AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pište krátké věty

Čtenář v krátkodobé paměti udrží pouze 8–20 vteřin textu, to je zhruba 2–5 jednoduchých vět. Čím méně známé téma a složitější sdělení, tím méně textu udrží. Pokud mu myšlenku v těchto 8-20 vteřinách nezvládnete sdělit, je to, jako byste neřekli nic. Posluchač bude chtít, abyste mu sdělení opakovali, čtenář bude muset číst text znovu. Nebo čtení vzdá.

Proto pište tak, aby čtenář pochopil větu po prvním čtení. Jak na to?

Následující souvětí má 81 slov:

Městský úřad v Horní Dolní (dále jen „městský úřad“) obdržel dne 15. 2. 2018 Vaše podání nazvané jako „Návrh na projednání přestupku rušení nočního klidu“ (dále jen „podání“), které dle obsahu posoudil jako návrh na zahájení řízení o přestupku, přičemž dle ustanovení § 68 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) musí návrh na zahájení řízení obsahovat mj. údaj o tom, kdy byl přestupek spáchán, kdy tento údaj v podání chybí.

Pokud nejste protřelý úředník, nejlépe s přestupkovou praxí, souvětí napoprvé nepochopíte. Je delší než 20 vteřin a obsahuje několik myšlenek.

Stačí, když souvětí rozdělíte (4 věty, 63 slov). Můžete také vypustit zkratky (více o zkratkách v kapitole Zkratky…).

Městský úřad v Horní Dolní, obdržel dne 15. 2. 2018 Vaše podání nazvané jako „Návrh na projednání přestupku rušení nočního klidu“.

Podání posoudil podle obsahu jako návrh na zahájení řízení o přestupku.

Návrh na zahájení řízení však musí obsahovat i údaj o tom, kdy byl přestupek spáchán (podle § 68 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).

Tento údaj v podání chybí.

Pokud nemůžete dlouhou větu účelně rozdělit, použijte odrážky nebo číslování:

Nejprve musíte získat potvrzení od těch, kdo Vám vyplácejí chráněné příjmy. To jsou příjmy,

  • které nepodléhají exekuci (např. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, jednorázové dávky státní sociální podpory a příspěvek na bydlení, výživné na dítě, daňový bonus, dávky pro lidi se zdravotním postižením),
  • z nichž se provádějí jen srážky (např. mzda, důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a některé dávky státní sociální podpory),
  • z nichž se bere jen část (např. příjmy z podnikání nebo autorská odměna).

Jak dlouhé věty máte psát? Takové, které čtenář přečte na jeden nádech. Čteme-li nahlas, za tečkou se nadechneme. Je-li věta příliš dlouhá a musíme se nadechnout i uprostřed, rozhodí nám to rytmus, špatně se nám čte. I když čteme jen očima, podvědomě dýcháme za tečkami. Jsou-li věty dlouhé, podvědomě se dusíme, čtení nás vyčerpává.

Udýcháme zhruba větu o 20–25 slovech.