AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Šetřete s relativizujícími výrazy

Relativizující jsou ty výrazy, které mírní nebo zpochybňují sdělení. Pisatel připouští, že by to, co tvrdí, mohlo být i jinak:

poněkud, jeví se, patrně, do jisté míry, snad, jaksi

Relativizující výrazy mají v psaní svoje místo, ale nadužívají se. Například pokud nemáme na věc jasný názor nebo pokud máme názor jasný, ale nechceme za něj převzít odpovědnost, vycpeme text relativizujícími výrazy. Čtenář pak neví, co si myslíme.

Rozhodnutí obecního úřadu se jeví být protiprávní, protože je poněkud neodůvodněné. Do jisté míry to může být dáno tím, že obecní úřad do odůvodnění jaksi nic nenapsal.

Obzvláště nejistě působí, pokud chceme mírnit důrazný výraz, například:

poněkud protiprávní = buď to protiprávní je, nebo není