AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Vyjádření pro Ústavní soud

Ombudsman může podávat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení podzákonných právních předpisů nebo jejich částí. Typicky jde o obecně závazné vyhlášky obcí, vyhlášky ministerstev apod.

Ombudsman není oprávněn sám navrhovat zrušení zákona nebo jeho části. Pokud ale jiný oprávněný navrhovatel podá Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona, ombudsman se může do řízení zapojit jako tzv. vedlejší účastník. Ústavnímu soudu pak může předložit své poznatky, které se daného zákona týkají.

V případech, kdy Ústavní soud rozhoduje ve věci, kterou se ombudsman zabýval, může ho Ústavní soud požádat o stanovisko, aby se seznámil s širším kontextem tématu. Ombudsman pak vystupuje jako tzv. „amicus curiae“.

Kde hledat tato stanoviska?

  • Vyjádření pro Ústavní soud
  • Návrh Ústavnímu soudu

Jak používat ESO?

Vstoupit do ESO