Poproste někoho jiného, ať si text přečte

I když jsme přesvědčeni, že jsme text napsali srozumitelně, je lepší se čtenářů zeptat. To samozřejmě nejde u všeho, co děláme. Když napíšeme výzvu k doplnění návrhu, nemáme čas pak adresátu volat, abychom se ujistili, že porozuměl. Když však tvoříme text, který adresujeme velké skupině čtenářů nebo který budeme používat opakovaně, vyplatí se, aby text četl někdo, kdo není odborník jako my. Předejdeme tak záplavě dotazů, kdy se lidé ptají třeba jen na jednu nesrozumitelnou drobnost v textu, kterou jsme přehlédli.

Například jsme testovali, jak lidé rozumí následující větě z našeho informačního letáku:

Řádný starobní důchod můžete dostat, až dosáhnete důchodového věku, pokud zároveň máte dostatečnou dobu pojištění.

„Pojištění“ si lidé většinou nespojují s povinnými odvody pojistného na sociální zabezpečení, proto je hned nenapadne, o čem píšeme, i když nám to může připadat jasné.

Podobným nedorozuměním předejdete, pokud necháte text přečíst někoho, kdo není z oboru. Třeba své kolegy z jiného odboru nebo zaměstnance z neúřednických profesí či dokonce někoho z rodiny. Nejlépe je vybrat člověka, který by sám mohl být cílovou skupinou vaší písemnosti. I když si tím na začátku přiděláte práci a zatížíte někoho z okolí, vyplatí se to, protože si možná ušetříte práci v budoucnu.