Používejte, ale nenadužívejte oslovení čtenáře

Pokud píšete dlouhý dopis, můžete v závěrečném odstavci znovu čtenáře oslovit. Ale nedělejte to v textu vícekrát. Působí to tak, že čtenáře káráte.

Příslovce pište, pouze pokud nemůžete použít výstižnější sloveso, které je nepotřebuje

Až na výjimky nepoužívejte utvrzovací příslovce: „jednoznačně“, „jasně“, „nepochybně“, „naprosto“, „rozhodně“. Mají sice tvrzení upevnit, ale čtenáři je obvykle vnímají opačně:

Krajský úřad se jednoznačně mýlí, když tvrdí, že stavební úřad neměl zamítnout žádost stavebníka. Toto tvrzení je nepochybně v rozporu se zákonem.