AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Vyjádření pro mezinárodní orgány

Ombudsman je pravidelně žádán mezinárodními orgány o vyjádření k některým tématům, kterými se zabývá. V některých činnostech je přímo úkolem ombudsmana taková vyjádření poskytnout. Například při monitorování práv lidí s postižením předkládá ombudsman Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením alternativní zprávu o právech lidí s postižením v České republice.

Kde hledat tato stanoviska?

  • Spolupráce se státními orgány, NGO, soukromým sektorem, zahraničními subjekty

Jak používat ESO?

Vstoupit do ESO