AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Výstižně zobecňujte

Píšeme-li právní pravidlo, musíme najít výstižný název pro celou kategorii případů, které popisujeme. Měl by být natolik obecný, aby zahrnul vše, co chceme, a zároveň natolik konkrétní, aby čtenáři k něčemu byl. Ve škole by nám řekli, abychom napsali co nejbližší nadřazený výraz.

Proto zobecňujme:

Ve sběrném dvoře lze odkládat i orientální koberce, pěnové matrace, sektorový nábytek a vycpaného medvěda.

Ve sběrném dvoře lze odkládat i objemný odpad.

Zároveň však nepište příliš obecné výrazy. Například Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III. část) vytýká následujícímu příkladu, že „příslušná ustanovení“ je příliš široký pojem na to, aby k něčemu byl:

Pro dokazování v kárném řízení se použijí přiměřeně příslušná ustanovení zákona o trestním řízení soudním.

Pište výstižně i pravidlo, které jsme sestavili z právních předpisů či judikatury. Například:

V situaci, kdy určité ustanovení právního předpisu umožňuje dvě různé interpretace, přičemž jedna je v souladu s ústavním pořádkem a druhá je s ním v rozporu, není dán důvod ke zrušení tohoto ustanovení, ale k interpretaci ústavně konformním způsobem.

Z věty jsme se dozvěděli, že 1) ustanovení umožňuje dvě interpretace (ale v jiné věci by jich mohlo být i více), 2) jedna interpretace je v souladu s ústavním pořádkem a druhá ne (ale důležité je, že je alespoň jedna v souladu), 3) pak ustanovení nezrušíme, 4), protože ho stačí interpretovat ústavně konformně. A tyto čtyři myšlenky můžeme sdělit prostou větou (která navíc může sloužit jako pravidlo právě třeba pro jiné případy, kdy je interpretací více):

Ústavní soud nezruší ustanovení, které lze vyložit v souladu s Ústavou.