AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pracovní setkání k prevenci a řešení sexuálního obtěžování ve služebních úřadech (Brno)

Úřad vlády ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv v loňském roce vydal pro úřady příručku Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě, která má napomoci služebním úřadům v předcházení případům sexuálního obtěžování mezi státními zaměstnanci a zaměstnankyněmi.

V návaznosti na vydání příručky jsou pro služební úřady a územní pracoviště služebních úřadů, tentokrát převážně z Jihomoravského kraje, pořádána prakticky zaměřená pracovní setkání.

Cílem setkání, které proběhlo 28. února 2020 v Brně, bylo nejprve osvětlit, co se z pohledu práva rozumí sexuálním obtěžováním, a dále diskuse nad praktickými příklady a efektivními způsoby jejich řešení.

V širším smyslu bylo cílem setkání napomoci profesionálnímu výkonu státní služby minimalizací výskytu patologických jevů ve vztazích na pracovišti, případně jejich efektivnímu řešení.

MATERIÁLY K TEMATICKÝM OKRUHŮM PROGRAMU SETKÁNÍ:

Sexuální obtěžování: právní úprava

Mechanismy prevence a důsledky neřešení incidentů

Případová studie – řešení konkrétního incidentu