AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Aktuálně

Odebírat děti rodičům z bytových důvodů je nepřípustné

Tisková zpráva

V rámci svých šetření veřejný ochránce práv zjistil, že s rodinami postiženými nebo ohroženými sociálním propadem je paradoxně mnohdy zacházeno stejně, jako s rodiči, kteří své děti týrají, zneužívají nebo jinak ohrožují jejich život či výchovu. Děti jsou odebírány z rodin na základě hygienických nedostatků v bytě nebo kvůli neschopnosti rodičů zajistit vlastní bydlení. Pokud k tomu dojde, tak díky následné izolaci rodiče často ztrácejí motivaci ke zlepšení ekonomických funkcí a citové vazby rodičů a dětí se rozvolňují. Veřejný ochránce práv považuje tento postup za zcela nepřípustný a v rozporu nejen s právy dítěte, ale lidskými právy vůbec.

Na informace o zdravotní péči dětí mají nárok oba rodiče

Tisková zpráva

Na informace o zdravotní péči dětí mají nárok oba rodiče

Do oblasti zdravotnictví patří také stížnosti na zdravotní pojišťovny, které odmítly vyhovět žádosti o poskytnutí přehledu zdravotní péče vykázané na dítě rodiči, kterému po rozvodu nebylo dítě svěřeno do péče, pokud nebyl soudem omezen nebo zbaven rodičovské zodpovědnosti.

Vyřizování příspěvků na péči podle nového zákona je spojeno s průtahy

Tisková zpráva

Vyřizování příspěvků na péči podle nového zákona je spojeno s průtahy

Vyřizování žádostí o příspěvek na péči podle nového zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb. účinný od 1. 1. 2007) přináší problémy spojené s mnohaměsíčním čekáním. Obvykle déle než půl roku nemají žadatelé prostředky na úhradu sociálních služeb.