AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Článek 15: Ochrana proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Odst. (1) (5.8 MB, MP4)

(1) Nikdo nemůže být podroben mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. A především, nikdo nesmí být podroben bez vlastního svobodného souhlasu lékařským nebo vědeckým pokusům.

Odst. (2) (8 MB, MP4)

(2) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, přijmou veškerá účinná legislativní, administrativní, soudní nebo jiná opatření, aby na rovnoprávném základě s ostatními zabránily mučení, krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání osob se zdravotním postižením.

Článek 14: Svoboda a osobní bezpečnost Článek 16: Ochrana před vykořisťováním, násilím a zneužíváním