důležité pro čtenáře?

Pět P: Vím, který typ informace píšu?

 • Průvodní informace
 • Právní pravidlo – porozumí čtenář pravidlu?
 • Příběh (skutková zjištění) – píšu srozumitelně?
 • Právní posouzení – vyplývá jasně z pravidla a příběhu?
 • Pokyny (rady a doporučení) – radím přehledně a prakticky? Může čtenář podle mého návodu postupovat?

Uspořádávám text přehledně?

 • Píšu jádro věci na začátek? Uvádím čtenáře do kontextu, pokud jej nezná?

 • Řadím text tak, jak čtenář o sdělení přemýšlí?

 • Člením text na oddíly či kapitoly?

  • Slovně: nadpisy, první věta, k …/ o …
  • Graficky: odstavce, odrážky
 • Mám v jednom odstavci jen jednu myšlenku?

Nemusí se čtenář domýšlet?

 • Píšu „protože“, nepíšu “na základě výše uvedeného” a podobně?

Píšu jasné a výstižné výrazy?

 • Píšu s výstižnými slovesy? Nepíšu zbytečná podstatná jména a příslovce?

 • Píšu konkrétní a přiléhavá podstatná jména?

 • Píšu trpný rod, jen pokud je to nutné?

 • Píšu pozitivně, kde to jde?

 • Píšu „my“, „Vy“ všude, kde se to hodí?

 • Vysvětluji odborné pojmy, neurčité právní pojmy, správní uvážení?

 • Používám důsledně definované pojmy?

 • Pro stejný pojem používám stejný výraz?

 • Vypouštím:

  • slovní vatu, výplně?
  • výrazy, které totéž sdělují vícekrát?
  • dlouhé výrazy, můžu-li napsat kratší?
 • Zkracuji v tomto pořadí: slovo › obecně známá zkratka › jiná zkratka (dobře se pamatuje, neplete se, dobře vyslovuje a dá se skloňovat)

 • Používám opatrně relativizující výrazy?

 • Používám opatrně utvrzující výrazy?

Věty:

 • Píšu krátké věty? Pokud to nejde, používám odrážky?
 • Píšu blízko sebe to, co spolu souvisí? Hlavně slovesa, podmět a přísudek, přísudek a předmět?
 • Volím vhodné spojovací výrazy?
 • Píšu jádro sdělení před podrobnostmi/výjimkami/podmínkami?
 • Píšu přehledně výčty? Paralelní větnou stavbou/stejnými slovními druhy/odrážkami či číslováním?

Provádím čtenáře textem?

 • Používám spojovací výrazy?
 • Uvádím čtenáře do textu určeného někomu jinému?