AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Dobře graficky zpracované informace mohou vysvětlit či zpřehlednit sdělení

Jeden obrázek řekne víc než tisíc slov. Pomohou čtenáři pochopit a představit si sdělené, které bychom v textu vysvětlovali velmi obtížně a zdlouhavě. Proto využívejte vše, co vám pomůže sdělení zpřehlednit nebo vysvětlit.

Pamatujte však na to, že někteří lidé s poruchami zraku používají elektronické čtečky. Ty přečtou text, ale obrázek ne. Proto k obrázku vytvořte alternativní popisek, který čtečka přečte.

V úředních textech pro nás budou nejužitečnější tabulky, graficky přehledné návody či schémata:

Tabulky

Tabulka ukazuje, kolik let důchodového pojištění potřebujete, abyste dostali invalidní důchod. Má tři sloupce: podle věku ukazuje, kolik let pojištění byste museli získat před vznikem invalidity, a kolik let můžete získat jinak, pokud nezískáte potřebnou dobu pojištění před vznikem invalidity.

Postupy, návody

Postupy či návody čtenářům umožní postupovat krok po kroku a uvědomit si, v jaké fázi procesu jsou a co je ještě čeká:

Návod, jak dostat advokáta na krátkou poradu: detailní popis postupu ve třech navazujících krocích.

Schémata

Schéma umožní čtenářům zorientovat se v procesu, který může mít rozdílné výstupy:

Rozvětvené schéma, co dělat, když vám zaměstnavatel dluží mzdu. Podle několika kritérií zjistíte, zda podat běžnou žalobu k soudu, požádat úřad práce o tři splatné mzdy, přihlásit dlužnou mzdu do insolvenčního řízení nebo už nedělat nic.

Obrázky

Slona je prostě lehčí poznat než popsat.

Co mohu dělat, když mi ubyla výměra pozemku?

Pokud úbytek souvisí s obnovou katastrálního operátu, můžete do 15 dní podat námitky proti obnovenému operátu. Pokud ne nebo lhůta uplynula, můžete podat návrh na opravu chyby.

Výměra ale není závazný údaj katastru nemovitostí a nepotvrzuje rozsah vlastnického práva. Pozemek se do mapy zakreslí jako průmět do zobrazovací roviny (obrázek níže). Výměra se určuje výpočtem z mapy, a proto nemusí odpovídat Vašemu měření v terénu.

Příklad: Když mají dva pozemky v terénu stejné rozměry, ale jeden je v rovině a druhý ve svahu, mají různou výměru. Místo výměry se proto raději soustřeďte na hranice pozemků v terénu, které se odrážejí v zákresu parcely v katastrální mapě.

Nákres ukazuje rozdíl mezi skutečnou rozlohou pozemku, který je ve svahu, ve srovnání s jeho rozlohou v katastrální mapě (průmět svahu do roviny)..