AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Proveďte čtenáře textem

Vysvětlujte čtenáři, kde se v textu nachází a co ho čeká. Je to jako u zubaře. Když zubař mlčí, nevíte, co vás čeká a jak dlouho tam ještě budete sedět. Nepříjemný zákrok se nám lépe snáší, když nám zubař vysvětluje, kde jsme a co nás čeká: „Teď budu chvíli vrtat, pak tam dám takovou pastu a pak už půjdete domů.“

V následujícím dopise úřad popisuje věc stručně, dokonce používá „my“, „Vy“, ale text neplyne a čtenář se v něm nemá podle čeho orientovat. Je složité se v textu „najít“.

Vážený pane Metelko,

dne 2. 12. 2018 jste podal odboru inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí podnět k prošetření údajného porušení mlčenlivosti pracovníky Pomocné ruky. Z důvodu nepříslušnosti byl podnět postoupen nám.

Podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mají pracovníci poskytovatelů sociálních služeb povinnost mlčenlivosti. Informace o příjemcích sociálních služeb mohou pracovníci sociálních služeb sdělovat v případě, že jim k tomu dá příjemce sociální služby písemný souhlas.

Podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, mohou sociální pracovníci sdělit informace o příjemcích sociálních služeb, i pokud je Policie potřebuje pro plnění svých úkolů. Pracovníci Pomocné ruky zřejmě v souladu se zákonem poskytli informace o Vás Policii při plnění jejího úkolu.

Podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podnět odkládáme.

Jak to vylepšíme?

Zkusme dbát na to, aby informace čtenáře nezaskočily. Vysvětlujme. Uvozujme výčty, aby čtenář věděl, co má čekat. Text by právně obstál i bez těchto průvodních výrazů, ale byl by méně přehledný a srozumitelný. V textu jsme je označili tučně.

Vážený pane Metelko,

dne 2. 12. 2018 jste podal odboru inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí podnět k prošetření údajného porušení mlčenlivosti pracovníky Pomocné ruky. Ministerstvo není k vyřízení Vašeho podnětu příslušné, proto Váš podnět postoupilo nám.

K Vašemu podnětu:

Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, tedy i pracovníci Pomocné ruky, mají obecně povinnost mlčenlivosti (§ 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Informace o příjemcích sociálních služeb, tedy i o Vás, mohou někomu dalšímu sdělit jen ve dvou případech. Buď jim k tomu dá příjemce sociální služby písemný souhlas, nebo jim to ukládá zákon.

Zákon například ukládá pracovníkům poskytnout informace Policii České republiky, pokud je policie potřebuje pro plnění svých úkolů (§ 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Ve Vašem případě zřejmě policie požádala pracovníky Pomocné ruky o informace o Vás právě při plnění svého úkolu a pracovníci jí je v souladu se zákonem poskytli.

Protože z Vašeho podnětu nemáme dost informací, abychom zahájili řízení z moci úřední, musíme jej odložit (§ 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu). To znamená, že se Vaším podnětem nebudeme dále zabývat.