AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Složitá témata vysvětlete na příkladech

Příklady jsou užitečné vždy, protože umožňují čtenáři vžít se do děje, představit si situaci. Zejména pokud sdělujete abstraktní pojmy či odborné termíny nebo vysvětlujete čtenáři, jak něco vypočítat:

Koláčkovi žijí se dvěma dětmi do 6 let v Chebu. Mají příjmy 16 500 Kč [invalidní důchod 6 800 Kč (započte se 70 %, tedy 4 760 Kč) a rodičovský příspěvek 9 700 Kč] a příspěvek na bydlení 7 050 Kč. Za bydlení platí 12 000 Kč.

Nákres ukazuje výpočet doplatku na bydlení: co se jak sečte nebo od něčeho odečte.

Koláčkovi dostanou doplatek na bydlení 612 Kč. Po zaplacení bydlení jim 14 850 Kč zůstane na jídlo a ostatní nezbytné věci. [(16 500 + 2 688 + 7 050 + 612) – 12 000]