AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Článek 28: Přiměřená životní úroveň a sociální ochrana

Odst. (1) (8.9 MB, MP4)

(1) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním postižením na přiměřenou životní úroveň pro ně a jejich rodiny, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, ošacení a bydlení, a na neustálé zlepšování životních podmínek, a podniknou odpovídající kroky, aby zabezpečily a podpořily realizaci tohoto práva bez diskriminace na základě zdravotního postižení.

Odst. (2) (6 MB, MP4)

(2) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním postižením na sociální ochranu a na užívání tohoto práva bez diskriminace na základě zdravotního postižení a podniknou odpovídající kroky, aby zabezpečily a podpořily realizaci tohoto práva, včetně opatření:

Odst. (2a) (4.8 MB, MP4)

(a) na zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k nezávadné vodě a vhodným a dostupným službám, kompenzačním pomůckám a další pomoci související s uspokojováním potřeb vztahujících se ke zdravotnímu postižení;

Odst. (2b) (4.7 MB, MP4)

(b) na zajištění přístupu osob se zdravotním postižením, a zejména žen, dívek a starších osob se zdravotním postižením, k programům sociální ochrany a snížení chudoby;

Odst. (2c) (5.4 MB, MP4)

(c) na zajištění přístupu osob se zdravotním postižením a jejich rodin žijících v podmínkách chudoby k pomoci od státu s úhradou výdajů souvisejících se zdravotním postižením, včetně odpovídajícího proškolení, poradenství, finanční pomoci a respitní péče;

Odst. (2d) (2.5 MB, MP4)

(d) na zajištění přístupu osob se zdravotním postižením k programům sociálního bydlení;

Odst. (2e) (2.6 MB, MP4)

(e) na zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k důchodovým dávkám a programům.

Článek 27: Práce a zaměstnávání Článek 29: Účast na politickém a veřejném životě