AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Článek 14: Svoboda a osobní bezpečnost

Odst. (1) (3.7 MB, MP4)

(1) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním postižením, na rovnoprávném základě s ostatními:

Odst. (1a) (2.5 MB, MP4)

(a) užívaly práva na svobodu a osobní bezpečnost;

Odst. (1b) (5.3 MB, MP4)

(b) nebyly zbavovány svobody nezákonným nebo svévolným způsobem, aby každé zbavení svobody bylo v souladu se zákonem, a aby existence zdravotního postižení nebyla za žádných okolností důvodem ke zbavení svobody.

Odst. (2) (8 MB, MP4)

(2) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním postižením, které byly jakýmkoli postupem zbaveny svobody, měly právo, na rovnoprávném základě s ostatními, na záruky uznávané mezinárodním právem v oblasti lidských práv a bylo s nimi zacházeno v souladu s cíli a zásadami této úmluvy, včetně poskytnutí přiměřené úpravy.

Článek 13: Přístup ke spravedlnosti Článek 15: Ochrana proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání