AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pište se slovesy

Jak rychle textem pojedete, záleží na slovesech. Například:

Vzhledem k četnosti opakování rozhodování o žádostech o rekvalifikaci mimo správní řízení pokládá Úřad práce za vhodné usměrnění a sjednocení praxe vydáním vnitřního předpisu.

Text téměř stojí. Jediné sloveso je tu „pokládá“, ke kterému musíme vyhledat předmět „za vhodné“; bez předmětu nic moc nesděluje, pokládat můžete i otázku nebo vražednou zbraň. Zkuste text rozjet:

Protože úřady práce často chybují tím, že o žádostech o rekvalifikaci rozhodují namísto ve správním řízení pouze neformálně, Úřad práce ve vnitřním předpise vyjasní, kdy musejí úřady práce rozhodnout ve správním řízení.

Všimněte si, že slovesa: „chybují“, „rozhodují“, „vyjasní“, „musí rozhodnout“ nejenže naši informaci vezou ke čtenáři, ale navíc nás nutí, abychom napsali, kdo co bude dělat. Z původní věty se dozvíme pouze dvě informace: 1. o žádostech o rekvalifikaci se často rozhodovalo mimo správní řízení, 2. Úřad práce praxi nějak usměrní a sjednotí. Domyslet si můžeme, že rozhodování mimo správní řízení asi není v pořádku, a že s tím tedy Úřad práce něco udělá. Z upravené věty se dozvíme více: 1. úřady práce často chybují tím, že rozhodují o žádostech o rekvalifikaci jen neformálně, 2. ne ve správním řízení, jak by měly, 3. Úřad práce jim ve vnitřním předpise vysvětlí, kdy mají ve správním řízení rozhodnout. Domýšlet si nemusíme vůbec nic. A pokud si nemusíme nic domýšlet, je pravděpodobné, že text pochopíme právě tak, jak ho pisatel zamýšlel.