AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Rozčleňte text na oddíly, aby se v něm čtenář dobře orientoval

Hutný text odrazuje. Proto text rozčleňte do přehledných oddílů a opatřete je nadpisy.

Na první pohled: který text byste si přečetli radši?

Pohled na jednolitou masu textu.

Text s krátkými odstavci členěný nadpisy a zarovnaný vlevo. Odkazy jsou v poznámkách pod čarou.

Čtenáři se obvykle nejprve chtějí zorientovat v textu, aby věděli, co je čeká. Teprve potom začnou číst celý text. Proto je dobré text rozčlenit na oddíly.

Oddíly jsou části textu oddělené nadpisem nebo tak, aby se v uspořádání textu čtenář zorientoval. Běžně oddíly rozlišíme takto:

Nadpisy: musejí vystihnout text, který nadepisují

Musíme se trefit tak, aby byl nadpis co nejvíce sdělný, ale zároveň obsáhl všechno, co v textu je. Nadpisy mohou čtenáři vytvořit osnovu či mapu dokumentu, pomocí které se může v textu zorientovat. Například se podívejte na obsah naší příručky.

Nadpisy můžete napsat třemi různými způsoby:

Název se hodí jen pro větší celky, protože nám mnoho nenapoví.

Průběh karantény

Informace je sdělnější, může vytvořit osnovu:

Co dělat během karantény

Otázka je vhodná pro text, v němž čtenáři vysvětlujeme delší problematiku, například v letácích. Vžijte se do čtenáře, pište v ich-formě:

Co mám dělat během karantény?

Nadpisy a podnadpisy byste měli psát v celém textu stejně. Názvy, informace a otázky „míchejte“, jen pokud pro to máte dobrý důvod. Jinak čtenáře matete.

Pište nejvíce tři úrovně, aby se čtenář v textu vyznal.

Pokud chcete, můžete malé nadpisy používat i pro jednotlivé odstavce:

Domácí izolace. Vaše dítě musí být v domácí izolaci. Domácí izolace znamená, …

K domácí izolaci: Domácí izolace znamená, že …

Odstavce: sdělujte jen jednu myšlenku

Dovolíte ji tak čtenáři vstřebat. Může po přečtení odstavce zvednout oči od textu a promyslet si, co se v odstavci dozvěděl.

Proto také pište krátké odstavce, aby se čtenář v záplavě informací neztratil. Zlatým pravidlem je zhruba 150 slov v 8 větách. Střídejte délku odstavců, text bude dynamičtější a lépe stravitelný.

V odstavci je nejdůležitější první věta. Pokud vystihne, o čem odstavec je, bude hrát roli malého nadpisu:

Vaše dítě musí být v domácí izolaci. Domácí izolace znamená, že …

Pokud první věty odstavce napíšete šikovně, můžete z nich poskládat mapu sdělení.

Seznamy (odrážky a číslování)

Odrážky nebo číslování odlehčí hutný text, zpřehlední ho.

Pokud používáte číslování, číslujte arabskými číslicemi. Běžně se sice používají i písmena a římské číslice, ale nejsou tak srozumitelné. Například římské číslování neovládá každý a některým cizincům může dělat problém pořadí písmen v abecedě. Zatímco „kapitolu 2.8“ vyhledá snadno téměř každý, „kapitola 2.VIII“ nemusí být každému jasná.

V našem hygienickém příkladu jsme využili nadpisy, první věty v odstavcích i odrážky a číslování. Text je pak přehlednější:

Vážení rodiče,

ve dnech 4. a 5. února 2021 byly Vaše děti v kontaktu s člověkem pozitivním na covid-19. Abychom předešli dalšímu šíření nemoci, nařizujeme tato karanténní opatření:

 • Vaše děti musejí být v domácí izolaci nejméně do 15. února 2021.
 • Vaše děti musejí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí nejlépe 5. až 7. dne, nejpozději však 10. dne od posledního kontaktu s člověkem pozitivním na covid.

Karanténní opatření Vaše dítě dodržovat nemusí (ani izolaci ani test):

 • pokud se setkalo s člověkem pozitivním na covid do 90 dní poté, co samo covid prodělalo (počítá se od ukončení karanténních opatření);
 • a pokud zároveň nemá příznaky onemocnění. Nejčastějšími příznaky jsou suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu.

Karanténní opatření se nyní týkají pouze Vašich dětí. Teprve v případě, že by Vaše dítě mělo pozitivní test na covid, nařídili bychom karanténní opatření i ostatním lidem v domácnosti.

Co dělat během karantény

 1. Vaše dítě musí být v domácí izolaci. Domácí izolace znamená, že se dítě nesmí setkat s dalšími lidmi kromě těch, se kterými bydlí ve společné domácnosti. To například znamená, že může na vlastní zahradu, ale nesmí ven na ulici.

 2. Vaše dítě musí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru.

  • Požádejte ošetřujícího lékaře dítěte o žádanku na test. Lékař vystaví žádanku elektronicky a pošle ji do centrálního registračního systému. Vám nic neposílá.
  • Objednejte se s dítětem na RT-PCR test v rozmezí nejlépe 5. až 7. dne, nejpozději však 10. dne od posledního kontaktu s člověkem pozitivním na covid. Seznam odběrových míst najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
  • Dostavte se s dítětem na RT-PCR test. Za test nic neplatíte. Na odběrovém místě stačí mít u sebe kartu pojištěnce – dítěte.
  • Výsledek testu budete znát většinou do 24 hodin. Oznamte výsledek testu ošetřujícímu lékaři dítěte.
 3. Pokud se u Vašeho dítěte objeví covidové příznaky, zavolejte ošetřujícímu lékaři dítěte. Nejčastějšími příznaky jsou suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu.

  Pokud se u Vašeho dítěte objeví závažné příznaky (například dušnost nebo vysoká horečka), zavolejte ošetřujícímu lékaři dítěte nebo v případě nedostupnosti lékaře pohotovostní službu či linku 155.

 4. Karanténní opatření končí nejdříve 10. den od kontaktu s člověkem pozitivním na covid, pokud Vaše dítě:

  • nemělo po dobu karantény příznaky onemocnění a
  • RT-PCR test byl negativní.

Pokud vám z hygieny už přišla sms, co to znamená?

Nic. Zpráva se posílá automaticky, dřív než tento dopis, abyste měli informaci o kontaktu s nakaženým co nejdříve. U dětí se zpráva posílá zákonným zástupcům a týká se jen dítěte, ne jeho zákonných zástupců.

Jaký je právní důvod karanténního opatření?

Karanténní opatření nařizujeme na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN z 24. září 2020, čl. II, bod 2.

Kde se dozvíte více?

Další rady a doporučení pro domácí karanténu najdete na našich stránkách.

S přáním negativního výsledku

Hygienická stanice xxx