AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Připomínky k zákonům

Ombudsman má možnost připomínkovat návrhy právních předpisů nebo jiných materiálů předkládaných vládě. Připomínky uplatňuje hlavně v těch případech, kdy má ze své činnosti poznatky, že by se navrhované znění právního předpisu mělo nějak změnit a upravit. Daří se mu tak odstranit z připravovaných předpisů některé nedostatky, které by v praxi působily potíže.

Jak používat ESO?

Vstoupit do ESO