AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pokud použijete odborný termín, použijte ten nejvýstižnější

Například pokud poučujete čtenáře o možnostech, jak se bránit proti rozhodnutí vydanému podle daňového řádu, nepište obecně slovy zákona:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky podle daňového řádu.

Čtenář si totiž může myslet, že nemůže ve své věci dělat vůbec nic. Naopak mu napište konkrétně:

Proti tomuto rozhodnutí se nemůžete odvolat ani podat návrh na obnovu řízení.