AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Výčty pište tak, aby se v nich čtenář snadno vyznal

Výčty musejí být jednoznačné, abychom čtenáře nezmátli. Například v následujícím výčtu o pouhých dvou položkách může čtenář váhat, zda dítě mělo, či nemělo mít negativní test, protože k „RT-PCR test negativní“ hledá sloveso.

Karanténní opatření končí …, pokud dítě nemělo po dobu karantény příznaky onemocnění a RT-PCR test negativní.

Karanténní opatření končí …, pokud dítě nemělo po dobu karantény příznaky onemocnění a pokud mělo negativní RT-PCR test.

Proto se snažte psát tak, aby bylo čtenáři jasné, co každá položka výčtu znamená.

Odrážky a číslování

Odrážky a číslování jsou šikovným pomocníkem, protože čtenář na první pohled vidí, že následuje výčet.

Pokud začnete výčet návětím (to je začátek věty), měli byste v každé odrážce či čísle větu dobře navázat. V příkladu končí správně pouze první odrážka, druhá ne.

Na pracovní rehabilitaci vás můžeme zařadit

  • pokud máte zdravotní postižení,
  • dočasná neschopnost práce, pokud to doporučí váš ošetřující lékař, protože se očekává, že budete uznáni za člověka se zdravotním postižením…

Na pracovní rehabilitaci vás můžeme zařadit, pokud

  • máte zdravotní postižení,
  • jste dočasně neschopní práce…

Stejné slovní druhy

Na pracovní rehabilitaci vás můžeme zařadit, pokud máte zdravotní postižení, dočasná neschopnost práce, pokud to doporučí váš ošetřující lékař …

Na pracovní rehabilitaci vás můžeme zařadit, pokud máte zdravotní postižení, pokud jste dočasně neschopní práce…