AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Uspořádejte text tak, aby čtenáři dával smysl

V některých písemnostech je základní osnova daná. Například ve správním rozhodnutí nejdříve napíšete výrok, pak odůvodnění a nakonec hodnocení. V jiných písemnostech si celou strukturu stavíte sami.

Pokud se řídíte pravidly této příručky, už víte, komu píšete a čeho chcete dosáhnout. Už víte, co chcete sdělit a co sdělovat nemusíte. Pokud jste postupovali podle metody z šílence soudcem, napsali jste na papír všechno, co vás napadlo, a vyškrtali to, co sdělit nepotřebujete. Teď budete architektem a napíšete plán, osnovu sdělení.

Ptáte se, jak by čtenář asi o sdělení uvažoval. Podle toho budete psát. Například můžete postupovat chronologicky, nebo po tématech.

V následujícím příkladu hygienická stanice nařizuje rodičům školních dětí karanténu kvůli onemocnění covid-19. Představte si, že jste rodič dítěte a s karanténou se setkáváte poprvé. Co by vás zajímalo? Co byste chtěli vědět nejdříve? Asi byste chtěli vědět toto:

  • Co musím během karantény dělat?
  • Do kdy karanténa potrvá?
  • Kdy se na dítě karanténa nevztahuje?
  • Týká se karanténa jenom dítěte, nebo i ostatních členů rodiny?
  • Mám nechat dítě testovat? Kdy? Mám to někomu hlásit? Může dítě ven?

Zkuste na otázky podle textu odpovědět. Najdete odpovědi snadno? Je v textu všechno, co vás zajímá?

Dne 4. 2. a 5. 2. 2021 byly Vaše děti v kontaktu s osobou, která je pozitivní na covid. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 15. 2. 2021.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další osobou pozitivní na covid-19, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření – výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 se s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu. 

Důsledné provádění testování osob v karanténě umožní odhalení dalších případných infikovaných osob, jejich izolování a vyhledání jejich dalších kontaktů.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informací o probíhající karanténě. 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví ošetřující lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty jsou považovány za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí), u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s osobou pozitivní na covid-19. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte, nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Asi jste většinu informací našli, ale možná pro vás nebylo snadné se v textu vyznat. Asi jste nečetli souvisle. Zkusíme uspořádat text tak, jak bychom o věci pravděpodobně přemýšleli:

  • Děti musejí být v karanténě do 15. 2. a musejí se nechat testovat na covid-19 v rozmezí 5-10 dnů po setkání s nakaženým.
  • V karanténě být nemusejí, pokud nemoc nedávno prodělaly a zároveň nemají příznaky onemocnění.
  • Karanténa se týká pouze dětí, ne ostatních členů rodiny.
  • Co dělat: podrobnosti o izolaci, testování, uvědomění pediatra, objevení příznaků, konci karantény.
  • Další informace, třeba o právním základu karantény nebo kde se dozvíte více.

To je základní osnova. Teď ji naplníte textem a ten pak po sobě upravíte. V metodě z šílence soudcem budete tesařem i soudcem.